Sorteringssystem SSI Carrier med transportfickor

Sorteringssystemet med transportfickor är ett kompakt och mångsidigt transportsystem för e-handelsdistribution och omnichannel.

Pouch Sorter SSI Carrier: A modular pouch sorter for e-commerce and omnichannel distribution

Utrymmesbesparande och modulärt sorteringssystem med transportfickor

SSI Schäfers sorteringssystem SSI Carrier för transportfickor är ett utrymmesbesparande och mångsidigt hängtransportsystem för parallell hantering av olika säljkanaler. Som en del av SSI:s hängtransportörproduktfamilj möjliggör det varutransport med frigjord golvyta genom att utnyttja oanvänt utrymme under taket.

Transport, buffring, sortering och sekvensindelning av platta och hängande artiklar i ett och samma system

En enda lastbärare möjliggör transport, buffring, sortering och sekvensindelning av platta och hängande gods i ett system, samtidigt som hög genomströmning uppnås. Den automatiserade sorteringslösningen för in kundorder i valfri ordningsföljd och säkerställer en effektiv returhantering, vilket gör den särskilt väl lämpad för e-handel.

SSI Carrier

 • Säkerställer en skonsam transport av produkter

 • Kräver minsta möjliga fotavtryck

 • Garanterar högsta möjliga lagringstäthet

 • Erbjuder hög skalbarhet och flexibla systemutbyggnader genom en modulär och anpassningsbar design

HUR KAN SORTERINGSSYSTEMET SSI CARRIER FÖR TRANSPORTFICKOR OPTIMERA ER LEVERANSKEDJA?

En systemlösning för individuell sortering av platta och hängande artiklar

Specialfunktionen i sorteringssystemet för transportfickor är den unika matrissorteringsalgoritmen. Matrissorteringen i kombination med det dynamiska buffringssystemet gör det möjligt

 1. att sammanställa artiklar plockade från olika lagringszoner till sorterade kundordrar

 2. att tillhandahålla snabb leverans till packstationerna i önskad ordningsföljd och inom en kort tid

Genom att använda RFID-teknik och att bearbeta enskilda artiklar kan systemet hantera flexibla orderstrukturer perfekt och kombinera små e-handelsordrar, stora detaljhandelsordrar och pick & collect-order för ett brett spektrum av artiklar. Det automatiserade systemet minskar beröringen av produkterna och uppfyller nyckelkraven för e-handel inom olika branscher.

Särskilt inom modebranschen är en snabb och effektiv hantering av returer av största vikt.

Efter en kvalitetskontroll placeras returnerade varor som är högt efterfrågade i SSI Carrier-systemets fickor och lagras direkt i SSI Carriers dynamiska buffert. Varorna återförs alltså omedelbart till systemet och blir automatiskt tillgängliga för nya ordrar och leveranser — vilket sparar värdefull tid.

Den här processen:

 • säkerställer permanent och tillförlitlig tillgänglighet av artiklarna

 • representerar en optimal lösning för leveranser just in time eller samma dag

SSI Carrier säkerställer en mycket skonsam transport av varor i fickor med hjälp av ett innovativt koncept för drivna ackumuleringstransportörer. Det förhindrar att fickorna kolliderar med varandra, vilket är vanligt förekommande på tyngdkraftsbaserade lutande transportörer. Detta är nyckeln till hantering av ömtåliga produkter och förpackningar, till exempel inom hälsovårds- och kosmetikabranscherna.

SSI Carrier-systemets smarta och modulära utformning ger en hög skalbarhet, eftersom standardkomponenter kan kombineras variabelt och ekonomiskt. Genom en smart kombination av olika moduler kan på så sätt en mycket hög sorteringskapacitet uppnås, från flera tusen upp till tiotusentals artiklar per timme. Det innebär att systemet är mycket flexibelt och att det när som helst kan anpassas till kommande affärsvolymer.

SSI Carrier är också känt för sin optimerade utrymmesanvändning. Systemet kan utformas i flera nivåer med en kompakt invändig stålkonstruktion som sparar värdefullt lagerutrymme. Dessutom möjliggör användning av drivna ackumuleringstransportörer en lägre konstruktionshöjd. Den reducerade storleken resulterar i ökad lagringstäthet, och därmed bidrar systemet avsevärt till ökad effektivitet och minskade kostnader.

Hängtransportörsystemet sparar energi genom att stänga av transportörer på kommando för områden som för tillfället inte används, vilket sparar energi. Energieffektiviteten förbättras också tack vare systemets effektivitet ur processynvinkel. Systemets flexibilitet och kapacitet gör att det uppfyller många olika krav inom ett och samma system, så att kunderna behöver mindre maskineri och energi för att uppfylla sina krav.

Från inlastning till förpackning med SSI Carrier

Det modulära systemet SSI Carrier går enkelt att integrera i befintliga eller nya lagerbyggnader. En typisk systemlösning omfattar inlastnings-, buffrings-, transport-, sorterings- och förpackningsområden i en eller flera nivåer.

SOFISTIKERAD MATERIALHANTERING FRÅN EN ENDA KÄLLA

Hela processen som nämns ovan styrs av den moderna och användarvänliga logistikprogramvaran, WAMAS®. Optimala gränssnitt mot kundens system säkerställer att programvaran kan integreras smidigt i så nästan alla typer av lager. Förutom att övervaka systemet och kontrollera materialflödet sköter WAMAS® också uppgiften att spåra varor och visualisera dem med WAMAS Lighthouse.

"The e-commerce business faces a highly dynamic development. We offer our customers a cost-efficient and compact solution which allows for a flexible adaption to future requirements. Together with a tailor-made software solution and state-of-the-art visualization technology as well as customized service, SSI SCHAEFER provides the customer with an overall solution from a single source. “

Dr. Michael Zacher, Product Manager Overhead Conveying, SSI Schaefer

SSI CARRIER – FÖRDELAR, TILLÄMPNINGAR OCH KOMPONENTER

Ett tillförlitligt, mångsidigt och unikt system

•    Skonsam transport av produkter
•    Optimerad användning av utrymme och hög lagringstäthet
•    Hög skalbarhet och flexibel utbyggnad tack vare en modulär och kundanpassbar utformning
•    Allt från en enda källa inklusive heltäckande programvarulösning och service
•    Uppfyllande av e-handels-, detaljhandels- och Click & Collect-order från ett och samma lager
•    Automatisk sortering och sekvensindelning i kundspecifika ordningsföljder med hög sorteringskapacitet
•    Hög sorteringsnoggrannhet, lastsäkring och processäkehet tack vare RFID-tekniken
•    Effektiv hantering av returer
•    Kläder på hängare och platta förpackade artiklar kan transporteras i ett och samma system
•    Minsta möjliga beröring av produkterna och effektivt personalutnyttjande
•    Användarvänligt tack vare det enkla användargränssnittet

SSI Carrier är särskilt lämplig för e-handel och omnichannel-applikationer inom mode, hälsovårds- och kosmetikabransherna och detalj- och partihandel. Artiklar som kläder, skor, kosmetika och husgeråd med vikter upp till 2,5 kg kan transporteras i fickorna. Om artiklarna fästs direkt i hängarna, till exempel klädesplagg på galgar, får de väga upp till 3 kg.

 • Lastbärare: Rulladapter som håller fast och transporterar fickor eller hängare och som kan identifieras tillförlitligt med RFID-chip

 • Cirkulationstransportör: En transportör som kopplar samman horisontala eller plattformsöverlappande funktionsenheter

 • Ackumuleringstransportör: Flexibel transportör för transport, ackumulering, sortering och buffring på horisontala transportöravsnitt

 • Vinkeltransportör: Används för att klara avsevärda höjdskillnader på korta avsnitt

 • Växel: Förbindelseelement mellan cirkulationstransportör och ackumuleringstransportör

 • Inlastningsstation: Intag av artiklar i SSI Carrier-systemet

 • Utlastningsstation: Artiklar lastas ut och packas i önskad ordningsföljd

SSI Carrier in motion at FENIX OUTDOOR LOGISTICS for omnichannel distribution

Case Study: a flexible solution thanks to the highly dynamic SSI Carrier pouch sorter.

SSI Carrier used for automated e-commerce distribution at DSV

Case Study: High performance rates and efficient handling of peaks with SSI Carrier

Blog: Returns Handling in Fashion Logistics

The e-commerce sector continues to grow exponentially and promises rapidly increasing sales. However, at the same time, the number of returns is constantly rising, which puts a strain on margins. The fashion industry suffers from this development, as it wants its products to be available for the customer as quickly as possible to prevent loss of value in the seasonal business. Automation is an effective solution of meeting this ideal.

Läs mer
Blog march 2022 web manfred januschke, returns handling

LÅTER DET INTRESSANT? LADDA NED VÅRA FILER SÅ FÅR DU VETA MER, ELLER RING OSS.

Har du några frågor eller funderingar?