SSI Carrier

SSI Carrier System: En modulær posetransportør – mange muligheter, 

til å transportere varer som skal henge 

Det mest sentrale elementet i vår SSI Carrier hengetransportteknikk er den primære lastbæreren, en innvendig løpende rulleadapter, som du kan henge inn forskjellige sekundære lastbærere i, enten manuelt eller helautomatisk, alt etter dine individuelle krav. Disse lastbærerne kan være kleshengere, poser eller formstabile kasser. 

Rulleadapterne eller de hengende artiklene er utstyrt med en RFID-transponder. På denne måten er du garantert høyeste grad av sikkerhet med denne transportteknikken. Som alternativ kan det også brukes strekkoder. Høyere gjennomstrømninger, drift med lite vedlikehold og universell anvendbarhet inntil en vekt på 3 kilo - dette er noe som utmerker vårt SSI Carrier System.

Mange funksjoner i ett og samme system 

Det spesielle ved vårt SSI Carrier System er dets fleksibilitet når det gjelder anvendelsen. Akkumulering, bufring, fordeling og sortering av varer – alt dette kan du gjøre med en eneste lastbærer.

SSI CARRIER: THE INTELLIGENT WAY FROM LOADING TO PACKAGING

The SSI Carrier is a modularly designed pocket conveyor used for hanging transport of different items like shoes, electrical devices, toys, household appliances, cosmetics and garments.

SSI CARRIER - The intelligent pouch sorter system

The intelligent and modular pouch sorter SSI Carrier is SSI SCHAEFER'S latest extension of their product range for eCommerce and multi-channel distribution. With this product SSI SCHAEFER developed a highly compact and multifunctional overhead conveying system.
The innovative SSI Carrier system impresses particularly by its flexibility in use. Accumulating, buffering, distributing and sorting are all facilitated with one single load carrier type. High performance, low-maintenance operation and effective integration of returns excel the pouch sorter system.

SSI CARRIER - FORDELER OG ELEMENTER

Sikker, allsidig og enestående

 • Carrier: En rulleadapter som kan ta opp de mest forskjellige lastbærere, transportere dem på en sikker måte og også identifisere dem, enten med RFID eller vha. strekkode. Den store opptaksåpningen er godt egnet for et bredt produktspektrum. 

 • Omløpstransportør: Den totale transportørens lengde er praktisk talt ubegrenset. Her går transporten både på horisontale og vertikale transportør med inntil 30° stigning.

 • Akkumuleringstransportør: Akkumuleringstransportøren tjener til transport, akkumulering, separering, sortering og bufring av lastbærerne på horisontale transportør. Medbringeren kombinerer transport- og akkumuleringsfunksjonen. Det er mulig å transportere varer av de forskjelligste tykkelser, uten definerte avstander. 

 • Sporveksel: Avgreningselementet tjener eksempelvis som forbindelsesledd mellom omløpstransportøren og akkumuleringstransportøren. Det kan plasseres uavhengig av posisjon, slik at strekningsføringen kan utformes individuelt. 

 • Meget høy sorteringsnøyaktighet, lastsikring og prosessikkerhet

 • Det kan transporteres liggende og hengende varer samtidig  

 • Brukervennlighet, takket være enkel betjening

 • Fleksibilitet takket være optimal plassutnyttelse

 • Lang brukstid, driften krever lite vedlikehold 

 • Kostnadsgunstig realisering av dynamiske lagre

 • Nøyaktighet og reduksjon av feil med RFID 

 • Optimert sorteringsprosess

 • Returer er raskt tilgjengelige igjen

POUCH SORTER

The highly-dynamic pouch sorter system for eCommerce and omni-channel distribution.

The intelligent way from loading to packaging

The SSI Carrier is a modularly designed pocket conveyor used for hanging
transport of different items like shoes, electrical devices, toys, household
appliances, cosmetics and garments.

LAST NED

SSI Carrier

SSI Carrier

525.3 KB

Competence Brochure

Excellence in Warehouse Logistics

2.1 MB

HVORDAN KAN VI HJELPE?