Green Bulding

Enerji verimliliği

Optimum enerji tüketimi sayesinde kaynakların korunması

Deponuzdaki enerji tüketiminin iyileştirilmesi, çevreyi korur ve aynı zamanda tesisin işletme ve bakım masraflarını da düşürür. Uzun vadede bu sadece kendinizi iyi hissetmenizi sağlamaz, üstüne üstlük yatırımınızı da korur.

Köklü ihtisas bilgisi ve uzun yıllara dayanan deneyim sayesinde SSI SCHAEFER henüz lojistiği ve binayı planlama safhasında, enerji açısından verimli bir depolamanın gerçekleştirilmesini sağlar. İntralojistikteki geniş hizmet yelpazemiz sayesinde, başarınızı verimli ve sürdürülebilir bir teminat altına alan, sistemler ve komple çözümler halinde düşünüyoruz.

En başından enerji verimliliği

Bir SSI SCHAEFER depolama ve komisyonlama sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi sırasında enerji verimliliği aynı şekilde tesis planlamasının sabit bir bileşenidir. Şunları kapsar:

 • Tesis parçalarının yolu iyileştirilmiş düzeni

 • Enerji açısından verimli bileşenlerin ve tahriklerin kullanımı

 • Hafif yapı tipi

 • Kompakt depolama konseptleri

 • Etki derecesi iyileştirilmiş tahrik modellerinin kullanımı

 • Ölü yük dengelemesi sayesinde tahrik güçlerinin düşürülmesi

 • Uygun hammadde eşleştirmeleri sayesinde sürtünmenin azaltılması

 • İhtiyaca bağlı kapatma

 • RBG ana akslarının akıllı kumandası

 • Enerji geri besleme düzenekleri

VERİMLİ DEPOLAMA ENERJİ TÜKETİMİNİ İYİLEŞTİRİR VE YATIRIMLARI TEMİNAT ALTINA ALIR

Green Building ve Green Logistics

Sizi bilgilendireceğimiz ve birlikte gerçekleştireceğimiz noktaların bir kısmı:

Rejeneratif enerjilerin kullanımı

 • Fotovoltaik, jeotermi veya solar enerjisi alanında hangi olanaklar var?

Aydınlatma

 • Enerji tasarruflu lamba takılmış mı? Bir hareket denetimi konsepti var mı?

Isıtma

 • Pelet ısıtma, biyogaz tesislerinden uzaktan ısıtma veya radyant ısıtıcı gibi mantıklı takviyeler var mı?

İnşaat işleri

 • Çatı ve cephelerdeki enerji açısından optimize edilmiş bir uygulama gerçekleştiriliyor mu? Kapılar ve geçitler yeterince izole edilmiş mi?

 • Kompakt bir depo çözümünün enerji verimliliği üzerindeki etkisi nasıl olacaktır?

Taşınmazların sürdürülebilirliği ve Green Building konusuna bilhassa önem veriyoruz. Bunu Label Green Logistics altında düzenledik. SSI SCHAEFER'de istek üzerine, sürdürülebilir ve enerji verimliliği sağlayan inşaat işleri için, uluslararası kabul görmüş kalite mührüne sahip bina sertifikasyonları alabilirsiniz. Uzmanlarımız istek üzerine binayı DGNB, LEED veya BREEAM uyarınca sertifikalandırır.

Bir lojistik binasının teknikleştirilme derecesine bağlı olarak, çalışma yerlerini, istifleme araçlarını ve diğer teknik ekipmanı beslemek veya binaları soğutmak için, elektrik enerjisi gerekir. Ayrıca altyapı mekanlarının, örneğin trafo istasyonlarının ve merkez dışı şarj istasyonlarının kurulması gerekir. İyi bir lojistik ve inşaat planlaması, iyi bir enerji konsepti sayesinde elektrik maliyetinin bir bölümünü karşılayabilir. "Gerektiğince çok, mümkün olduğunca az" düsturu uyarınca örneğin batarya şarj konseptleri veya enerji ekonomisi iyileştirilmiş bir lojistik sistemi, kayda değer bir tasarruf potansiyeli sunuyor.

Malların kompakt depolanması da bu hedefi takip ediyor: Mevcut depolama alanının maksimum sıkıştırılması sayesinde aynı alanda depolama kapasitesi yüzde 90'ın üzerinde artırılabilir veya yüzde 40 alan kazancı elde edilebilir. Bu, işletmeciye avantaj sağlar, çünkü hem daha büyük depolama miktarı hem de daha küçük inşaat hacmi ve düşürülmüş bina ve soğutma masrafları, sıcaklık kontrollü depolama sahasında sabit enerji külfetine ekonomik bir karşı kutup oluşturur.

Bunun haricinde müşterilerimize, EN 16247'ye göre bir enerji teftişi, yani mevcut taşınmazların enerji açsından bir değerlendirmesini, sunuyoruz. Ayrıca, ISO 50001 uyarınca bir enerji yönetim sisteminin ve sertifikasyonun kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bunların hepsi, müşterilerimize enerji tasarrufunda iyileştirmeleri gösterme ve gerçekleştirme hedefimizle örtüşmektedir. İyileştirme tedbirleri çerçevesinde, ekonomiklik hesapları sayesinde bunların yatırım getirisini gösteriyoruz. Bu tedbirleri, mütemadiyen yapılan teftişlerle kontrol ediyoruz ve böylece tasarrufları etkili bir şekilde ispatlıyoruz.

Soru ve Önerileriniz İçin