Pēc procesa

Uzziniet vairāk par SSI SCHAEFER risinājumiem, ko nosaka piegādes ķēdes darbība

Highlight image for market sector Retail & Wholesale

Intraloģistika - ko mēs ar to saprotam?

Intraloģistika, jeb materiālu plūsmas apstrāde, ir materiālu un preču loģistikas plūsma, kas norit uzņēmumā. Šis termins ir atšķirīgs preču pārvadāšanas procesam ārpus izplatīšanas centra vai noliktavas.

Vācijas Mašīnbūves un rūpnīcu inženieru federācija (VDMA) definē materiālu plūsmas apstrādi kā preču un materiālu iekšējo kustību, kā arī ar to saistītās loģistikas darbības, piemēram, informācijas plūsmu un preču apstrādi rūpniecībā, tirdzniecībā un citos tirgus sektoros.

Šī termina ietvaros, iekšējā materiālu plūsma tiek aplūkota ne tikai no tehniskā viedokļa, bet arī no procesu organizācijas un informācijas pārvaldības perspektīvas. Šo faktoru vienmērīga un efektīva mijiedarbība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem intraloģistikas sistēmu ieviešanā.


Kādi ir intraloģistikas procesi? 

Materiālu plūsmas apstrāde attiecas uz preču un ar to saistīto datu apriti uzņēmuma ietvaros. Intraloģistikas procesu mērķis ir optimizēt šīs plūsmas, kas nodrošinātu daudz efektīvākus iekšējos procesus. Parasti tiek izšķirtas šādas kategorijas: 

  • Uzglabāšana 

  • Pasūtījumu komplektēšana un apstrāde 

  • Preču pārvietošana 

  • Programmatūras nodrošinājums

Iekšējais intraloģistikas process nodrošina augšminēto jomu sinerģisku sadarbību, kas efektivizē iekšējo materiālu plūsmas darbību. 

Software Solutions for your logistics

Preču saņemšana

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Preču pārvietošana

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Preču uzglabāšana

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Preču komplektēšana

Shipping buffer

Preču nosūtīšana

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Preču atgriešana

Kā varam Jums palīdzēt?