Profilaktiskā servisa pakalpojumi

Mes nodrošinām sistēmas aizsardzību un veicam tās pastāvīgu uzturēšanu un pieejamību.

Customer Service & Support Preventive Services

Optimālā sistēmas aizsardzība

Profilaktisko apkopi veic īpaši apmācīti servisa speciālisti, izmantojot datorizētu apkopes vadības sistēmu (WAMAS servisa centrs, iepriekš zināms kā SSI CMMS).

WAMAS servisa centrs ir elektronisks pakalpojumu portāls, kas paredzēts, lai efektīvi pārvaldītu un kontrolētu jūsu sistēmas apkopes un remonta darbus. „Lielie dati” ir Industrijas 4.0 centrālais aspekts. Ar tā palīdzību saistošos datus var uzglabāt, konsolidēt un vizualizēt, kas vēlāk ļauj izdarīt svarīgus secinājumus.

WAMAS servisa centra priekšrocības:

 • Elektroniski procesi un tehniskās apkopes darbību elektroniska dokumentācija

 • Pastāvīgs sistēmas tehniskās apkopes vēstures pārskats

 • Pastāvīga tehniskās dokumentācijas pieejamība

 • Problēmu novēršana, analizējot ilgtermiņa datusa

 • Profilaktiskās apkopes plānošana un optimizācija

 • Detalizēts katras sistēmas komponentes tehniskās apkopes uzdevumu saraksts

 • Efektīva apkopes darbu organizēšana

 • Izmantoto rezerves daļu saraksts un ērta reģistrēšana SSI SCHAEFER interneta veikala apkalpošanas portālā

Papildus faktiskajām apkopes darbībām profilaktiskie pakalpojumi ietver arī pārbaudes, drošības pārbaudes, sistēmas uzraudzību, kā arī jūsu darbinieku apmācību. Jūs iegūstat uzlabotu sistēmas pieejamību, pateicoties agrīnai defektu un nolietojuma noteikšanai.

Mūsu profilaktiskā servisa pakalpojumi

Maintenance

Tehniskās apkopes darbības ietver vizuālo un akustisko novērtējumu, kā arī visas darbības, kas nepieciešamas sistēmas noteiktā stāvokļa uzturēšanai. Apkopi veic pieredzējuši un sertificēti SSI SCHAEFER servisa speciālisti. Tādējādi jebkuru nepieciešamo darbu var veikt jau tehniskās apkopes laikā.

Inspection

Mūsu pārbaudes nodrošina, ka jūs vienmēr esat informēti par jūsu sistēmas stāvokli. Pieredzējuši servisa speciālisti sniedz visas sistēmas pašreizējā stāvokļa uzticamu novērtējumu.

 • Regulāras kvalificētu darbinieku veiktas pārbaudes

 • Zināšanas par sistēmas pašreizējo stāvokli, pamatojoties uz pārbaudes pārskatu

 • Detalizēts sistēmas statusa pārskats


Safety Inspection

Operatoriem Eiropas Savienībā ir vismaz reizi gadā jāveic drošības pārbaude, lai pārbaudītu sistēmas stāvokli saskaņā ar katrā valstī noteiktajām direktīvām. SSI SCHAEFER veic šīs pārbaudes ar īpaši apmācītu servisa speciālistu palīdzību.

 • Apliecinājums, ka visi individuālās aizsardzības līdzekļi darbojas pareizi un ir efektīvi

 • Mazākas izmaksas, jo nav nepieciešamas papildu pārbaudes, ko veic atsevišķa iestāde

 • Mazākas pieskaitāmās administratīvās izmaksas un ražošanas ierobežojumi, jo drošības pārbaude tiek veikta kopā ar citām pārbaudēm un tehniskās apkopes darbībām

Rack Inspection

Standarts EN 15635 „Uzglabāšanas iekārtu pielietošana un uzturēšana” nosaka uzglabāšanas iekārtu pārbaudes darbības un kārtību. SSI SCHÄFER pašu oficiāli sertificētie plauktu sistēmu inspektori veic pārbaudes, izmantojot vizuālu kontroli. Rezultāti tiek dokumentēti un norādīti servisa grāmatiņā. Ja ir nepieciešami remontdarbi, nomaiņu ātri veic kvalificēts darbinieks.


Pārbaudes ir nepieciešamas šādām plauktu sistēmām:

System Monitoring

Sistēmas uzraudzība ietver visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka noliktavas datorsistēmas darbosies ilgtermiņā. SSI SCHÄFER veic uzraudzību, izmantojot speciālu instrumentu, un to dara kvalificēti speciālisti, izmantojot attālināto apkopes pakalpojumu.

 • Manuāla novērtēšana regulāros intervālos, lai identificētu un novērstu trūkumus

 • Potenciālo defektu identificēšana, veicot ilgtermiņa novērošanu

 • Ātra reakcija uz sistēmas kļūdu ziņojumiem

 • Priekšlikumu un veiktspējas datu sniegšana ikmēneša pārskatā

In view of the rapid development of malware and the increasing complexity of the system environment offering an increased target for cyber attacks, technologically mature, integrated protection mechanisms for company networks are gaining more and more importance. The methods of "virtual patching" and "hardening" are widespread and available in the SSI SCHAEFER portfolio.

Using “Active Patching”, SSI SCHAEFER goes one step further: The service modules continuously align all common IT systems at defined, regular intervals. Identified weak spots are pointed out and patched promptly while the security gaps are eliminated directly at the source. The constant search and evaluation as well as the actual patching enable a constant evaluation of the respective situation.

The patch management is carried out by our qualified employees and the defined time windows are regulated by service contracts. If there is a need for action in the event of an acute potential risk, our remote support who can be reached via a hotline, is available at any time.

Your benefits:

 • Proactive elimination of safety gaps with “Active Patching”

 • Continuous evaluation of the situation by constant search, assessment and patching.

 • Elimination of safety gaps directly at the source

 • Up-to-date overview of possible safety gaps in the system at any time

 • Installation of safety updates at regular intervals

Training and Certification

Jūsu iekārtas un sistēmas ir jālieto pareizi, lai tās darbotos ar maksimālu potenciālu un novērstu nevajadzīgas dīkstāves. SSI SCHAEFER piedāvā jums nepieciešamo apmācību tieši pēc nodošanas ekspluatācijā un arī vēlāk, ja nepieciešams. Apmācības beigās vienmēr tiek izsniegts sertifikāts.

 • Apkopes apmācība sistēmas atrašanās vietā vai mūsu tehnoloģiju centrā

 • Operatoru un administratoru apmācība (iespējama atkārtota apmācība, ja personāla sastāvā notikušas izmaiņas)

 • Kvalificēti pasniedzēji ar plašām profesionālām zināšanām (pieejami dažādās valodās)

 • Tiešsaistes mācību platforma, lai nodrošinātu jūsu speciālistu pastāvīgu un neatkarīgu apmācību
  (SSI eAcademy)

Realizēts projekts: Schaeffler

Šeit aicinām interaktīvā veidā uzzināt vairāk par projektu. (Uz angļu valodu var paslēgties, nospiežot EN ikonu animācijas video apakšējā kreisajā stūrī.)

Profilaktiskā servisa pakalpojumi

Optimāla sistēmas aizsardzība

Papildus faktiskajām apkopes darbībām profilaktiskie pakalpojumi ietver arī pārbaudes, drošības pārbaudes, sistēmas uzraudzību, kā arī jūsu darbinieku apmācību. Jūs iegūstat uzlabotu sistēmas pieejamību, pateicoties agrīnai defektu un nolietojuma noteikšanai.

Plauktu pārbaude

Standarts EN 15635 „Uzglabāšanas iekārtu pielietošana un uzturēšana” nosaka uzglabāšanas iekārtu pārbaudes darbības un kārtību.

Lasīt vairāk

Speciālisti pēc izsaukuma

Servisa pakalpojumi ietver gan vizuālo, gan akustisko novērtējumu, kā arī visas nepieciešamās apkopes darbības, lai uzturētu noteikto sistēmas stāvokli

Customer Service & Support Reactive Services

Operatīvā servisa pakalpojumi

Vertical Lift Module LogiMat® - Assembly / Maintenance

Dzīves cikla vadība

HR Campaign Brochure

Noliktavas drošības vadība

Kā varam Jums palīdzēt?