Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Gizlilik Politikası

Verilerin Korunması Hakkında Beyan

Privacy Policy for Applicants

PRİVACY POLİCY SSI SCHÄFER GERMANY

Verilerinizi Korumak Bizim İşimiz


Şirketimize, ürünlerimize ve hizmetlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Web sayfamızı ziyaret ederken kişisel verilerinizin korunması hususunda içinizin rahat olmasını istiyoruz. Çünkü bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz.Kişisel verilerinizi Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) ve yeni Federal Verilerin Korunması Kanunu'nun (BDSG) hükümleri uyarınca koruyoruz.


Sizin hakkınızda elimizde bulunan verilerin neler olduğunu ve verileri ne için kullandığımızı bilmenizi istiyoruz. Verilerin korunması ile ilgili yönetmeliklerle uyumlu çalışmamızı sağlayan teknik ve organizasyonel tedbirler aldık. Bu tedbirler, kendi iç süreçlerimizle birlikte dışarıdan hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarını da denetlememizi sağlıyor.

Kişisel veriler; isminiz, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere kimliğiniz hakkındaki bilgilerdir. Bu bilgiler, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin ve veri koruma ile ilgili kanunların şirketimizi etkileyen diğer yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun şekilde kullanılmaktadır.

Temelde, web sayfamızı kullanırken kişisel verilerinizi açıklamanıza gerek yoktur. Ancak bazı durumlarda, ihtiyacınız olan hizmetleri size sunabilmemiz için kişisel verilerinize ihtiyaç duyarız.

Örneğin aynı durum size bilgi sunarken ve sipariş ettiğiniz malzeme ve ürünleri gönderirken ya da belirli sorularınızı yanıtlarken de geçerlidir. Gerekli olduğu durumlarda sizi bilgilendiriyoruz.

Kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili yasal bir hüküm yoksa bile verilerinizi kullanabilmek için sizden izin isteriz.

Dahası, yalnızca kendi rızanızla bize verdiğiniz ve uygulanabilir olduğunda, web sayfamızı ziyaret ettiğinizde otomatik olarak aldığımız verileri (ör. IP adresiniz ve ziyaret ettiğiniz sayfaların adı, kullandığınız tarayıcı ve işletim sisteminiz, erişimin tarihi ve zamanı, kullandığınız arama motorları ve indirdiğiniz dosyaların adları) saklayıp kullanırız.

Hizmetlerimizi kullanıyorsanız genellikle yalnızca kullandığınız hizmetleri size sunabilmemiz için gerekli verileri alıyoruz. Bunun dışında sizden istediğimiz diğer veriler opsiyonel bilgilerdir. Kişisel veriler yalnızca talep edilen hizmetleri sunabilmek ve yasal çıkarlarımızı korumak için kullanılır.

 • Tarafınızdan sunulan diğer kişisel veriler (kişisel çıkarlar vb.)

 • Sözleşme verileri (müşteri numarası, sözleşme numarası vb.)

 • İçerik verileri (metinler, fotoğraflar, videolar vb.)

 • İletişim bilgileri (e-posta, telefon numaraları vb.)

 • Meta veriler (IP adresleri, cihaz bilgileri vb.)

 • Kullanım verileri (ziyaret edilen içerikleri, erişim zamanları vb.)

 • Etkilenen kişiler tekliflerimizin kullanıcıları veya ilgili taraflarıdır.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği, AB Üye Devletleri'nde geçerli olan diğer veri koruma kanunları ve diğer veri koruma hükümleri kapsamında sorumlu taraf:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Veri Koruma Yetkili'mizin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Email: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Veri Koruma Yetkili'mize, verilerin korunmasıyla ilgili sorularınız veya şikayetleriniz için her zaman ulaşabilirsiniz.

Bize sunduğunuz kişisel verileri sorularınızı yanıtlamak, siparişlerinizi işlemek veya belirli bilgilere ya da hizmetlere erişiminizi sağlamak üzere kullanıyoruz. Müşteri ilişkileri söz konusu olduğunda, bu veriler size ürün teklifleri hakkında bilgi sunabilmemiz veya müşterilerimizin sorularına daha iyi cevap verebilmemiz için bize veya hizmetinden faydalandığımız bir hizmet sağlayıcıya gerekli olabilir. Bu tarz kullanımların yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1b ila 1f'dır.

Kişisel verileriniz, müşteri ilişkilerimizi geliştirecek amaçlar dışında (özellikle doğrudan pazarlama veya pazar araştırması amaçlarıyla) kullanmak üzere vermek istememenizi doğal olarak saygıyla karşılıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla ücret karşılığı veya farklı amaçlarla paylaşmıyoruz.

Kişisel verileri, yalnızca size bildirilen amaçlar için topluyoruz, işliyoruz veya kullanıyoruz. Sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Kişisel verilerin alınması ve devlet kurumlarına veya bu gibi bilgileri almaya yetkili makamlara gönderilmesi yalnızca yasaların belirttiği ölçüde ve/veya bir mahkeme kararı sonucu mecbur kaldığımızda gerçekleşir. Bizim ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcıların çalışanları gizliliği korumaya ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin hükümlerine uymaya yasal olarak mecburidir.

Belirli bir amaç doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesine razı olursanız verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 a uyarınca gerçekleştirilir. Verileriniz tarafınızla yapılan bir sözleşme gereğince veya yeni bir sözleşme yapmak için gerekliyse verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 b uyarınca gerçekleştirilir. Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi bazı durumlarda kişisel verilerin işlenmesi bizim için yasal bir zorunluluk olabilir. Bu durumlar için yasal dayanak GDPR Madde 6 paragraf 1 b'dir. Nadir de olsa verilerin, sizin veya bir başka kişinin hayati çıkarlarını koruma amacıyla işlenmesi gerekebilir. Bu istisnai durumda verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 d uyarınca gerçekleştirilir. Son olarak verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 f uyarınca gerçekleşebilir. Bu durum sizin çıkarlarınızı, insanlık haklarınızı ve temel özgürlüklerinizi göz ardı etmeden şirketimiz veya üçüncü bir tarafın yasal çıkarlarını korumak için verilerin işlendiğinde geçerlidir. Bahsi geçen yasal çıkar, müşterimiz olduğunuzda söz konusu olabileceği düşünülür. Kişisel verilerinizin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 f uyarınca olursa bu durumdaki yasal çıkarımız günlük işlerimizi sürdürmektir.

İnternet sayfalarımızı kullanırken organizasyonel ve teknik sebeplerden dolayı aşağıdaki veriler saklanır: Ziyaret ettiğiniz sayfaların adları, kullandığınız tarayıcı ve işletim sisteminiz, erişimin tarihi ve zamanı, kullandığınız arama motorları, indirdiğiniz dosyaların adları ve IP adresleri.

Alınan bilgiler, web sayfamızın içeriklerini doğru şekilde sunabilmemiz için gereklidir. Ayrıca bu teknik veriler; yalnızca internetteki içeriklerimizi sürekli olarak optimize etmek, internet tekliflerimizi daha cazip kılmak ve siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için yasal mercilere gerekli bilgileri sunabilmek için anonim olarak ve sadece istatistik amacıyla analiz edilir. Bu veriler, diğer kişisel bilgilerden ayrı olarak güvenli sistemlerde saklanır. Bireyler hakkında çıkarımda bulunulmaz. Verilerin işlenmesi, GDPR Madde 6 paragraf 1 f ve Madde 28 uyarınca web sayfamızın verimli ve güvenli olarak sunulmasıyla ilgili yasal çıkarımıza istinaden gerçekleştirilir.

Yasal zorunluluklar uyarınca web sayfamızda, elektronik ortamda hızlıca ve doğrudan bizimle iletişime geçmenizi sağlayacak bilgiler yer alır. Bu bilgiler arasında e-posta adresi ve gerekli yerlerde iletişim formu mevcuttur. Kullanıcı verilerinin işlenmesi GDPR Madde 6 paragraf 1 b uyarınca gerçekleştirilir.

Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerseniz kişisel verilerinin otomatik olarak saklanır. Gönüllü olarak bize verdiğiniz bu veriler, taleplerinizi değerlendirmek veya taleplerinizle ilgili sizinle iletişime geçmek için kullanılmaktadır. Üçüncü taraflarla hiçbir veri paylaşılmaz.

İlgili bireylerin kişisel verilerini yalnızca GDPR Madde 17 ve 18 uyarınca belirlenen amaçlar doğrultusunda veya şirketimizin yasal zorunlulukları gereğince kullanıyoruz. Yasal yönetmelikler uyarınca kişisel veriler, verilerin saklanması AO veya HGB (Alman Ticaret Kanunu) gibi ticari ya da vergiyle ilgili yönetmeliklerde olduğu gibi kanunen zorunlu olmadığı sürece artık gerekli olmadığında veya yasalarla belirtilen süre sonunda silinir. Bu durumlarda verilere erişim kısıtlanır.

Sorumlu şirket olarak otomatik karar verme veya profillendirme işlemleri gerçekleştirmiyoruz.

 

Kişisel veriler, sözleşmeyi yerine getirme veya başlatma amacıyla gerekli olmadığı sürece yasal saklama süresinin sonunda silinir.

Kişisel verilerin sunulması, bir ölçüye kadar kanunen veya sözleşme gereği zorunlu kılınabilir. Bu nedenle, sözleşme sonlandırma gibi sonradan hasıl olan bir ihtiyaçtan dolayı kişisel verilerinizi bize sunmanız gerekebilir. Örnekte belirtildiği üzere sözleşme sonlandırırken kişisel verilerinizi sağlamakla yükümlüsünüz. Bu verilerin sunulmaması durumunda sözleşmenin sonlandırılması mümkün olmayacaktır.

Kişisel verilerinizi sunmadan önce Veri Koruma Yetkili'mize danışabilirsiniz. Kişisel verilerin sunulması gerekliliğin kanunen mi yoksa sözleşme gereği mi olduğunu ve bu verilerin sağlanmaması durumunda nelerle karşılaşacağınızı açıklayacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu şirket olarak, GDPR Madde 32 uyarınca kişisel verilerinizin kaybolmasını, silinmesini, değiştirilmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek teknik ve organizasyonel tedbirler aldık. Bu tedbirler arasında verilerin gizliliğini, sağlamlığını ve kullanılabilirliğini sağlayan tedbirler de yer almaktadır. Buna ek olarak, verilerin sahiplerinin haklarını koruyacak, kişisel verilerin silinmesini engelleyecek ve bu verilerin güvenlik risklerine maruz kaldığı durumlara derhal müdahale edecek süreçler geliştirdik. Ayrıca, GDPR Madde 25 uyarınca, donanım ve yazılım kurulumları aşamasında dahi kişisel verilerin korunmasını sağlıyoruz. Verilerin işlenmesinde yer alan tüm çalışanlarımızın ve kişilerin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne ve veri koruma ile ilgili diğer kanunlara uymasının yanı sıra kişisel verilerin gizliliğini sağlaması zorunludur.

Kişisel verilerin toplanıp işlendiği yerlerde, verilerin üçüncü taraflar tarafından amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla veriler gönderilmeden önce kriptolanır. Güvenlik tedbirlerimiz, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Ancak internet tabanlı verilerin aktarılması esasen saldırıya açıktır ve bu yüzden mutlak koruma mümkün değildir.

Teknik gelişmelerden dolayı gerekli olduğu durumlarda güvenlik ve veri koruma tedbirlerimizi değiştirme hakkımızı saklıdır. Bu durumlarda yaptığımız değişiklere uygun olarak veri koruma bilgilerini de değiştiririz. Dolayısıyla verilerin korunması hakkında beyanımızın en güncel halini dikkate alın.

Web sayfalarımızda bulunan harici bağlantıları kullanırsanız bu verilerin korunması hakkında beyanın bu bağlantılar için geçerli olmadığını göz önünde bulundurun. Web sayfalaramıza herhangi bir bağlantı yerleştirirken o anda söz konusu bağlantı sayfasında ilgili yasalara aykırı herhangi bir durum olmadığından emin oluruz. Ancak diğer hizmet sağlayıcıların veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uyumuna herhangi bir etkimiz söz konusu değildir. Bu yüzden diğer hizmet sağlayıcıların web sayfalarına ve kendi verilerin korunması hakkında beyanlarına bakın.

Web sayfalarımızı kullanırsanız bilgisayarınızda çerez biçiminde bulunan bilgileri saklayabiliriz. Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, internet protokol (IP) adresiniz dışında kullanıcının başka kişisel verilerini saklamaz. Bu bilgi, bir dahaki sefere web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sizi otomatik olarak tanıyarak web gezintinizi kolaylaştırmak için kullanılır. Örneğin çerezler sayesinde web sayfamızı ilgi alanlarınıza göre düzenleyebiliyoruz veya web sayfamızı her ziyaret edişinizde tekrar girmemeniz için şifrenizi kaydedebiliyoruz.

Doğal olarak çerezler olmadan da web sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. Bilgisayarınızı tanımamızı istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızdan "Çerezleri kabul etme" seçeneğini belirleyerek çerezlerin sabit sürücünüzde kaydedilmemesini sağlayabilirsiniz. Halihazırda bilgisayarınızda bulunan çerezleri de tarayıcınız üzerinden silebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için lütfen tarayıcı sağlayıcınızın destek bilgilerine bakın. Hiçbir çerezi kabul etmemeniz, bazı hizmet işlevlerimizin sınırlandırılmasına yol açabilir.

KULLANILAN COOKIE TÜRÜ
persistent cookie  
persistent cookie


KULLANILAN COOKIE ISIM
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMAIN
client domain
client domain

SAKLANAN BİLGİNİN AMACI
Identify user
Identify user session

EXPIRES
 1 yıl
 1 yıl

18 yaşın altındaki bireyler, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan kişisel verilerini tarafımızla paylaşmamalıdır. Çocuklardan ve gençlerden herhangi kişisel veri toplamadığımız gibi üçüncü taraflarla da ilgili verileri paylaşmıyoruz.

Bülten aboneliği sırasında girdiğiniz veriler aboneliğinizi sonlandırana kadar kayıtlı kalır. Dilediğiniz zaman bültende yer alan bağlantı aracılığıyla veya bize konuyla ilgili bir ileti göndererek aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Aboneliğinizi sonlandırdığınız zaman e-posta adresinizin kullanılmasını kabul etmemiş olursunuz. Bunun akabinde e-posta adresiniz, soyadınız ve bülten aboneliği sırasında ilettiğiniz tüm diğer bilgiler derhal silinir.

Verilerinin işlenmesi, GDPR Madde 6 paragraf 1 a) ve Madde 7 ile 3 UWG § 7 paragraf 2 veya paragraf 3 uyarınca ilgili alıcının rızasına istinaden gerçekleştirilir. Kullanıcının bültenimize kaydının kanıtı, GDPR Madde 6 paragraf 1 bent f) uyarınca yasal çıkarlarımıza dayanarak sunulur. Bu şekilde verilen rızaların kanıtını sunabiliriz. Kullanıcı tarafından sunulması gereken e-posta adresi bu amaçla kullanıcı bülten alma rızasını geri çekene kadar kayıtlı tutulur.

For this purpose we use the software Evalanche of the company SC-Networks GmbH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg. For this purpose, an order processing contract in accordance with Art. 28 GDPR has been concluded with SC-Networks.

We set up a password protected direct access to their stored stock data (customer account) for each customer who registers accordingly. Here you can view data about your completed, open and recently sent orders and manage their address details, bank details and newsletter. You agree to treat the personal access data as confidential and to not make it accessible to unauthorised third parties. We cannot accept liability for misused passwords unless we are responsible for the misuse.
With the function “remain logged in” we would like to make your visit of our web pages as pleasant as possible. This feature allows you to use our services without having to log in again each time. For security reasons, however, you will be asked again to enter your password, for example, if you want to change your personal information or if you want to place an order. We recommend that you do not use this feature if the computer is shared by multiple users. Please note that if you use a setting that automatically deletes stored cookies after each session, the “remain logged in” feature will not be available.

Çevrimiçi olarak sunuluyorsa verilerinizi iletişim formu aracığıyla gönderebilirsiniz. Bu en yeni kriptolama süreçleriyle gerçekleştirilir. Başvuru verilerinizi e-posta aracılığıyla gönderirseniz e-postaların kriptolanmış biçimde gönderilmediğini ve aday olarak verileri sizin kriptolamanız gerektiğini unutmayın. Bu sebeple, bu şekilde gönderilen veriler için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz ve dolayısıyla e-posta yerine posta yolunu öneriyoruz. Belgelerinizi e-posta yoluyla veya varsa iletişim formu aracılığıyla göndermenin yanı sıra bu yöntemle de gönderebilirsiniz.

İş olanaklarımızdan birine yaptığınız başvuru başarılı olmazsa altı aydan önce gerekçeli rücu hakkımızı kullanacak bir durum oluşmadıkça veya verilerinizi bu süreden daha fazla tutma izni vermediğiniz sürece verileriniz altı ay sonunda silinir. Bu, gerekli durumlarda Genel Eşitlik Kanunu'na uyabilmemiz için gereklidir. Seyahat giderlerinizin geri ödemesi için bize fatura gönderdiseniz bu faturalar, yasa hükümlerine uyum amacıyla saklanır ve yasal saklama süresinden sonra silinir.

Tarafımıza sunduğunuz verileri yalnızca başvuru prosedüründe kullanırız. Verilerinizin bu amaçlı kullanımı GDPR Madde 6 paragraf 1 b) uyarınca veya yasal amaçlarla kullanım gerekli olduğunda ise GDPR Madde 6 paragraf 1 f) ve GDPR § 26 uyarınca gerçekleştirilir. Ayrıca gönüllü olarak, sağlık verileriniz gibi özel verilerinizi bizimle paylaşırsanız bu verilerin işlenmesi GDPR Madde 9 paragraf 2 a) uyarınca gerçekleşir. Eğer bu amaçlanan mesleki uygulama için gerekliyse GDPR Madde 9 paragraf 2 b) uyarınca kişisel verilerin özel kategorilerini talep ederiz.

Siparişinizin sevki için belirlenen konuma teslimatla görevlendirilen lojistik şirketiyle adres bilgilerinizi ve gerekirse e-posta adresinizi ve telefon numaranızı paylaşıyoruz. Verileriniz, GDPR Madde 6 paragraf 1 b) uyarınca sözleşme yürütme amacıyla paylaşılır.

Some products are shipped directly from the manufacturer to you. In this case, we will pass on your address data to the manufacturer for the delivery of your ordered goods. The transfer of your data occurs for the execution of the contract on the basis of Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

In order to be able to provide you with advance payments (payment on account, instalments, etc.), we must ensure that this type of payment transaction does not lead to misuse and protects consumers from economic overload. Our company is therefore affiliated with the credit reporting system of the credit bureau for protection against insolvency-based defaults, abuses due to unwillingness to pay as well as improper use by third parties (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne).

Due to our legitimate interests in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR to communicate and inform the users and interested parties of our services, we maintain various presences on social networks. To the extent that the providers of the respective platform obtain the consent of the users in the processing of personal data, this is done on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a), Art. 7 GDPR.

It is not impossible that personal data of users outside the European Union or the European Economic Area can be processed. This may make it difficult for those affected to enforce their services. Some social media platform providers are certified under the EU US Privacy Shield, which requires them to comply with European privacy standards.

The processing of personal user data takes place regularly for market research and advertising purposes. Based on the user data, profiles are created that make it possible, for example, to display advertisements that correspond to the alleged interests of the respective user. This is done regularly by placing cookies on the device used by the user.

Requests for information and the assertion of your rights should be made directly to the respective providers listed below, as only they have access to personal data of the users and can take appropriate measures and provide information.

If you still need help in exercising your rights, you can of course contact us.

We maintain a presence on the following social media sites:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/, EU US Privacy - Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization, EU US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated, EU US Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, EU US Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Bu web sayfası, Google Inc. ("Google") tarafından sunulan we analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Bu hizmetin, birden fazla cihazda takma adlı kullanıcı kimliğine veri, oturum ve etkileşim atanmasını mümkün kılarak kullanıcının bu cihazlardaki etkinliklerini analiz eden Universal Analytics modu da kullanım kapsamına dahildir.

Google Analytics çerezleri kullanmaktadır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sayfasını nasıl kullandığınızı analiz etmeye yardımcı olan metin dosyalarıdır. Çerez dosyası tarafından oluşturulan, web sayfası kullanımınızla ilgili bilgiler ABD'de yer alan Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Ancak bu web sayfasında IP gizleme seçeneği etkinleştirilirse Google, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri'nde ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf diğer ülkelerde IP adresini önceden kısaltır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Google Analytics'in bu web sayfasındaki izinleri arasında IP anonimleştirme de yer alır. IP maskeleme olarak da adlandırılan bu işlem IP adreslerinin anonim olarak toplanmasını sağlar. IP adresiniz tarayıcınız tarafından diğer Google verileriyle birleştirilmeden Google Analytics içinde gönderilir. Kullanım ve veri koruma hüküm ve koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://policies.google.com/?hl=en-GB.

Google; web sayfasını kullanımınızı değerlendirmek, web sayfası etkinliği raporlarını oluşturmak ve web sayfası yöneticisi olarak bize web sayfası ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sunabilmek için bizim adımıza bu bilgileri analiz eder. 
Verilerin işlenmesi, onayınıza istinaden ve GDPR Madde 6 paragraf 1 bent 1 a) uyarınca gerçekleştirilir.
İşlenen vericinin alıcısı Google'dır.

Kişisel veriler, Avrupa Komisyonu'nun yeterlilik kararına istinaden ABD'ye AB-ABD Gizlilik Kalkanı uyarınca gönderilir. Sertifikaya şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Tarafımızdan gönderilen ve çerezler, kullanıcı kimlikleri ve reklam kimlikleriyle eşleştirilen veriler 14 ayın sonunda otomatik olarak silinir. Ayda bir saklama süresi dolan veriler otomatik olarak silinir.

Dilediğiniz zaman, tarayıcınızın ilgili ayarıyla çerezlerin saklanmasını devre dışı bırakarak gelecekte etkisi olacak şekilde onayınızı hükümsüz kılabilirsiniz. Ancak bu durumda web sayfamızın tüm işlevlerini tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.
Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'ın, çerezler aracılığıyla oluşturulan ve IP adresiniz dahil olmak üzere web sayfası kullanımınıza ilişkin verileri toplayıp işlemesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Buna ek olarak, kapsam dışında kalma eklentilerini kullanarak gelecekte web sayfasını ziyaret ettiğinizde verilerin toplanmasını engelleyebilirsiniz. Universal Analytics'in farklı cihazlarda veri toplamasını engellemek için kullanılan tüm sistemlerde kapsam dışında kalmalısınız. 
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kapsam dışında kalma eklentisini kurabilirsiniz:
<a href="javascript:gaOptout()"><strong>Google Analytics'i devre dışı bırakma</strong></a></p>

We use the provider YouTube to embed videos. The videos have been embedded in expanded data protection mode [CV1]. Like most websites, however, YouTube also uses cookies to collect information about the visitors to their website. YouTube uses this information to collect video statistics, prevent fraud, improve user-friendliness and other things. This also establishes a connection with the Google DoubleClick network. When you start the video, this could trigger other data processing processes. We have no influence on this. More information about data protection at YouTube can be found in their data privacy statement: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Doubleclick by Google is a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google uses cookies to show you ads that are relevant to you. In this process, your browser will be assigned a pseudonymous identification number (ID) to check which ads have been displayed on your browser and which ads were clicked. The cookies do not contain any personal information. The use of DoubleClick cookies only allows Google and their partner websites to switch ads based on previous visits to our website or others on the internet. The information generated by the cookies will be transmitted to a Google server in the United States for evaluation and stored there. Google observes the data privacy regulations of the “Privacy Shield” agreement and is registered with the US Department of Commerce’s “Privacy Shield” programme. The data will only be transmitted by Google to third parties where required by law or in the context of order processing. Under no circumstances will Google conflate your data with other data collected by Google.

By using our website, you agree to the processing of data collected about you will be processed by Google and to the methods of data processing described above as well as the purpose specified. You can prevent the storage of cookies through the appropriate setting on your browser software; however, please be aware that if you do so, you may not be able to use all the functions of this website to their full extent. In addition, you can prevent the data generated by the cookies related to your use of the website (including your IP address) from being collected and processed by Google by downloading and installing the browser plug-in available under the following link below the heading DoubleClick Expansion Deactivation. Alternatively, you can disable the Doubleclick cookies with this opt-out.

Erişim hakkı

GDPR Madde 15 uyarınca, tarafımızca kullanılan ve saklanan kişisel verilere dilediğiniz zaman ücretsiz olarak erişim hakkınız vardır.

Erişim hakkı; kullanım amacı hakkında bilgi, kullanılan kişisel verilerin kategorileri, kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanma ihtimali olan alıcılar ya da kategorileri, kişisel verilerin mümkün olduğunca saklı tutulacağı süre, bu süre belirli değilse belirlenme kriterleri, tarafınızla ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi talebi veya başkaları tarafından ya da bizim tarafımızdan kullanımını kısıtlama ve/veya itiraz hakkı, yasal yetkili kuruma itiraz hakkı ve veri sizden alınmadıysa verinin kaynağına dair mevcut tüm bilgiler ve profillendirme dahil otomatik karar verme, Madde 22 paragraf 1 ve 4 uyarınca en azından bu durumlarda sürecin mantığı ve veri işlemenin beklenen etkileri yer almaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye veya bir uluslararası örgüte gönderilip gönderilmediğine ve gönderildiyse hangi tedbirlerin alındığına dair bilgi edinme hakkınız mevcuttur.

Düzeltme hakkı

In addition, pursuant to Art. 16 of the GDPR, you have the right to obtain without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you. Dahası, eksik kişisel verilerin işleme amacına uygun olarak tamamlanmasını talep edebilirsiniz.

Silme hakkı

Ayrıca, GDPR Madde 17 uyarınca, aşağıdaki koşullardan biri oluştuğunda tarafımızca saklı tutulan verilerin derhal silinmesini talep etme hakkınız mevcuttur: Kişisel veriler, toplandığı amaç için artık gerekmediğinde veya başka bir amaç için kullanıldığında; GDPR Madde 6 paragraf 1 a veya Madde 9 paragraf 2 uyarınca gerçekleştirilen veri işleme onayınızı hükümsüz kıldığınızda ve artık bu işleme için yasal dayanak kalmadığında; GDPR Madde 21 paragraf 1 uyarınca gerçekleştirilen veri işlemeye karşı bir itirazda bulunduğunuzda ve verileri işleme için yasal bir dayanak bulunmadığında veya GDPR Madde 21 paragraf 2 uyarınca gerçekleştirilen veri işlemeye karşı bir itirazda bulunduğunuzda; kişisel veriler yasalara aykırı olarak kullanıldığında; kişisel verilerin silinmesi işlemi Avrupa Birliği yasaları veya Üye Ülkeler'in hakları uyarınca açığa çıkan yasal zorunluluklara uygun şekilde gerçekleştirilmesi zorunlu olduğunda; kişisel veriler Madde 8 paragraf 1 uyarınca bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin gerçekleştirildiğinde.

Kişisel verileri halka açık kıldığımızda ve GDPR Madde 17 paragraf 1 uyarınca bu verileri silmek zorunda olduğumuzda tüm bağlantılarının ve tüm kopyalarının silinmesini talep ettiğiniz kişisel verileri kullanan tüm sorumlu tarafları bilgilendirecek tedbirleri almayı taahhüt ederiz.

Kullanımı kısıtlama hakkı

GDPR Madde 18 uyarınca, aşağıdaki koşullardan biri oluştuğunda kişisel verilerinizin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkınız mevcuttur: Kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğinizde verilerin doğruluğunu kontrol etmemiz gereken süre kadar; verilerin kullanımı kanunlara aykırı olduğunda ve verilerin silinmesini reddedip kullanımının kısıtlanmasını talep ettiğinizde; kişisel verilerinize kullanım amacı doğrultusunda artık ihtiyaç duyulmadığında ancak bu verilere itiraz, dava ve yasal hak talebi amaçlarıyla ihtiyaç duyduğunuzda veya Madde 21 paragraf 1 uyarınca gerçekleştirilen veri işlemeye karşı bir itirazda bulunduğunuzda şirketimizin yasal çıkarlarının sizinkine karşı durumunun belirleneceği süre kadar.

Verilerin taşınırlığı hakkı

GDPR Madde 20 uyarınca, dilediğiniz zamana tarafımıza gönderdiğiniz size ait verilerin bilgisayar uyumlu bir biçimde yayımlanmasını talep edebilirsiniz. Verilerin kullanımı GDPR Madde 6 paragraf 1 a veya GDPR Madde 9 paragraf 2 a uyarınca ya da madde 6 paragraf 1 b uyarınca sözleşmeye istinaden ve otomatik prosedürler aracılığıyla gerçekleştirildiğinde, kanunların uygulanması amacıyla veya kamu yararına tarafımıza atanan yönetim görevi gereğince gerekli olmadığında tarafımızca herhangi bir engel olmadan bu verileri başka bir sorumlu kişiye gönderme hakkına sahipsiniz.

Diğer kişilerin haklarını ve özgürlüklerini hukuki açıdan zarara uğratmadığı ve teknik olarak mümkün olduğu sürece tarafımızca saklı tutulan kişisel verilerin talimatınız doğrultusunda başka sorumlu bir tarafa gönderilmesini talep edebilirsiniz.

İtiraz hakkı

GDPR Madde 20 uyarınca, özel durumunuz sebebiyle kişisel verilerinizin GDPR Madde 6 paragraf 1 e veya f uyarınca gerçekleştirilen işlenmesine itiraz hakkına sahipsiniz. Bu ayrıca ilgili hükümlere dayanarak gerçekleştirilen profillendirme işlemi için de gereklidir.

İtiraz durumunda, kişisel verilerin kullanımının sizin çıkarlarınızai haklarınıza ve özgürlüklerinize engel olmadığına yasal bir dayanak sunamadığımız ve veriler yasal hak taleplerinin savunması ve yasaların yürütülmesi amacıyla kullanılmadığı sürece verilerin kullanımını sonlandırmayı taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinizi doğrudan reklam amacıyla kullanırsak dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin bu amaçla kullanımına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu hak, belirli bir yere kadar bu tarz bir kullanımla ilişkili olduğu için profiIlendirme için de geçerlidir. Kişisel verilerinizin doğrudan reklam amacıyla kullanımına itiraz ederseniz kişisel verilerinizin bu amaçla kullanımını sonlandırmayı taahhüt ederiz.

Özel durumunuz sebebiyle, kişisel verilerinizin GDPR Madde 89 paragraf 1 uyarınca araştırma, tarihi araştırma ve istatistik amaçlarıyla kullanımına bu işlemin kamu yararına bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilmediği sürece itiraz hakkına sahipsiniz.

Bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin 2002/58 Numaralı (EC) Yönetmelik'e uymayan otomatik prosedürlere itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Rücu hakkı

GDPR Madde 7 paragraf 3 uyarınca, dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin gelecekte kullanımına verdiğiniz onayı geri alabilirsiniz.

Onay talebi hakkı

Tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bilgi talep edebilirsiniz.

Yukarıda bahsi geçen haklarınızdan herhangi birisiyle ilgili bilgi almak için datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com e-posta adresi veya +49 2735 70-619 numaralı telefon aracılığıyla doğrudan Veri Koruma Yetkili'mizle ya da diğer çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçebilirsiniz.

Şikayet hakkı

GDPR Madde 77 uyarınca düzenleyici makamı şikayet etme hakkına sahipsiniz. Kural olarak, düzenleyici makam ile kendi ikamet veya iş yerinizden veya şirketimizin genel merkezinden iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Yasal Bilgilendirme

Web seminerlerimizi gerçekleştirirken sizden aşağıdaki verileri istiyoruz:

Giriş / Kayıt Sırasında

Soyisim, İsim
E-Mail Adresi
Bağlı Bulunulan Kurum
Konu / İlgi Alanı


Web Semineri Sırasında

Konuya Dair Sözlü Katkılar
Webinar Sırasında Edilen Sohbetler
Oylamalar 
Web Seminerine Katılım
Seminere Entegre Edilmiş Anketler


Web Seminerinin Kaydedilmesi ve Değerlendirilmesi

Web Seminerinin Video Kaydı

Kişisel verilerinizi öncelikli olarak açık rıza kapsamında topluyoruz. Her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik verdiğiniz izni dilediğiniz zaman marketing@ssi-schaefer.com adresine bir e-posta göndererek geri çekebilirsiniz. İzni geri çekme durumunda, geri çekme tarihine kadar toplanmış veriler yasal veri sayılır.


Pardot – Veri İşleyici Araç Kullanımı

Web seminerlerimiz için davet süreci, Salesforce EMEA Limited Şirketi, bundan böyle "Salesforce" olarak anılacaktır, tarafından sağlanan bir hizmet olan Pardot aracılığıyla yürütülür. Avrupa Ticari Bölgesi dışında, özellikle ABD'de veya AB Komisyonu tarafından yeterlilik kararının bulunmadığı diğer ülkelerde, Salesforce şirketleri ve Salesforce veri işlemcileri tarafından verilerin işlenmesi kısıtlanamaz. Bu nedenle, 46. Madde 2. Bend uyarınca AB Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerine uygun hale getirdik.

Salesforce'un verileri işlemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Salesforce'un gizlilik politikasına bakın:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Salesforce'u veri işleme aracı olarak kullanıyoruz. Veri işlemcileri, verileri yalnızca bizim tarafımızdan belirtilen amaçlar için kullanabilir ve ayrıca sözleşmeye dayalı olarak, verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasına ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak işlemekle yükümlüyüz. Verilerinizin Salesforce tarafından bizim adımıza işlenmesinin yasal dayanağı AB komisyonunun ilgili yasasının 28. maddesidir.


GoToWebinar Kullanımı – Veri İşlemcisi

Web seminerlerimizi yürütmek için LogMeIn Ireland Unlimited Company, bundan böyle "LogMeIn" olarak adlandırılacaktır, tarafından sağlanan bir hizmet olan GoToWebinar'ı kullanıyoruz. Avrupa Ticari Bölgesi dışında, özellikle ABD'de veya AB Komisyonu tarafından uygunluk kararının bulunmadığı diğer ülkelerde LogMeIn şirketleri ve LogMeIn işlemcileri tarafından veri işlemesi kısıtlanamaz. Bu nedenle, 46. Madde 2. Bend uyarınca AB Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerine uygun hale getirdik.

LogMeIn'in verileri işlemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen LogMeIn'in gizlilik politikasına bakın:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

LogMeIn'i veri işlemcisi olarak kullanıyoruz. Veri işlemcileri, verileri yalnızca tarafımızca belirtilen amaçlar için kullanabilir ve ayrıca sözleşmeye dayalı olarak, verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasına ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak işlemekle yükümlüyüz. Verilerinizin Logmeln tarafından bizim adımıza işlenmesinin yasal dayanağı AB komisyonunun ilgili yasasının 28. maddesidir.