Preču saņemšana

Preču saņemšanas process ietver sekojošu funkciju izpildi - sūtījuma pārbaude, verifikācija un preču pieņemšana noliktavas uzskaites krājumos. Noliktavas saņemšanas procesa posmi ietver krājumu piegādi, izkraušanu no transporta un krājumu uzglabāšanu.

Software Solutions for your logistics

Prešu saņemšanas risinājumi: viss sākas ar preču saņemšanu

Pamatā viss, kas notiek noliktavā, pirmām kārtām sākas ar preču saņemšanu. Pirms produkti nonāk veikalu plauktos, pie klientu durvīm vai ražošanas telpās, tie ir jāpieņem un jāreģistrē noliktavas krājumos. Kā notiek preču saņemšana noliktavā? Ievestās preces (krājumu vienības) parasti tiek saņemtas, izvietotas uz paletēm vai kastēs. Tās tiek izkrautas un pārbaudītas, vai atbilst veiktajam pasūtījumam, kā arī tiek novērtēta preču kvalitāte. Pēc preču kvalitātes pārbaude, šīs krājuma vienības tiek ievadītas noliktavas uzskaites sistēmā. Šis process daudzviet notiek automatizēti, bet var arī tikt veikts manuāli, izmantojot noliktavas atbildīgo personālu.

Noliktavas izstrādātais preču saņemšanas stratēģijas modelis var noteikt visas jūsu materiālu plūsmas darbības standartu. No pagaidu līdz ilgtermiņa uzglabāšanai, komplektēšanai, iepakošanai un nosūtīšanai – starpposmu mijiedarbībai ir jābūt efektīvai un netraucētai. Gudri izstrādāts preču saņemšanas process var tikt īstenots līdz pat mazumtirdzniecības gala klientiem.

Kāda ir visefektīvākā noliktavas vadības sistēma? Programmatūrai jāpārvalda un jāvada visus intraloģistikas procesus. Tāpat tai jāapvieno efektīva sadarbība starp noliktavas darbaspēku,  pašu programmatūru un noliktavas uzglabāšanas risinājumiem. Šie uzstādījumi kalpo par pamatu efektīviem un sabalansētiem noliktavas materiālu plūsmas procesiem.

Pierādījumi rodami procesā

Efektīvs preču saņemšanas process sākas vēl pirms to nonākšanas noliktavā, jo ir jāizstrādā preču pieņemšanas stratēģija, un jāizplāno efektīvs noliktavas saņemšanas zonas izkārtojums. Saņemšanas stratēģijas ir dažādas, taču ikvienai no tām svarīgi kalpot vienam mērķim – vienmērīgam un efektīvam preču saņemšanas procesam.

Noteikti svarīgi ir veikt iepriekšēju materiālu plūsmas procesa analīzi, sākot ar preču pieņemšanas veidu. Tāpat, piemēram, ja veicat preču skenēšanu, tad iespējams, kā nākamo soli variet izskatīt preču marķēšanu. 

Pēc preču izkraušanas noliktavā, šķirošana un pārbaudes skenēšana ir nākamie svarīgie posmi, lai salīdzinātu prešu atbilstību apjomiem, kas tika veikti pasūtījuma ietvaros. Mūsu izstrādātajā stratēģijā, esam apvienojušie labāko prakses piemēru, daļēji vai pilnībā automatizētiem noliktavas procesiem, izmantojot WAMAS® noliktavas vadības programmatūru.

Efektīva risinājumu saņemšana

Izmantojot WAMASnoliktavas vadības programmatūru, preču saņemšanas procesu var uzsākt organizēt, kamēr piegādes transports vēl atrodas ceļā. Kad kravas automašīna ierodas, WAMAS noliktavas vadības programmatūra izpilda uzstādītās funkcijas, kā kvalitātes kontroles un piegādes sniegtās informācijas novērtējumu.

WAMAS noliktavas vadības programma analizē un izmanto jūsu pasūtījumu vēsturi, preču izmērus, derīguma termiņus un apjomus, lai jau iepriekš noteiktu to glabāšanas vietu, tādējādi krājumu nogādašana turpmākai uzglabāšanai tiek veikta ātri un precīzi. Apvienojumā ar automātizēto preču atlses sistēmu vai manuālo skenēšanas datu uztveršanas tehnoloģiju, pasūtījumu turpmākā komplektēšana ir vienkārša un ātra, kā arī precīza.

Savienojot WAMAS® noliktavas vadaības programmatūru ar SSI SCHAEFER manuālo un automatizēto noliktavas sistēmu risinājumiem, jūs iegūstat visefektīvāko nosūtīšanas un preču saņemšanas sistēmas risinājumu.

Software Solutions for your logistics

Preču saņemšana

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Preču pārvietošana

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Preču uzglabāšana

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Preču komplektēšana

Shipping buffer

Preču nosūtīšana

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Preču atgriešana

Kā varam Jums palīdzēt?