Fenix_576_Matrixsorter.tif

Posesorterer SSI Carrier

Plassbesparende modulbasert posesorterer for e-handel og distribusjon i flere kanaler

Posesortereren SSI Carrier fra SSI SCHÄFER er et plassbesparende og allsidig takhengt transportbåndsystem for parallell behandling av forskjellige salgskanaler. Som en del av produktfamilien for takhengte SSI-transportbånd utnytter den ubrukt plass under taket for å gjøre det mulig å transportere varer uten å berøre gulvet.

Transport, mellomlagring, sortering og sekvensering av flate og hengende varer i ett system

En enkel lastbærer muliggjør transport, mellomlagring, sortering og sekvensering av flate og hengende varer i ett system og oppnår samtidig en høy gjennomstrømning. Den automatiske sorteringsløsningen legger kundeordrene i ønsket rekkefølge og sikrer effektiv returbehandling, og dermed passer den særlig godt til e-handel.

SSI Carrier

 • sikrer skånsom transport av produkter

 • krever minimal plass

 • garanterer høyest mulig lagringstetthet

 • gir høy skalerbarhet og fleksible systemutvidelser via en modulbasert og tilpassbar design

HVORDAN KAN POSESORTEREREN SSI CARRIER OPTIMALISERE FORSYNINGSKJEDEN?

Én systemløsning for individuell sortering av flate og hengende varer

Den spesielle funksjonen i posesortereren er den unike matrisesorteringsalgoritmen. Kombinasjonen av matrisesorteringen og det dynamiske mellomlagringssystemet gjør det mulig å

 1. hente varer som er plukket i partier fra forskjellige soner, i sorterte kundeordrer

 2. som raskt kan leveres på pakkestasjonene i ønsket rekkefølge og innen kort tid

Ved bruk av RFID-teknologi og behandling av enkeltvarer kan systemet håndtere fleksible ordrestrukturer og kombinere små e-handelsordrer, store detaljhandelsordrer og plukk-og-hent-ordrer for et stort varespekter på en perfekt måte. Det automatiske systemet reduserer antallet produktberøringer og oppfyller hovedkravene i e-handel på tvers av ulike bransjer.

Særlig i motebransjen er rask og effektiv behandling av returer ekstremt viktig.

Etter kvalitetskontroll blir returnerte varer som det er stor etterspørsel etter, lagt i posene i SSI Carrier-systemet og lagret rett i det dynamiske mellomlageret på SSI Carrier. Varene er dermed umiddelbart tilbake i systemet og fullt tilgjengelig for nye ordrer og ny utsendelse – slik at man sparer verdifull tid.

Denne prosessen

 • sikrer en permanent og pålitelig tilgjengelighet for varene

 • representerer en optimal løsning for levering just-in-time eller samme dag

SSI Carrier sørger for veldig skånsom transport av varer i poser ved bruk av et innovativt konsept for motoriserte køtransportbånd. Det forhindrer at posene kolliderer med hverandre, noe som ofte skjer på tyngdekraftsbaserte nedadgående transportbånd. Dette er nøkkelen til håndtering av sensitive produkter og emballasje, for eksempel i helseprodukt- og kosmetikkbransjen.

Den smarte og modulbaserte designen på SSI Carrier-systemet muliggjør høy skalerbarhet fordi standardkomponenter kan kombineres på forskjellige og prisgunstige måter. Dermed kan man oppnå veldig høy sorteringskapasitet for opptil mange tusen varer per time ved å kombinere forskjellige moduler på smarte måter. Det betyr at systemet er veldig fleksibelt og kan tilpasses til fremtidige forretningsvolumer når som helst.

SSI Carrier er også kjent for optimalisert plassutnyttelse. Systemet kan designes over flere nivåer med en kompakt intern stålkonstruksjon som sparer verdifull lagerplass. Dessuten muliggjør bruken av motoriserte køtransportbånd en lavere konstruksjonshøyde. Den reduserte størrelsen fører til økt lagringstetthet, og dermed bidrar systemet i stor grad til økt effektivitet og reduserte kostnader.

Det takhengte transportsystemet er strømbesparende fordi transportbåndene kan slås av i områder som for tiden ikke er i bruk, og dermed sparer man strøm. Dessuten økes strømbesparelsene ved at systemet er effektivt ut fra et prosessynspunkt. Fleksibiliteten og kapasiteten i systemet gjør at ett system kan oppfylle mange forskjellige krav, slik at kundene kan dekke behovene sine med en mindre maskinpark og mindre strøm.

FRA LASTING TIL PAKKING MED SSI CARRIER

Modulsystemet SSI Carrier kan enkelt integreres med eksisterende eller nye lagre.
En typisk systemløsning omfatter lasting, mellomlagring, transport, sortering og pakkeområder på ett eller flere nivåer.

Uansett om det er snakk om lagring av hengende varer, manuell lagring av flate varer eller svært automatisert lagring med shuttlesystemer, kommer både de plukkede varene og returene først til posesortereren og slås deretter sammen og samles i kundeordrer:

1. På lastestasjonene legges hver enkeltvare i en pose, og hengende klesplagg festes rett på med kleshenger.

2. Varen skannes for å koble strekkoden på produktet til den aktuelle RFID-transponderen for carrieren, slik at varen kan identifiseres i hele systemet. Den nøyaktige RFID-teknologien sikrer en høy pålitelighet og prosesstabilitet i systemet.

3. Når varene er lastet, utføres resten av trinnene automatisk. Forhåndsplukkede varer mellomlagres i diverse svært dynamiske buffersystemer, og sorteringspartier dannes ut fra kundeordrer.

4. Deretter kommer varene til matrisesortereren, der de sorteres etter ønsket rekkefølge – også innenfor en kundeordre. Ordrer med forskjellige størrelser og destinasjoner kan behandles samtidig og losses på lossestasjonene.

5. Etter pakking leveres ordrene til forsendelse.

AVANSERT MATERIALHÅNDTERING FRA EN ENKELT KILDE

Hele den ovennevnte prosessen styres med den moderne og brukervennlige logistikkprogramvaren WAMAS®. Optimalt grensesnitt mot kundesystemet muliggjør sømløs integrering på omtrent alle slags lagre. I tillegg til å overvåke systemet og styre materialflyten kan WAMAS® dessuten spore og visualisere varer med WAMAS Lighthouse.

"E-handelsvirksomheter står overfor en svært dynamisk utvikling. Vi gir kundene en kostnadseffektiv og kompakt løsning som muliggjør en fleksibel tilpasning til fremtidige krav. Med kombinasjonen av en skreddersydd programvareløsning, moderne visualiseringsteknologi og brukertilpasset service kan SSI SCHÄFER gi kunden en totalløsning fra én enkelt kilde. “

Dr. Michael Zacher, Product Manager Overhead Conveying, SSI SCHÄFER

SSI CARRIER – FORDELER, BRUK OG KOMPONENTER

Sikker, allsidig og enestående

 • Skånsom transport av produkter

 • Optimalisert plassutnyttelse og høy lagringstetthet

 • Høy skalerbarhet og fleksibel utvidelse via modulbasert, tilpassbar design

 • Alt fra én kilde, inkludert totalløsning for programvare og service

 • Behandling av e-handelsordrer, detaljforhandlerordrer og klikk-og-hent-ordrer fra ett lager

 • Automatisk sortering og sekvensering i kundespesifikke sekvenser med høy sorteringskapasitet

 • Høy sorteringsnøyaktighet, lastesikring og prosessikkerhet takket være RFID-teknologi

 • Effektiv returbehandling

 • Transport av klesplagg på kleshengere og flatpakkede varer i ett system

 • Minimalt antall produktberøringer og effektiv distribusjon av personale

 • Enkelt og brukervennlig brukergrensesnitt

SSI Carrier passer særlig godt til bruk ved e-handel og distribusjon i flere kanaler innenfor mote, helseprodukter og kosmetikk eller detalj- og engroshandel. Varer som klær, sko, kosmetikk eller husholdningsapparater på opptil 2,5 kg transporteres i posene. Ved å feste varer rett på hengeren, for eksempel klær på kleshengere, kan vekten være på 3 kg.


 • Carrier: Rulleadapter som holder og transporterer poser eller hengere, og som pålitelig kan identifiseres med RFID-brikke

 • Omløpende transportbånd: Transportbånd som kobler sammen horisontale eller plattformoverlappende funksjonsenheter

 • Køtransportbånd: Fleksibelt transportbånd for transport, stuing, sortering og mellomlagring på horisontale transportseksjoner

 • Skrått transportbånd: Brukes ved store høydeforskjeller på korte seksjoner

 • Skinne: Forbindelseselement mellom det omløpende transportbåndet og køtransportbåndet

 • Lastestasjon: Tilførsel av varer til SSI Carrier-systemet

 • Lossestasjon: Varer losses og pakkes i ønsket rekkefølge

SSI CARRIER I BEVEGELSE PÅ FENIX OUTDOOR LOGISTICS FOR DISTRIBUSJON I FLERE KANALER

Case study: fleksibel løsning takket være den svært dynamiske posesortereren SSI Carrier.

SKREDDERSYDD LOGISTIKKLØSNING FOR E-HANDEL OG LEVERING TIL BUTIKK

Leter du etter passende klær og utstyr til neste friluftseventyr, har Fenix et stort utvalg i premiumsegmentet. Fenix Outdoor Logistics GmbH leverer daglig til butikker i Tyskland og Skandinavia samt til e-handelskunder fra sitt nye logistikksenter i Ludwigslust.

SSI SCHÄFER fungerte som hovedentreprenør og leverte en skreddersydd og bruksklar logistikkløsning som oppfyller virksomhetens voksende utfordringer med distribusjon i flere kanaler.

Optimal behandling av egenskaper for forskjellige salgskanaler spilte en viktig rolle. Butikkleveringer handler først og fremst om korrekt forsortering og sekvensering av varer, mens for e-handel er det viktig med rask behandling av mange små ordrer og svært effektiv behandling av returer. Kjernen i systemet er den innovative posesortereren SSI Carrier fra SSI SCHÄFER.

“Posesortereren er en viktig komponent i konseptet vårt for å skape den beste logistikkoperasjonen i klassen. Den skal behandle de fleste ordrene med høy grad av automatisering. Dette gir veldig korte gjennomstrømningstider med vesentlig reduserte kostnader og pålitelig behandling.”

Felix Köhler, Warehouse Manager hos Fenix Outdoor Logistics

SSI CARRIER BRUKT TIL AUTOMATISK E-HANDELSDISTRIBUSJON HOS DSV

Case study: Høye kapasitetstall og effektiv behandling av topper med SSI Carrier

For å kunne håndtere den stadige e-handelsveksten fikk det globale 3PL-transport- og logistikkselskapet DSV behov for å øke kapasiteten på sitt eksisterende distribusjonssenter i Brampton i Canada. Som hovedentreprenør implementerte SSI SCHÄFER en skreddersydd logistikkløsning som omfatter den innovative posesortereren SSI Carrier og gir svært automatisert og effektiv ordrebehandling.

En stor utfordring var at løsningen måtte passe inn i et eksisterende system og kunne implementeres samtidig som lageret var i drift.  I tillegg til at DSV kunne opprettholde den vanlige ordrebehandlingen, muliggjorde totalløsningen den veksten i e-handelskapasiteten som DSV trengte for å kunne sikre en problemfri behandling av onlineordrer og dekke behovene ved topper.

Høres det interessant ut? Last ned kompetansebrosjyre for å lese mer.

LAST NED

Case study DSV Canada

Innovativ totalløsning som grunnlag for å lykkes med e-handel

511.8 KB

Posesorterer SSI Carrier

Svært dynamisk posesorteringssystem for e-handel og distribusjon i flere kanaler.

525.3 KB

Transportbåndbrosjyre

Smarte transportbånd – modulbaserte transportbåndløsninger for alle slags lastbærere som kan optimalisere materialflyten

1.2 MB

Referanse Fenix Outdoor Logistics, Tyskland

Fleksibel distribusjon i flere kanaler med den svært dynamiske posesortereren SSI Carrier

992.3 KB
Hvordan kan vi hjelpe?