Privātuma politika

Paziņojums par datu aizsardzību

Datu apstrādes līgumi

Privātuma politika pretendentiem

SSI SCHAEFER Privātuma politika

Novērtējam Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Tāpat vēlamies, lai, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūs justos droši par savu personas datu aizsardzību. Atbilstība Vispārīgai datu aizsardzības regulai (GDPR) un Vācijas Federālajam datu aizsardzības likumam (BDSG) mums ir pašsaprotama.

Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kādos gadījumos notiek datu vākšana un kā šī informācija tiks izmantota. Mēs esam veikuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka gan mēs, gan mūsu ārējie pakalpojumu sniedzēji ievēro datu aizsardzības noteikumus.

Personas dati ir informācija par Jūsu identitāti. Tie ietver, tādu informāciju kā, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Šī informācija vienmēr tiek apstrādāta saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām un citiem datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu.

Lai izmantotu mūsu tīmekļa vietni, Jums parasti nav nepieciešams norādīt personas datus. Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešama personas datu apstrāde, piemēram, lai sniegtu Jums kādu no pakalpojumiem.

Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad mums ir jānosūta informatīvie materiāli vai preces un atbildes uz jautājumiem. Nepieciešamības gadījumā mēs Jūs par to informēsim.

Ja šo personas datu apstrādei nav juridiska pamata, mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana.

Turklāt mēs glabājam un apstrādājam tikai tos datus, kurus Jūs mums brīvprātīgi sniedzat, un, ja nepieciešams, datus, ko mēs automātiski apkopojam, kad apmeklējat mūsu interneta vietnes (piemēram, Jūsu IP adresi un apmeklēto lapu nosaukumus, lietoto pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, piekļuves datumu un laiku, izmantotās meklētājprogrammas, lejupielādēto failu nosaukumus).

Ja Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, tad tikai šādi dati tiks vākti pakalpojuma sniegšanas nolūkā. Ja mēs lūgsim Jums sīkākus datus, attiecīgās informācijas sniegšana būs brīvprātīga. Personas datu apstrāde notiek tikai pieprasītā pakalpojuma izpildes vajadzībām un, ja nepieciešams, likumīgu uzņēmējdarbības interešu aizsardzībai.

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā vai citos šajā konfidencialitātes politikā aprakstītajos gadījumos, var apkopot šādas personas datu kategorijas:

 • Galvenie dati (vārdi, adreses utt.)

 • Citi Jūsu sniegtie personas dati (personīgās intereses utt.)

 • Līguma dati (klienta numurs, līguma numurs utt.)

 • Satura dati (teksti, fotoattēli, videoklipi utt.)

 • Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numuri utt.)

 • Meta dati (IP adreses, ierīces informācija utt.)

 • Lietošanas dati (apmeklētais saturs, piekļuves laiki utt.)

 • Attiecīgās personas tādējādi ir mūsu piedāvājumu lietotāji/potenciālie klienti.

Juridiskā persona, kas atbildīga par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, citiem ES dalībvalstu datu aizsardzības tiesību aktiem un citiem datu aizsardzības noteikumiem, ir:

mājas lapas ietvaros:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER iela 20
57290 Neunkirhene
Vācija

pretendentiem:

Juridiskā persona, kura saņēmusi pretendenta pieteikumu.

komercinformācijas saņemšanas gadījumā:

Fritz Schäfer GmbH
Fritz SCHÄFER iela 20
57290 Neunkirhena
Vācija

Jūs variet sazināties ar Fritz Schäfer GmbH & Co KG datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pastu: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Pretendentiem:

Applicants of SSI Schäfer Automation GmbH (Germany) or SSI Schäfer IT Solutions GmbH (Germany) can contact the responsible Data Protection Officer at datenschutz.giebelstadt@ssi-schaefer.com.

Applicants of all other German entities of the SSI Schaefer group can contact the responsible Data Protection Officer at datenschutzbeauftragter.neunkirchen@ssi-schaefer.com

Jaunumu komercinformācijas saņēmēji:

Jūs variet sazināties ar Fritz Schäfer GmbH & Co KG datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pastu: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Mēs izmantojam Jūsu sniegto personas informāciju, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, apstrādātu pasūtījumus vai sniegtu Jums piekļuvi konkrētai informācijai vai piedāvājumiem. Klientu attiecību uzturēšanas nolūkos mēs vai atsevišķa pakalpojuma sniedzējs, ar kuru mēs esam noslēguši līgumu, var izmantot šo personas informāciju, lai informētu Jūs par produktu piedāvājumiem vai veiktu tiešsaistes aptaujas labākai mūsu klientu vajadzību un prasību apmierināšanai. Šāda veida datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts.

Protams, mēs respektēsim, ja Jūs nevēlēsieties sniegt savus personas datus mūsu klientu attiecību veidošanas atbalstam (īpaši tiešā mārketinga vai tirgus izpētes vajadzībām). Mēs nepārdosim vai citādi nereklamēsim Jūsu personas informāciju trešajām personām.

Mēs apkoposim, apstrādāsim un izmantosim Jūsu sniegtos personas datus tikai norādītajiem mērķiem. Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām bez Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas.

Personas datu vākšanu un šo datu pārsūtīšanu valsts iestādēm, kas ir tiesīgas saņemt šādu informāciju, var veikt tikai attiecīgo likumu ietvaros vai pildot tiesas nolēmumu. Mūsu darbiniekiem un mūsu nolīgtajiem pakalpojumu uzņēmumiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti un ievērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus.

Ja esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus konkrētam mērķim, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu vai noslēgtu līgumu ar Jums, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Dažos gadījumos, piemēram, lai izpildītu nodokļu saistības, mums var būt juridisks pienākums apstrādāt personas datus. Šādos gadījumos juridiskais pamats tam ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Retos gadījumos apstrādi var veikt arī, lai aizsargātu Jūsu vai citu fizisku personu  vitālas intereses. Šajā izņēmuma gadījumā apstrāde notiks, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Visbeidzot, apstrādes darbības var būt balstītas arī uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad apstrāde notiek, lai aizsargātu mūsu uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses, ja Jūsu intereses, pamattiesības un pamatbrīvības nedominē. Šāda leģitīma interese var jau tikt pieņemta, ja esat mūsu klients. Ja personas datu apstrāde tiek balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mūsu likumīgās intereses ir uzņēmējdarbības veikšana.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, organizatorisku un tehnisku iemeslu dēļ tiks saglabāta šāda informācija: apmeklēto lapu nosaukumi, lietotā pārlūkprogramma un operētājsistēma, piekļuves datums un laiks, izmantotās meklētājprogrammas, lejupielādēto failu nosaukumi un Jūsu IP adrese.

Iegūtā informācija ir nepieciešama, lai mūsu tīmekļa vietnes piegādātais saturs būtu atbilstošs. Turklāt mēs vērtējam šos tehniskos datus anonīmi un tikai statistikas nolūkiem, lai varētu pastāvīgi uzlabot mūsu tīmekļa vietni un padarīt mūsu interneta pakalpojumus pievilcīgākus, un nodrošināt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kibernoziegumu gadījumā. Šie dati tiek glabāti drošā sistēmā atsevišķi no citas personiskās informācijas. Tos nevar izmantot personas identitātes noteikšanai. Apstrāde tiek veikta, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi attiecībā uz efektīvu un drošu mūsu tīmekļa vietnes nodrošināšanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu 28. panta nozīmē.

Atbilstoši likumā noteiktajām prasībām mūsu tīmekļa vietnē ir informācija, kas ļauj ātri sazināties ar mums. Tā ietver informāciju par e-pasta adresi un, attiecīgā gadījumā, saziņas veidlapu. Lietotāja informācijas apstrāde šajā sakarā tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu, Jūsu nosūtītā personiskā informācija tiks saglabāta automātiski. Jūsu brīvprātīgi nosūtītā informācija tiks saglabāta, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu vai, lai sazinātos ar Jums, un pēc tam nekavējoties tiks dzēsta. Tā netiks koplietota ar trešajām personām.

Mēs apstrādājam datu subjektu personas datus saskaņā ar VDAR 17. un 18. pantu, tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu pamatmērķi vai ja to paredz juridiskās saistības, kas attiecas uz mūsu uzņēmumu. Ja datu glabāšanas mērķis vairs nav spēkā vai, ja ir beidzies likumā paredzētais glabāšanas periods, piemēram,  atbilstoši nodokļu vai komerctiesību aktu prasībām , personas dati tiks dzēsti saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem, ja vien mums nav juridiska pienākuma turpināt šo datu uzglabāšanu. Šādos gadījumos personas datu apstrāde tiks ierobežota.

Kā atbildīgs uzņēmums mēs atturamies no automatizētu lēmumu pieņemšanas un profilēšanas.

Personas dati tiks izdzēsti pēc likumā noteiktā glabāšanas perioda beigām, ja tie vairs nebūs nepieciešami līguma izpildei vai uzsākšanai.

Atsevišķos gadījumos personas datu sniegšanu pieprasa likums vai līgums. Šī iemesla dēļ jums var būt nepieciešams sniegt mums personisku informāciju, kas mums ir jāapstrādā slēdzot līgumu. Piemēram, jums būs jāsniedz personīga informācija līguma sagatavošanai.  Ja tas netiek izdarīts, tad rezultātā līgums nevar tikt noslēgts.

Pirms personas datu sniegšanas Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistiem. Tie precizēs, vai konkrētajā gadījumā personas datu sniegšana ir nepieciešama saskaņā ar likumu vai līgumu un kādas sekas varētu radīt šo datu nesniegšana.

Kā datu pārzinis, kas ir atbildīgs par apstrādi, esam veikuši tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus saskaņā ar VDAR 32. pantu. Tas jo īpaši ietver pasākumus, lai nodrošinātu datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Turklāt esam izveidojuši mehānismus, lai garantētu datu subjekta tiesības, personas datu dzēšanu un tūlītēju reaģēšanu uz draudiem attiecībā uz šiem datiem. Mēs nodrošinām arī personas datu aizsardzību jau aparatūras un programmatūras izstrādes un atlases jomā atbilstoši VDAR. 25. panta nosacījumiem. Visiem mūsu darbiniekiem un personām, kas iesaistītas datu apstrādē, ir jāievēro Vispārīgā datu aizsardzības regula un citi ar datu aizsardzību saistītie tiesību akti, kā arī personas datu konfidenciāla apstrāde.

Ja tiek vākti un apstrādāti personas dati, informācija tiks nosūtīta šifrētā veidā, lai novērstu trešo personu ļaunprātīgu datu izmantošanu. Mūsu drošības pasākumi tiks pastāvīgi atjaunināti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Tomēr interneta datu pārraidei var būt ar drošību saistīti trūkumi, tāpēc nav iespējams garantēt absolūtu aizsardzību.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumos, ja tas nepieciešams tehnikas attīstības dēļ. Šādos gadījumos mēs attiecīgi atjaunināsim datu konfidencialitātes politiku. Tāpēc mēs lūdzam ievērot datu konfidencialitātes paziņojuma pašreizējo versiju.

Ja izmantojat mūsu tīmekļa vietnē sniegtās ārējās saites, uz tām neattiecas šis datu konfidencialitātes paziņojums. Ja mēs nodrošinām saites, mēs pārliecināmies, ka saistīto tīmekļa vietņu izvietošanas laikā netiek pārkāpti piemērojamie tiesību akti. Tomēr mums nav ietekmes uz citu pakalpojumu sniedzēju atbilstību datu aizsardzības un drošības noteikumiem. Tādēļ mēs lūdzam Jūs izlasīt citu pakalpojumu sniedzēju datu privātuma paziņojumus to tīmekļa vietnēs.

Apmeklējot kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, iespējams, ka Jūsu datorā tiek noglabāta informācija sīkdatnes veidā. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti no tīmekļa servera uz Jūsu pārlūkprogrammu un saglabāti datora cietajā diskā.

Nekādi citi lietotāja personas dati, izņemot interneta protokola adresi, netiek saglabāti. Šī informācija ir paredzēta, lai automātiski atpazītu Jūs nākamajā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē un atvieglotu navigāciju vietnē. Sīkdatnes ļauj mums, piemēram, pielāgot tīmekļa vietni atbilstoši Jūsu interesēm vai saglabāt Jūsu paroli, lai Jums nebūtu tā atkārtoti jāievada katru reizi.

Protams, Jūs varat apskatīt mūsu tīmekļa vietnes arī bez sīkdatnēm. Ja nevēlaties, lai mēs atpazīstam Jūsu datoru, Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu Jūsu cietajā diskā, izvēloties opciju “Neatļaut sīkfailus” pārlūkprogrammas iestatījumu izvēlnē. Pat sīkfailus, kas jau ir iestatīti, var izdzēst, izmantojot pārlūkprogrammu. Informāciju par to, kā to izdarīt, skatiet pārlūkprogrammas ražotāja norādījumos. Ja Jūs neatļaujat sīkdatnes, tas var ierobežot mūsu piedāvājumu funkcionalitāti.

SĪKDATNES VEIDS   
persistent cookie  
persistent cookie

SĪKDATNES NOSAUKUMS
nQ_cookieId
nQ_visitId

DOMĒNS
klienta domēns
klienta domēns

MĒRĶIS UN UZGLABĀTIE DATI
Identificēt lietotāju
Identificēt lietotāja sesiju

GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
 1 gads
 1 gads

Personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, nevajadzētu iesniegt personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Mēs nepieprasām personisko informāciju no bērniem un pusaudžiem, tā netiek apkopota un koplietota ar trešajām personām.

Ja sniegsiet mums piekrišanu, lai saņemtu jaunumu vēstules, apstrādāsim jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu e-pastā ielūgumus un biļetenus uz ekskluzīviem pasākumiem un informāciju par iekšējās loģistikas produktiem un risinājumiem ‒ arī no citiem SSI Schaefer Group uzņēmumiem. Juridiskais pamats ir VDAR 6.  panta 1. punkta a) apakšpunkts. Jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu turpmākajām ziņām. Uzglabāsim jūsu datus līdz piekrišanas atsaukšanai, ja attiecināms.

Atteikšanās no abonēšanas ir iespējama jebkurā laikā, izmantojot saiti, kas ir ievietota jaunumu vēstulē, vai nosūtot mums atbilstošu pieprasījumu. Šādā gadījumā nekavējoties dzēsīsim jūsu uzvārdu un citus datus, kas ir iegūti saistībā ar reģistrāciju jaunumu vēstuļu saņemšanai.

Apstrāde pamatojas uz attiecīgā saņēmēja piekrišanu saskaņā ar VDAR 6.panta 1. punkta a) apakšpunktu, VDAR 7.pantu un UWG 7.panta 2. punkta 3. apakšpunktu, vai UWG 7. punkta 3. punktu. Pierādījums par lietotāja reģistrēšanos mūsu jaunumu saņemšanai pamatojas uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo tas ļauj mums pierādīt piekrišanas esību. E-pasta adrese, kas lietotājam noteikti ir jānorāda, tiek uzglabāta šim nolūkam, līdz lietotājs atsauc savu piekrišanu saņemt turpmākās jaunumu vēstules.

Šim nolūkam izmantojam programmatūru Pardot, kas ir Salesforce EMEA Limited (“Salesforce”) pakalpojums. Šajā saistībā nevar izslēgt datu apstrādi, ko veic Salesforce uzņēmumi un Salesforce līgumslēdzēji ārpus EEZ, jo īpaši ASV vai citās valstīs, par kurām ES Komisija nav pieņēmusi lēmumu par atbilstību. Tāpēc ar Salesforce esam noslēguši standarta datu aizsardzības klauzulas, ko ir apstiprinājusi ES Komisija saskaņā ar VDAR 46.panta 2. punkta c) apakšpunktu.

Sīkāku informāciju par datu apstrādi, ko veic Salesforce, skatīt Salesforce privātuma politikā:

https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Izmantojam Salesforce kā datu apstrādātāju. Datu apstrādātāji drīkst izmantot datus tikai nolūkiem, ko esam noteikuši mēs, un mums ir arī savstarpējas līgumsaistības apstrādāt jūsu datus tikai saskaņā ar šo privātuma politiku un piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Juridiskais pamats Salesforce veiktajai datu apstrādei mūsu vārdā ir VDAR 28. pants.

Katram klientam, kurš attiecīgi reģistrējas, mēs izveidojam ar paroli aizsargātu tiešu piekļuvi saviem uzglabātajiem datiem (klienta kontam). Šeit Jūs varat apskatīt datus par pabeigtajiem, atvērtajiem un nesen nosūtītajiem pasūtījumiem un pārvaldīt to adreses datus, bankas datus, kā arī informāciju saistībā ar jaunumu saņemšanu. Jūs piekrītat izturēties pret šiem personas piekļuves datiem kā konfidenciāliem un nepadarīt tos pieejamus neatļautām trešajām personām. Mēs nevaram uzņemties atbildību par ļaunprātīgu paroļu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad mēs esam atbildīgi par šo ļaunprātīgo izmantošanu.

Ar funkciju „palikt pierakstītam” mēs cenšamies padarīt Jūsu tīmekļa lapas apmeklējumu pēc iespējas patīkamāku. Šī funkcija ļauj izmantot mūsu pakalpojumus bez nepieciešamības katru reizi pierakstīties. Drošības apsvērumu dēļ Jums tiks lūgts vēlreiz ievadīt paroli, piemēram, ja vēlaties mainīt savu personas informāciju vai vēlaties veikt pasūtījumu. Mēs iesakām neizmantot šo funkciju, ja dators tiek koplietots ar vairākiem lietotājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja izmantojat iestatījumu, kas pēc katras sesijas automātiski izdzēš saglabātās sīkdatnes, funkcija „palikt pierakstītam” nebūs pieejama.

Lai nosūtītu Jūsu pasūtījumu, mēs nodosim Jūsu adreses datus un, ja nepieciešams, Jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru loģistikas uzņēmumam piegādes veikšanai. Jūsu datu pārsūtīšana notiek, lai izpildītu līgumu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Daži produkti Jums tiek nosūtīti tieši no ražotāja. Šajā gadījumā mēs nosūtīsim Jūsu adreses datus ražotājam, lai tas piegādātu Jūsu pasūtītās preces. Jūsu datu pārsūtīšana notiek, lai izpildītu līgumu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Lai varētu piedāvāt Jums avansa maksājumus (maksājumu kontā, iemaksas utt.), mums jāpārliecinās, ka šāda veida darījumi nenoved pie ļaunprātīgas izmantošanas un pasargā patērētājus no ekonomiskās pārslodzes. Tādēļ mūsu uzņēmums ir saistīts ar kredītinformācijas ziņošanas sistēmu no kredītiestādes, kas aizsargā pret maksātnespējā balstītu saistību nepildīšanu, ļaunprātīgu nevēlēšanos maksāt, kā arī trešo personu nepareizu izmantošanu (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (Vīsbādene), Klubu asociācija Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neusa (Neisa), CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich (Minhene), Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Cologne (Ķelne)).

SSI SCHAEFER Group nodrošina trauksmes celšanas sistēmu, lai atklātu konkrētus, jo īpaši savu darbinieku vai personu/darbinieku, pārkāpumus SSI SCHAEFER Group piegādes ķēdes ietvaros. Sistēma nodrošina, ka personām SSI SCHAEFER Group piegādes ķēdes ietvaros ir piemērots kanāls, lai ziņotu par novērotajiem pārkāpumiem un tādā veidā sniegtu ieguldījumu SSI SCHAEFER Group atbilstības nodrošināšanai.

Trauksmes celšanas sistēmas ietvaros var rasties situācija, ka tiek saņemti ziņojumi, kas satur informāciju par jums kā darbinieku vai citādi saistītu personu SSI SCHAEFER Group piegādes ķēdes ietvaros. Šāda situācija var rasties, piemēram, ja trauksmes cēlējs apgalvo, ka esat izdarījis(-usi) pārkāpumu, kas uzreiz izrādās nepatiess vai nav pietiekami pamatots. Pastāv arī iespēja, ka informācija par jums ir tikai daļa ziņojuma saistībā ar iespējamu citas personas pārkāpumu. Ja saņemtajā informācijā ir iekļautas norādes par jūsu iespējamu pārkāpumu un plānots uzsākt izmeklēšanu, informēsim jūs par to pēc iespējas drīzāk, neapdraudot izmeklēšanas nolūku.

Apstrādājam šos datus galvenokārt, lai izmeklētu iespējamos pārkāpumus, kā arī, ja nepieciešams, izvirzītu savas prasības un īstenotu tiesisko aizsardzību.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses izmeklēt iespējamo pārkāpumu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) un mūsu juridiskais pienākums uzturēt trauksmes celšanas sistēmu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Ja tas ir nepieciešams saistībā ar pārkāpumu, varam nodot jūsu personas datus citām iesaistītajām pusēm vai valsts iestādēm.

Anonimizējam vai dzēšam jūsu personas datus, tiklīdz mūsu noteiktais mērķis ir sasniegts vai citādi vairs neattiecas uz konkrētajiem datiem.

Ja informējat par pārkāpumu trauksmes celšanas sistēmā, lūdzu, skatiet atsevišķo datu aizsardzības informāciju. Tā ir pieejama trauksmes celšanas sistēmā.

Persona, kura ir atbildīga par trauksmes celšanas sistēmas izmantošanu un saistīto personas datu apstrādi, ir Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290, Neinkirhene (Neunkirchen), Vācija (“mēs”, “mūsu”). Tāpēc informācija, kas sniegta, izmantojot trauksmes celšanas sistēmu, tiek sākotnēji nodota Fritz Schäfer GmbH & Co KG kā atbildīgajai pusei. Ja trauksmes cēlēja ziņojuma rezultātā tiek ietekmēti cita SSI SCHAEFER Group uzņēmuma personas dati, attiecīgais SSI SCHAEFER Group uzņēmums atkarībā no tā iesaistes apmēra konkrētajā lietā papildus Fritz Schaefer GmbH & Co KG var būt uzskatāms par turpmāku neatkarīgi atbildīgu pusi izmeklēšanas procedūras īstenošanā un saistītajā personas datu apstrādē. Fritz Schäfer GmbH & Co KG ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu. Pieprasījumi un jautājumi par datu aizsardzību SSI SCHAEFER Group un Fritz Schaefer GmbH & Co KG ir jāsūta uz datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com.

Saskaņā ar VDAR un valsts datu aizsardzības likumu jums ir tiesības piekļūt datiem, labot vai dzēst tos, ierobežot datu apstrādi, kā arī jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Papildus jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, piemēram, Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes datu aizsardzības un informācijas brīvības valsts komisāram (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), kurš ir kompetentā datu aizsardzības institūcija attiecībā uz Fritz Schäfer GmbH & Co KG.

Ciktāl apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi jūsu situācijai atbilstošu iemeslu dēļ saskaņā ar VDAR un valsts datu aizsardzības likumu nosacījumiem. Ja tiek izmantotas tiesības iebilst, vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien nevaram pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki nekā jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai apstrāde kalpo, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai sazinātos un informētu lietotājus un ieinteresētās puses par mūsu pakalpojumiem, mēs uzturam dažādas platformas sociālajos tīklos. Ciktāl attiecīgās platformas pakalpojumu sniedzēji iegūst lietotāju piekrišanu personas datu apstrādei, tas tiek darīts, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 7. pantu.

Nav iespējama ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas esošo lietotāju personas datu apstrāde. Tas var radīt grūtības skartajām pusēm izpildīt savus pakalpojumus. Daži sociālo mediju platformu pakalpojumu sniedzēji ir sertificēti saskaņā ar ES ASV privātuma vairogu, kas nosaka, ka tiem jāatbilst Eiropas privātuma standartiem.

Tirgus izpētes un reklāmas nolūkos regulāri notiek lietotāju personas datu apstrāde. Pamatojoties uz lietotāja datiem, tiek izveidoti profili, kas ļauj, piemēram, rādīt reklāmas, kas atbilst attiecīgā lietotāja interesēm. Tas tiek darīts regulāri, ievietojot sīkdatnes lietotāja izmantotajā ierīcē.

Informācijas pieprasījumi un Jūsu tiesību apstiprināšana ir jāveic tieši attiecīgajiem tālāk minētajiem pakalpojumu sniedzējiem, jo tikai viņiem ir piekļuve lietotāju personas datiem un tie var veikt atbilstošus pasākumus un sniegt informāciju.

Ja Jums joprojām ir nepieciešama palīdzība savu tiesību izmantošanā, Jūs, protams, varat sazināties ar mums.

Mēs izmantojam šādas sociālo mediju vietnes:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Datu politika https://www.facebook.com/about/privacy/, Atteikšanās iespējas https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/, ES ASV Privātuma vairogs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privātuma politika https://twitter.com/privacy, Atteikšanās iespējas https://twitter.com/personalization, ES ASV Privātuma vairogs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privātuma politika https://policies.google.com/privacy, Atteikšanās iespējas https://adssettings.google.com/authenticated, ES ASV Privātuma vairogs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privātuma politika https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Atteikšanās iespējas https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, ES ASV Privātuma vairogs https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privātuma politika un Atteikšanās iespējas  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Šī vietne izmanto Google Analytics – Google Inc. tīmekļa analīzes pakalpojumu („Google”). Lietošana ietver Universal Analytics režīmu; tas ļauj datus, sesijas un mijiedarbību vairākās ierīcēs lietotāja ID piešķirt pseidonīmu, lai lietotāja darbības varētu analizēt visās ierīcēs.

Google Analytics izmanto failus, ko sauc par „sīkdatnēm”. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu. Informācija par Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, ko rada sīkdatne, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un tiek glabāta tajā. Ja šajā tīmekļa vietnē tiek aktivizēta IP anonimizācija, Jūsu IP adrese iepriekš tiks saīsināta Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilnā IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un tur tiks saīsināta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Google Analytics ir paplašināta, lai tajā iekļautu IP anonimizāciju un nodrošinātu, ka IP adreses tiek savāktas anonimizētā veidā („IP maskēšana”). IP adrese, kas no Jūsu pārlūkprogrammas tiek nosūtīta saistībā ar Google Analytics, netiks sapludināta ar citiem Google datiem. Plašāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību skatiet vietnē https://www.google.com/analytics/terms/gb.html un https://policies.google.com/?hl=en-GB

Google izmantos šo informāciju mūsu vārdā, lai novērtētu Jūsu tīmekļa vietnes lietošanu, apkopotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietni un interneta lietošanu.

Dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Apstrādāto datu saņēmējs ir Google.

Personas dati tiks nosūtīti Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar ES un ASV privātuma vairogu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību. Sertifikātu var apskatīt vietnē https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Mūsu nosūtītie dati, kas saistīti ar sīkdatnēm, lietotājvārdiem (piemēram, lietotāja ID) vai reklāmas ID, tiks automātiski izdzēsti pēc 14 mēnešiem. Dati, kuru saglabāšanas periods ir beidzies, tiks automātiski izdzēsti reizi mēnesī.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu turpmāku piekrišanu, atsakoties no sīkdatņu glabāšanas, izmantojot atbilstošu iestatījumu pārlūkprogrammas programmatūrā; tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas.

Turklāt Jūs varat novērst, ka sīkdatnes radītie dati, kas saistīti ar Jūsu vietnes lietošanu (ieskaitot Jūsu IP adresi), savāc un apstrādā Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šādā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Savukārt, izmantojot atteikšanās sīkdatnes, Jūsu dati turpmākajos šīs vietnes apmeklējumos netiks vākti. Lai liegtu Universal Analytics vākt datus dažādās ierīcēs, Jums būs jāizmanto atteikšanās no visām izmantotajām sistēmām.

Atteikšanās sīkdatne tiks iestatīta, noklikšķinot šeit:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Lai iestrādātu videoklipus, mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju YouTube. Videoklipi ir iestrādāti paplašinātā datu aizsardzības režīmā [CV1]. Tomēr, tāpat kā lielākā daļa vietņu, YouTube izmanto sīkdatnes informācijas vākšanai attiecībā uz timekļa vietnes apmeklētājiem. YouTube izmanto šo informāciju, lai apkopotu video statistiku, novērstu krāpšanu, uzlabotu lietotājdraudzīgumu un citus aspektus. Tās arī izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu. Sākot videoklipu, tas var izraisīt citus datu apstrādes procesus. Mums nav nekādas ietekmes uz to. Plašāku informāciju par datu aizsardzību pakalpojumā YouTube var atrast datu konfidencialitātes paziņojumā: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Google Doubleclick ir pakalpojums Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Google Doubleclick izmanto sīkdatnes, lai parādītu Jums atbilstošas reklāmas. Šajā procesā Jūsu pārlūkam tiks piešķirts pseidonīma identifikācijas numurs (ID), lai pārbaudītu, kuras reklāmas tika parādītas Jūsu pārlūkprogrammā un uz kurām reklāmām tika noklikšķināts. Sīkdatnes nesatur personīgo informāciju. DoubleClick sīkdatņu izmantošana ļauj Google un to partneru vietnēm mainīt reklāmas, pamatojoties uz iepriekšējiem mūsu vai citu tīmekļa vietņu apmeklējumiem. Sīkdatņu apkopotā informācija tiks nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs informācijas novērtēšanai un glabāšanai tajā. Google ievēro „Privātuma vairoga” datu konfidencialitātes noteikumus un ir reģistrēta ASV Tirdzniecības departamenta programmā „Privātuma vairogs”. Google tos pārsūtīs trešajām personām tikai tad, ja to pieprasa likums vai pasūtījuma apstrāde. Google nekādā gadījumā nedrīkst sapludināt Jūsu datus ar citiem Google savāktajiem datiem.
Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Jūs piekrītat Google savākto datu apstrādei un iepriekš aprakstītajām datu apstrādes metodēm, kā arī norādītajam mērķim. Jūs varat novērst sīkdatņu glabāšanu, izmantojot atbilstošu iestatījumu pārlūkprogrammas programmatūrā; tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt Jūs varat novērst, ka sīkdatnes radītie dati, kas saistīti ar Jūsu vietnes lietošanu (ieskaitot Jūsu IP adresi), savāc un apstrādā Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē zem virsraksta DoubleClick Expansion Deactivation. Šādā veidā varat arī atspējot Doubleclick sīkdatnes.

Piekļuves tiesības

Saskaņā ar VDAR 15. pantu Jūs varat jebkurā laikā bez maksas saņemt no mums informāciju un mūsu glabāto un apstrādāto personas datu kopiju.

Šīs piekļuves tiesības ietver informāciju par apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām, saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kurām personas dati ir vai tiks izpausti, ja iespējams, paredzamo laikposmu, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritērijus, ko izmanto, lai noteiktu šo periodu, informāciju par tiesībām pieprasīt labot vai dzēst personas datus, kas attiecas uz Jums, vai ierobežot šo datu apstrādi, vai iebilst pret šādu apstrādi, informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un, ja personas dati nav ievākti no Jums, visu pieejamo informāciju par to avotu un automatizētu lēmumu pieņemšanas esamību, tostarp profilēšanu, kā minēts VDAR 22. panta 1. un 4. punktā un – vismaz šajos gadījumos – jēgpilnu informāciju par apstrādes sistēmu, kā arī šādas apstrādes būtiskās un paredzamās sekas.

Jums ir arī tiesības iegūt informāciju par to, vai Jūsu personas dati tiek nodoti trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai un kādi ir attiecīgie aizsardzības pasākumi attiecībā uz nodošanu.

Tiesības labot datus

Turklāt saskaņā ar VDAR 16. pantu Jums ir tiesības bez liekas kavēšanās panākt nepatiesu personas datu labošanu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, Jums ir arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus.

Tiesības dzēst datus

Saskaņā ar VDAR 17. pantu Jums arī ir tiesības bez liekas kavēšanās panākt saglabāto datu dzēšanu, ja ir piemērojams kāds no šādiem priekšnoteikumiem: personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti; Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuru balstās apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un nav cita juridiska pamata apstrādei; Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, un nav nekādu primāru likumīgu iemeslu apstrādei, vai arī Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar 21. panta 2. punktu; personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, ko nosaka Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību akti, kuri uz mums attiecas; personas dati vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu, kā tas minēts 8. panta 1. punktā.

Ja esam padarījuši personas datus publiski pieejamus un saskaņā ar VDAR 17. panta 1. punktu mums tie ir jādzēš, mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai informētu citus personas datu pārziņus, kuri apstrādā šos datus, ka esat pieprasījis dzēst šos personas datus, to kopijas vai replikas.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Saskaņā ar VDAR 18. pantu Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja: Jūs apstrīdat personas datu precizitāti un ierobežot to uz laiku, kas ļauj pārbaudīt personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu; mums vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkos, bet Jums tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai Jums ir iebildumi pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu uzņēmuma leģitīmais pamats ir svarīgāks par Jūsu interesēm.

Tiesības uz datu pārnesamību

Saskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības saņemt personas datus, ko Jūs esat mums sniedzis jebkurā laikā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jums ir tiesības pieprasīt bez kavēšanās nosūtīt šos datus citam datu pārzinim, ja apstrāde ir balstīta uz sniegto piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai balstoties uz līgumu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus, ciktāl apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenotu mums piešķirto valsts pilnvaru.Turklāt Jūs varat nosūtīt savus personas datus tieši no mums citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un ja tas neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Tiesības iebilst

Saskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Šie noteikumi attiecas arī uz profilēšanu.

Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu datus, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādes veikšanai, kas ir būtiskāks par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību vai juridisko prasību celšanu, īstenošanu un aizstāvību.

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret personas datu apstrādi šāda mārketinga īstenošanai; tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešo mārketingu. Ja Jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šādos nolūkos.

Jums ir tiesības, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas nolūkiem saskaņā ar VDAR 89. panta 1. punktu, ja vien šāda apstrāde nav nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs.

Jūsu ziņā ir izmantot savas tiesības iebilst pret automatizētām procedūrām, kurās tiek izmantotas tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, neatkarīgi no Direktīvas 2002/58/EK.

Tiesības uz datu atsaukšanu

Jūs drīkstat atsaukt piekrišanu turpmākai Jūsu personas datu apstrādei jebkurā brīdī, saskaņā ar VDAR 7. panta 3. punktu.

Tiesības uz apstiprinājumu

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti Jūsu personas dati.

Lai izmantotu kādu no norādītajām tiesībām, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu datenschutzbeauftrager@ssi-schaefer.com vai tel.nr. +49 2735 70-619 vai jebkuru citu mūsu darbinieku.

Tiesības iesniegt sūdzību

Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei saskaņā ar VDAR 77. pantu. Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi savā pastāvīgajā dzīvesvietā vai darba vietā, vai mūsu galvenajā mītnē.

Apkopotie personas dati un juridiskais pamats

Vebināru organizēšanas un vadīšanas nolūkos, mēs apkopojam sekojošus personas datus:

Login / Reģistrēšanās informācija

 • Vārds, uzvārds

 • E-pasta adrese

 • Pārstāvētā kompānija

 • Pārstāvētā tēma / Intereses

Vebināra organizēšanas procesā

 • Audio iespējas, dalība diskusijās

 • Dalība vebināra diskusijās čata panelī

 • Balsošanas iespējas

 • Dalībā vebinārā

 • Dalība integrētās aptaujās

Vebināra ieraksts un novērtējums

 • Video ieraksts

Ja esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus konkrētam mērķim, tas ir reģistrēšanās nolūkos vebināram, apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs varat pieprasīt savu iesniegto personas datu dzēšanu info.lv@ssi-schaefer.com. Datu apstrādes process ir spēkā līdz brīdim, kad tiek dzēsti personas dati.

Pardot lietošana – Datu apstrāde

Mūsu vebināru uzaicināšanas process tiek vadīts, izmantojot Pardot - pakalpojums, ko nodrošina Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Nav izslēdzams, ka datu apstrādi veic Salesforce uzņēmumi un Salesforce datu apstrādātāji ārpus EEZ, jo īpaši ASV vai citās valstīs, attiecībā uz kurām ES Komisija nav pieņēmusi atbilstošu praksi. Tāpēc mēs ar Salesforce esam noslēguši standarta līguma klauzulas saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) daļu.

Vairāk informācijas par Salesforce datu apstrādes nosacījumiem, lūdzu skatiet Salesforce Privātuma politiku:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Mēs izmantojam Salesforce kā personas datu apstrādatāju. Datu apstrādātāja pienākums ir izmantots sniegtos personas datus tikai mūsu norādītajiem mērķiem, kas ir saskaņā ar SSI Schaefer Privātuma politiku un piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Juridiskais pamats tam, kā Salesforce mūsu vārdā apstrādā jūsu datus, ir Art. 28 GDPR.

GoToWebinar lietošana – Datu apstrāde

Mūsu tīmekļa semināru rīkošanai mēs izmantojam GoToWebinar pakalpojumu, ko nodrošina LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"). Nav izslēdzams, ka datu apstrādi, veic LogMeIn uzņēmumi un LogMeIn procesori ārpus EEZ, jo īpaši ASV vai citās valstīs, attiecībā ar kurām ES Komisija nav pieņēmusi atbilstošu praksi. Tāpēc mēs ar LogMeIn esam noslēguši standarta līguma klauzulas, kuras apstiprinājusi ES Komisija saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta c) daļu.

Vairāk informācijas par LogMeIn's Datu apstrādes nosacījumiem , lūdzu skatiet LogMeIn's Privātuma politiku:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international


Mēs izmantojam LogMeIn kā personas datu apstrādatāju. Datu apstrādātāja pienākums ir izmantots sniegtos personas datus tikai mūsu norādītajiem mērķiem, kas ir saskaņā ar SSI Schaefer Privātuma politiku un piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Juridiskais pamats tam, kā LogMeIn mūsu vārdā apstrādā jūsu datus, ir Art. 28 GDPR.