SSI Carrier

Hệ thống SSI Carrier là một băng tải mo-dun điều hành công nghệ băng chuyền trên cao.

Trọng tâm của công nghệ băng chuyền trên cao Chở tải là phương tiện chứa tải chính. Đây là hệ thống thích ứng có bánh lăn trên đường ray bên trong. Bạn có thể kết nối nhiều phương tiện chứa tải phụ với hệ thống thích ứng này theo cách thủ công hoặc dưới dạng hệ thống hoàn toàn tự động. Xe chở tải phụ có thể là móc treo quần áo, túi hoặc các hộp chắc chắn.

Hệ thống thích ứng có bánh lăn và phương tiện chứa tải treo bao gồm hệ thống tách sóng RFID. Do đó, SSI Carrier này hoàn toàn ổn định. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mã vạch. Công suất khối lượng cao, nhu cầu bảo dưỡng thấp và sử dụng toàn diện dành cho hàng hóa có trọng lượng lên tới 3 kg là các đặc điểm chính của SSI Carrier.

Nhiều chức năng hợp nhất trong một hệ thống

Đặc điểm độc đáo của SSI Carrier là độ linh hoạt. Một phương tiện chứa tải cho phép tích lũy, tạo đệm, phân phối và phân loại hàng hóa.

SSI CARRIER

SSI Carrier từ SSI SCHAEFER là một băng chuyền với thiết kế theo mô-đun. Hệ thống này có thể vận chuyển phạm vi sản phẩm đa dạng như giày, mục hàng điện tử, đồ chơi, thiết bị gia dụng, mỹ phẩm và quần áo.

 

ỔN ĐỊNH, LINH HOẠT VÀ ĐỘC ĐÁO

Xe chở tải: Một hệ thống thích ứng có bánh lăn có khả năng vận chuyển nhiều phương tiện chứa tải đa dạng và xác định chung qua RFID hoặc mã vạch một cách ổn định. Lỗ mở rộng lý tưởng cho phạm vi sản phẩm rộng.

Băng chuyền tuần hoàn: Hầu như không có giới hạn về độ dài của băng chuyền tổng thể. Hệ thống có khả năng vận chuyển theo cả chiều ngang và chiều dọc với độ dốc lên tới 30°.

Băng chuyền tích lũy: Băng chuyền tích lũy làm nhiệm vụ vận chuyển, tích lũy, tách biệt, phân loại và tạo đệm cho phương tiện chứa tải trên các phần chuyên chở theo chiều ngang. Xe chở tải kết hợp cả chức năng vận chuyển và tích lũy. Hệ thống có thể vận chuyển sản phẩm có độ dày đa dạng mà không phải xác định khoảng cách.

Cơ chế chuyển hướng: Thành phần công tắc và phân nhánh có nhiệm vụ kết nối các phần của băng chuyền tuần hoàn và tích lũy chẳng hạn. Có thể đặt cơ chế này ở bất cứ nơi nào trên tuyến đường, cho phép tùy chỉnh hoàn toàn bố trí tuyến đường.

  • Hiệu suất hệ thống cao lên tới 10.000 bộ phận/phương tiện chứa tải mỗi giờ

  • Độ chính xác phân loại cực cao, bảo vệ tải và độ ổn định khi xử lý

  • Có thể vận chuyển cùng lúc hàng hóa nằm và hàng hóa treo móc 

  • Thân thiện với người dùng nhờ thao tác dễ dàng

  • Linh hoạt nhờ việc sử dụng không gian tối ưu

  • Niên hạn sản phẩm dài, ít nhu cầu bảo dưỡng

  • Triển khai kho hàng động có hiệu quả chi phí

  • Độ chính xác và ngăn lỗi qua RFID

  • Tối ưu hóa quy trình phân loại

  • Khả năng cung ứng hàng trả lại nhanh

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TREO

Độ linh hoạt vượt trội này là tính năng chính của hệ thống này. Một phương tiện chứa tải có khả năng tích lũy, tạo đệm, phân phối và phân loại hàng hóa.

 

TẢI VỀ

SSI Carrier

SSI Carrier

525.3 KB

CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN

[---Error_NoJavascript---]