Pēc intraloģistikas risinājuma stratēģijas

Piedāvātie SSI SCHAEFER risinājumi pēc piegādes ķēdes darbības stratēģijas

Software Solutions for your logistics

Kas ir piegādes ķēdes vadība?

Piegādes ķēdes vadība (SCM) ir preču un materiālu plūsmas pārvaldības process no piegādātājiem līdz ražotājam, izplatītājam, tirdzniecības aģentam un/vai patērētājam. Tas ietver plānošanu, iepirkumu veikšanu, ražošanu, transportēšanu, noliktavas procesus un programmatūras vadību.

Tāpēc piegādes ķēdes vadība tiek saprasta kā apzināta stratēģiska procesa izstrāde, lai nodrošinātu produktu, preču vai pakalpojumu piegādes klientiem vai konkrētiem tirgus sektoriem.

Kā atšķiras piegādes ķēdes vadība (SCM) no intraloģistikas procesiem?

Atšķirībā no intraloģistikas procesiem, piegādes ķēdes vadības procesā tiek integrēta informācija kā par materiālu plūsmas datiem, tā arī par informācijas plūsmas datiem, kuri izveido materiālu plūsmas kopainu, ietverot saistītos pasūtījumu apstrādes un naudas plūsmas procesus. Preču plūsmas procesa apstrāde ir piegādes ķēdes viena no galvenajām pārvaldības sastāvdaļām un attiecas uz visu preču kustības procesu kompānijas ietvaros.

Kādas ir intraloģistikas stratēģijas?

Piegādes ķēdes stratēģijas izstrāde ir kā ceļvedis, kas sistēmiski izplāno un nodrošina laicīgas piegādes, bez iespējamiem kavējumiem. Plāns nodrošina, ka tiek optimizēts katrs piegādes ķēdes posms, tostarp materiālu piegādes uz noliktavu, ražošana, komplektēšana, piegāde un loģistikas procedūras.

Tā kā nozares problēmas bieži ir līdzīgas, daudzām jomām tiek nodrošināti jau izstrādāti modulāri, standartizēti risinājumi un preču apstrādes iekārtas, procesi.

Storage and Retrieval Machine Exyz

Noliktavas automatizācija

Cold Chain

Aukstā tipa noliktava

e-commerce

E-komercija

Omnichannel Fulfillment Solutions Banner

Daudzkanālu izplatīšana

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Reversā loģistika

Images SME Brochure

Risinājumi maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem

MPE Plastics case study, MRS, AGVs, PE solution

Kombinētie produktu risinājumi

Kā varam Jums palīdzēt?