it_material_flow

A'dan Z'ye Kurumsal Çözümler

Kurumsal çözümler, tedarik zinciriniz için entegre çözüm

SSI SCHAEFER'in Enterprise Solution adlı uzmanlığı, depo, taşıma ve mal değişimleri arasındaki lojistik yönetim enstrümanı olarak tanımlanır. Kısacası: Müşterilerinizin çok uluslu işletmelerdeki çeşitli isteklerinin entegre ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getirilmesi söz konusudur.

SSI SCHAEFER Enterprise Solution, şu anlama gelir: yazılım aracılığı ile yönetilen ve çözüm odaklı intralojistiğin, Supply Chain Execution ile, bir ağ üzerinden tüm satış kanalları için standart bir lojistik platformuna dönüştürülmesi ve bununla bağlantılı olarak esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, her türden uygulamayı kapsayan bir lojistik planlaması, karakteristiği ve kontrolü.

Hedefleriniz

  • Sermaye giderlerinin düşürülmesi mi?

  • Parça maliyetinin azaltılması mı?

  • Geçiş sürelerinin yükseltilmesi mi?


Müşteri odak noktasında

Bu dönüşümde size eşlik ediyoruz ve sahip olduğumuz bilgiyi sizinle paylaşıyoruz. Bunu yaparken, çok sayıda müşteri kurulumunun sağladığı kapsamlı lojistik ve süreç bilgi birikimimiz bize yol gösteriyor ve sizin dilinizden anlıyoruz.

SSI SCHAEFER'in hedefi, tüm satış kanalları için entegre bir lojistik platformu ve bununla bağlantılı olarak, esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, her türden işletmeyi kapsayan bir lojistik planlaması, karakteristiği ve kontrolüdür.

A'DAN Z'YE KURUMSAL ÇÖZÜMLER: ENTEGRE YÖNETİM ENSTRÜMANI

E-ticaret ve neticesinde satıcıdan alıcıya pazardaki değişim, olağanüstü büyüme rakamlarını ve olağanüstü değişiklikleri getirir. Kişiselleştirilmiş üretim, artan müşteri beklentileri ve daha kısa ürün ömrü döngüsü gibi, ürün dünyalarındaki ve koleksiyonlarındaki hızlı geçişler, bunların sonucudur. Daha yüksek sipariş frekanslarında daha küçük sipariş miktarları, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için intralojistiği zorluyor.

Piyasa koşullarına uyum sağlamak için, tüm satış kanalları için entegre bir lojistik platformuna ve bununla bağlantılı olarak, esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, kanalları kapsayan bir lojistik planlamasına, karakteristiğine ve kontrolüne ihtiyaç duyulur.

Bu dönüşüm süreçlerinde lojistik yazılımı, malzeme akışlarının ve süreçlerin akıllı ağ bağlantısı için, olağanüstü stratejik bir öneme sahiptir. Aranan sadece yazılım modülleri değil, özel gereksinimler için sistem çözümleridir.

Lojistik görevlerin değişmesi ve karmaşıklığın artmasıyla, her bir yerine getirme alt süreçleri arasındaki koordinasyon talebi artar.

İlgili tüm mal hareketlerini ve rezervasyonlarını kapsamlı bir şekilde takip edebilmek için, tedarik zincirindeki tüm veri ve mal akışlarının optimizasyonu, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bir üst otorite gerekir.

Tüm siparişler, ana veriler, stoklar ve stok değişiklikleri, yürütme birimleri ve tüm katılımcıların durumu gerçek zamanlı olarak bağdaştırılır. Tedarik zinciri böylece aktif ve tam kapsamlı bir şekilde kontrol edilebilir. Bunun anlamı şu: Lojistik yazılımı, komple bir çözüm olarak görülmelidir. Bir yandan sistem maksimum verimle çalıştırmalı ve diğer yandan olası ara birim problemlerinden kaçınılmalıdır.

SSI SCHAEFER kendi yazılım paketi WAMAS® ile fark yaratır ve talepleri fazlasıyla karşılayan, hazır bir yazılım çözümü sunar. WAMAS® lojistik yazılımımızla, tüm intralojistik bileşenlerin dikey entagrasyonunu sağlıyoruz ve böylece müşterilerimize performanslı bir komple sistem sunuyoruz.

DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

Her türden lojistik talebine tek mükemmel çözüm.

WAMAS®

Lojistik yazılımımız WAMAS®'ın kullanımı - SSI SCHAEFER, manuel veya oldukça karmaşık otomasyonlu sistemlerin kullanılıp kullanmadığın bakmaksızın, depo yönetiminden kontrol sistemlerine kadar size daha verimli bir depo tasarlar.

Son derece gelişmiş intralojistik işlemlerine ek olarak, WAMAS®, lojistik yönetiminden şeffaf izleme ve kontrol işlevlerine ve ayrıca en geniş ERP sistemleri ara yüzlerine kadar geniş bir özellik portföyü sunan tüm lojistik taleplerine mükemmel cevap verir.

WAMAS® lojistik yazılımının işlevleri, malların depolanması ve yönetimi ile sınırlı değildir: WAMAS®, intralojistiğin içerdiği tüm süreçleri yönetir ve kontrol eder. İşleri verimli ve esnek bir şekilde yürütmek, mal hareketlerini ve kaynaklarını optimize etmek ve lojistik KPI'ları sağlamak ve analiz etmek, kapsamlı WAMAS® portföyünün sunduğu işlevselliklerden sadece birkaçıdır.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP

IT Control Center

KPI'ler ve Kontrol Tabloları

Software Solutions for your logistics

Otomasyonlu Yazılım Çözümleri

Ulaşılabilir içerik yok

DOWNLOAD

Her sektör için tek doğru çözüm. SSI SCHAEFER’in uzmanlığı, engin deneyimini sektöre özgü "know how" lar ile birleştirerek size tam uyacak çözümleri sizlerle paylaşır.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB
Soru ve Önerileriniz