Pieteikumi

Jūs varat nosūtīt mums savus datus, izmantojot saziņas veidlapu, līdz vien tā ir pieejama mūsu tiešsaistes piedāvājumā. Tas tiek darīts, izmantojot modernāko šifrēšanas metodi. Ja nosūtāt mums savus pieteikuma datus pa e-pastu, lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasta vēstules netiek nosūtītas šifrētā veidā un ka Jums kā pieteikuma iesniedzējam ir pašam jānodrošina šifrēšana. Šī iemesla dēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par Jūsu datu pārsūtīšanu šādā veidā un tādēļ iesakām pasta sūtījumu, jo, papildus iespējai nosūtīt dokumentus pa e-pastu vai, ja nepieciešams, izmantojot tiešsaistes veidlapu, Jums joprojām ir iespēja nosūtīt dokumentus pa pastu.

Ja pieteikums kādam no mūsu darba piedāvājumiem ir neveiksmīgs, Jūsu dati tiks dzēsti pēc sešiem mēnešiem, ja vien Jūs neesat paziņojis par likumīgu to atsaukšanu pirms šī termiņa beigām vai devis piekrišanu Jūsu datu glabāšanai ilgāk. Tas ir nepieciešams, lai mēs vajadzības gadījumā varētu izpildīt savas saistības saskaņā ar Vispārīgo vienlīdzīgas attieksmes likumu. Ja esat iesniedzis mums rēķinus par ceļa izdevumu atlīdzināšanu, tie tiks glabāti saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem un tiks izdzēsti pēc obligāto uzglabāšanas termiņu beigām.

Mēs apstrādāsim Jūsu datus tikai un vienīgi, lai apstrādātu Jūsu pieteikumu iesniegšanas procesa laikā. Tas tiek darīts, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai, ja nepieciešama apstrāde tiesvedības nolūkā, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu un BDSG 26. pantu (Federālais datu aizsardzības likums). Ja Jūs sniedzat mums arī īpašus personas datus, piemēram, brīvprātīgi iesniedzot veselības datus, mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Ja tas ir vajadzīgs piesakoties noteiktajai profesijai, mums ir nepieciešamas īpašas personas datu kategorijas, pamatojoties uz VDAR 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu.