Preču atgriešana

Atgriezta prece ir piegādātājam atpakaļ atdots piegādāts pasūtījums. Neatbilstošas vai nepārdodamas preces, kas tiek nosūtītas atpakaļ to pārdevējam.

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Efektīvas preču atgriešanas pārvaldības ieviešana

Efektīva atgriezto preču pārvaldība ir neatņemama visaptverošas piegādes ķēdes stratēģijas daļa. Atgriezto preču pārvaldības stratēģijai ir izšķiroša nozīme, jo tā spēj uzlabot rentabilitāti, klientu apmierinātības līmeni un vispārējo efektivitāti.

Kas ir atgriezto preču pārvaldība?

Sadales kontekstā atgriezto preču pārvaldība attiecas uz procesiem, kas saistīti ar preču atgriešanu un reverso loģistiku. Atgriezto preču pārvaldības process, kas galvenokārt attiecas uz mazumtirdzniecību, e-komerciju un citām uz klientu vērstām nozarēm, ietver procedūras, kas saistītas ar klientu prasību par produkta nosūtīšanu atpakaļ vai nomaiņu. Tas ietver atgrieztās vai nomainītās preces savākšanu, sakārtošanu un tās atjaunošanu pieejamībai sistēmā. Atgriezto preču pārvaldības process ir starpnozaru process, kas ietver klientu servisa, loģistikas un krājumu pārvaldības aspektus.  Reversā loģistika attiecas uz atgriezto produktu saņemšanu, pārbaudīšanu, šķirošanu un piegādi atbilstošajam sadales centram vai trešās puses servisa nodrošinātājpartnerim. Tā veido neatņemamu atgriezto preču pārvaldības procesa daļu.

Ieviešot efektīvu atgriezto preču pārvaldības procesu, noliktavas var izsekot un izpildīt atgriešanas pieprasījumus, samazināt nevajadzīgos preču atgriešanas gadījumus un ļoti pieprasītās preces pēc pārbaudes iekļaut pieejamībai atpakaļ sistēmā. Rūpīgi pārbaudot un sašķirojot atgrieztos produktus, uzņēmumi var ievērojami samazināt zaudējumus, nebojātās atgrieztās preces atkārtoti izmantot pieejamībai klientiem. SSI Carrier nodrošina ērtu šķirošanas risinājumu šāda veida materiālu plūsmas pārvaldībai.

Atgriezto preču pārvaldība parasti tiek uzskatīta par neērtību gan klientiem, gan uzņēmumiem. Šo procesu var uzlabot un racionalizēt, izmantojot noliktavas automatizācijas aprīkojumu un programmatūru. E-komercijas pārdošanas apjomi turpina strauji augt, vairojot gan preču atgriešanas gadījumus, gan klientu vēlmes. Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmumiem ir jāīsteno un jāoptimizē efektīvi atgriezto preču pārvaldības procesi.

Atgriezto preču pārvaldības pamati

Atgriezto preču pārvaldības procesam ir vairāki posmi — atkarībā no tā, vai produkts tika iegādāts mazumtirdzniecības vietā vai e-komercijas kanālā. Šis process bieži vien norisinās tālāk norādītajos soļos.

Neatbilstošas kvalitātes produkta piegādes gadījumā, klients veic tā atgriešanu, pieprasa tā nomaiņu vai pieprasa naudas atmaksu. Par iemeslu var kalpot, ka piegādātais produkts ir bojāts vai neatbilst vajadzīgam izmēram vai krāsai.

Darbinieki izvēlas pieņemt vai noraidīt preces atgriešanu, pamatojoties uz uzņēmuma izstrādato preču atgriešanas politiku.

Saņemot atgriezto preci, tā tiek nosūtīta atlasei un turpmākai  šķirošanai un pārbaudīšanai. Parasti kvalitātes departaments produktu pārbauda, balstoties uz minēto atgriešanas iemeslu. Ja produkts ir pienācīgā stāvoklī un var tikt iekļauts atpakaļ pieejamībai, darbinieks to attiecīgi reģistrē.

Ja produkts ir atgriezts labā stāvoklī, tas tiek nogādāts atpakaļ uz noliktavu un pievienots atkārtotais pieejamībai sistēmā. Ja tā ir ļoti pieprasīta prece, to var nogādāt noliktavas bufersistēmas uzglabāšanā, līdz prece pārdošanai. Tādējādi samazinās preces pavadītais laiks atlases centrā.

Augšminētie soļi izklausās visai vienkārši, taču procesa racionalizēšana nav nieka lieta, ja ir jātiek galā ar lieliem pārdošanas un atgriezto preču apjomiem. Distribūcijas centros pat neliela kļūda vai materiālu plūsmas traucējumi, kā tauriņa efekts, var radīt veselu problēmu lavīnu kā noliktavām, tā klientiem.

Atgriezto preču pārvaldības paraugprakse

Uzņēmumiem, kuru izejošās piegādes un atgriezto preču pieņemšanas gadījumi ir mērāmi simtos, var būt grūti optimizēt atgriezto preču pārvaldības procesu tā, lai saglabātu ienesīgumu. Ievērojot paraugpraksi, uzņēmumi var stratēģiski virzīt vai optimizēt pielāgotu preču atgriešanas procesu, kas veicinātu klientu apmierinātības līmeni un samazinātu zaudējumus.

Par preču atgriešanu veicinošajiem faktoriem

Veidojot vai uzlabojot atgriešanas procesu, uzņēmumiem ir jāsaprot, kas viņu klientus mudina izlemt par preču atgriešanu. Pat vislabākais automatizācijas aprīkojums un programmatūra nevar atrisināt problēmas, ko sagādā mulsinoši tiešsaistes produktu apraksti vai neprecīza izmēru noteikšana. Kādas preces tiek atgrieztas biežāk? Ko par atgriešanas iemesliem saka paši klienti? Vai noteiktās vitrīnu vietās izvietotās preces, tiek atgrieztas biežāk? Šāda veida datu analīze palīdz uzņēmumiem samazināt preču atgriešanas rādītājus — pat pirms izmaiņu ieviešanas krājumu un sadales pārvaldības procesos. Turklāt informācijas iegūšana, par vietai specifiskiem preču atgriešanas rādītājiem, var palīdzēt uzņēmumiem novirzīt resursus atgriezto preču apjoma apstrādes kvalitātes uzlabošanai.

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Ātruma, izveicības un kontroles uzlabošanas iespēju identificēšana

Preču atgriešanas procesa izveidē, galvenā uzmanītba tiek pievērsta faktoriem, kas preču atgriešanā tiek dēvēti par galvenajiem pīlāriem, — ātrumam, redzamībai un kontrolei.

Ātrums

Lai maksimāli ietaupītu laiku un klients būtu apmierināts, apsveriet iespēju automatizēt lēmumu pieņemšanu saistībā ar atgriezto preču apstiprināšanu un atgriezto materiālu apstrādāšanu. To var izdarīt, izmantojot automatizētas darbplūsmas un preču marķēšanas etiķetes. Tādējādi tehnoloģija var pārraudzīt atkārtojamos procesus, uzlabot precizitāti un palielināt darbinieka darba diapazonu. Sūtījumi, kas tiek automātiski adresēti un marķēti ar precīzu dokumentāciju, rada mazāk problēmu.

Redzamība

Reģistrējiet informāciju par katru preces atgriešanas gadījumu jau pirms tās nogādāšanas piegādātājam. Gādājiet, lai katra atgrieztā prece būtu saistīta ar uzticamu izsekošanas numuru, un tai būtu nodrošināta precīza ienākošā sūtījuma informācija, tostarp par daudzumu un stāvokli, kā arī citi būtiski dati. Kad atgrieztā prece tiek saņemta, tā var palikt redzama visu atlikušo procesu, ja tiek izmantota uzticama noliktavas pārvaldības programmatūra

Kontrole

Lielas noslodzes darījumu apritē ir sarežģīti uzturēt kontroli pār krājumu plūsmu, it īpaši sarežģīti tas ir darbā ar atgrieztajām precēm. Ieviesiet sistēmu, lai izsekotu atgrieztās preces, atbilstības dokumentus un izmantotos risinājumus. Tā ne tikai var samazināt uzņēmuma saistības, bet arī informēt ieinteresētās personas par produkta un procesa kvalitātes problēmām. Turklāt marķēšana un uzņēmuma datu integrācija ir efektīvs veids, kā saglabāt kontroli darbā ar atgrieztajām precēm. Šajos saskares punktos informācija par atgriezto preci tiek saistīta ar fizisko sūtījumu un finanšu informāciju, radot savlaicīgākus risinājumus.

Ieguldījumi automatizācijā un noliktavas pārvaldības tehnoloģijā

Moderna noliktavas automatizācijas aprīkojuma un programmatūras izmantošana, darbā ar atgrieztajām precēm, sniedz ienesīgus rezultātus. Ieviešot noliktavas pārvaldības sistēmu (Warehouse Management System — WMS) jūs efektīvi pārvaldīsiet atgrieztās preces un varēsiet ātri organizēt to nokļūšanu atpakaļ pieejamībai sistēmā. Laba WMS zinās, kad prece tiek atgriezta, un pēc saņemšanas tā spēs šo preci sagatavot ātrai tālākai procesu apstrādei.

Tāda noliktavas pārvaldības programmatūra kā WAMAS sniedz organizācijām iespējas efektīvi kontrolēt pasūtījumu plūsmu, piešķirot prioritāti svarīgiem sūtījumiem, tostarp preču atgriešanai, lai tiktu izpildītas klientu vajadzības un viņi turpinātu izmantot jūsu piedāvājumus.

SSI SCHAEFER piedāvā arī pielāgotus risinājumus, kas noliktavām palīdz atgriezto preču krājumus ātri padarīt atkal pieejamus pārdošanai. Īpaši izveidotas darbstacijas palīdz ātri apstrādāt atgrieztās preces. Turklāt SSI SCHAEFER modulārais kabatas tipa maisu šķirotājs nodrošina neticami efektīvas procedūras īstermiņa uzglabāšanai, īšlaicīgai uzglabāšanai buferzonā un atkārtotai preces pieejamībai sistēmā.

Kā izvēlēties piemērotāko risinājumu?

Ieguldījumi tehnoloģijās, lai uzlabotu atgriezto preču pārvaldības procesu, var sniegt pozitīvus rezultātus ilgtermiņā. Sazinieties ar ekspertiem uzņēmumā SSI SCHAEFER, lai uzzinātu vairāk par pielāgotiem risinājumiem, kas palīdz optimizēt atgriezto preču pārvaldību, samazinot operatīvo izmaksu slieksni un uzlabot klientu apmierinātību ar sniegto servisu.

Saistītie produktu risinājumi

Realizēts projekts: Fenix Outdoor Logistics

Kabatu konveijers - šķirotājs ir ārkārtīgi kompakta un daudzpusīga konveijeru sistēma, ideāli piemērota online e-komercijas izplatīšanas centriem.

Lasīt vairāk
SSI Carrier, overhead conveying system, pouch sorter, pouch conveyor, conveying
Software Solutions for your logistics

Preču saņemšana

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Preču pārvietošana

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Preču uzglabāšana

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Preču komplektēšana

Shipping buffer

Preču nosūtīšana

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Preču atgriešana

Kā varam Jums palīdzēt?