Atbilstība

Atbildīga un ētiska rīcība, likumisko prasību ievērošana un godīga konkurence ir mūsu uzņēmuma veiksmes pamatprincipi.

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Atbilstība

Uzņēmumā SSI SCHAEFER atbilstība ir ne tikai likuma prasību ievērošana ‒ integritāte, godīga konkurence un ilgtspējīga uzņēmējdarbības prakse veido mūsu uzņēmuma veiksmes pamatus un atspoguļo dibinātāju ģimenes vērtības.

Rīcības kodekss

SSI SCHAEFER Group Rīcības kodekss apkopo mūsu vērtības desmit uzvedības principos. Tas ir saistošs uzņēmuma darbiniekiem un vadītājiem visā pasaulē un kalpo kā ceļvedis ikdienas darbā un kā palīgs lēmumu pieņemšanā sarežģītās situācijās.

Rīcības kodekss biznesa partneriem

Visu tiesību aktu noteikumu ievērošana ir ļoti svarīga arī sadarbībā ar visiem mūsu biznesa partneriem. SSI SCHAEFER Group Biznesa partneru rīcības kodekss skaidri nosaka šo nostāju darbības principos saistībā ar biznesa partneriem un ir pamats godīgām biznesa attiecībām.

Cilvēktiesību politika

Cilvēktiesību politikā SSI SCHAEFER Group vadība apņemas ievērot uzņēmuma cilvēktiesību stratēģiju un atkārtoti apstiprina tās mērķi - stiprināt cilvēktiesības un nepieļaut cilvēktiesību pārkāpumus. Tas iekļauj centienus pārdot tikai tādus projektus un ražotus produktus, kas ir saskaņā ar cilvēktiesību politikas aprakstā aprakstītajām normām.

Trauksmes celšanas sistēma

SSI SCHAEFER grupa ir izveidojusi Centrālo iekšējās ziņošanas biroju un dažādus ziņošanas kanālus, lai nodrošinātu iespējamu atbilstības pārkāpumu vai cilvēktiesību vai vides risku savlaicīgu atklāšanu. Centrālais iekšējās ziņošanas birojs saņem ziņojumus par SSI SCHAEFER tiesību normu un iekšējo noteikumu pārkāpumiem. Grupa ir izstrādājusi iekšējos noteikumus, kā arī pievērš uzmanību jautājumiem, kas rada risku cilvēktiesībām vai videi, veselībai vai drošībai, un sistemātiski seko līdzi šo jautājumu risināšanai. 

Izmantojot SSI SCHAEFER Trauksmes celšanas sistēmu, visi SSI SCHAEFER grupas darbinieki visā pasaulē, visi tiešo un netiešo piegādātāju darbinieki visā piegādes ķēdē, kā arī klienti, darījumu partneri un visas citas personas vai organizācijas var iesniegt ziņojumus 24/7 režīmā. SSI SCHAEFER Trauksmes celšanas sistēmas izvēlnes navigācija ir pieejama dažādās valodās. Turklāt ziņojumus var iesniegt jebkurā valodā, izmantojot attiecīgos brīvā teksta laukus.

Ziņojumus, kurus var iesniegt, izmantojot SSI SCHAEFER Trauksmes celšanas sistēmu, var iedalīt šādās kategorijās:

  • Korupcija / kukuļošana;

  • Konkurences un pretmonopola tiesību aktu pārkāpumi;

  • Krāpšana / piesavināšanās / zādzība / komercnoslēpumu izpaušana;

  • Ar cilvēktiesību pārkāpumu saistītos riskus un cilvēktiesību pārkāpumi, darba normu pārkāpumi, diskriminācija, uzmākšanās;

  • Ar vidi saistītos riskus, vides, veselības un drošības noteikumu pārkāpumi;

  • Grāmatvedības, finanšu pārskatu sagatavošanas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi, dokumentu viltošana; 

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumi, eksporta kontroles un muitas noteikumu pārkāpumi;

  • Citi tiesību normu pārkāpumi un būtiski SSI SCHAEFER grupas iekšējo vadlīniju pārkāpumi;

  • Cilvēktiesību un ar vidi saistītie riski visā piegādes ķēdē; SSI SCHAEFER grupas piegādātāju pieļauti pārkāpumi.

Visus biežāk uzdotos jautājumus par ziņojumu iesniegšanas kārtību, izmantojot SSI SCHAEFER Trauksmes celšanas sistēmu, ienākošo ziņojumu apstrādi un ziņojumus sniedzošo personu un iesaistīto personu aizsardzību, var atrast SSI SCHAEFER Trauksmes celšanas sistēmas Noteikumos.

Un šeit ir pieejama saite uz Trauksmes celšanas sistēmas noteikumiem angļu valodā:

https://www.bkms-system.com/ssi-schaefer

SSI SCHAEFER Grupas Trauksmes celšanas sistēmas skaidrojums

Kā varam Jums palīdzēt?