Preču nosūtīšana

Procesu, kad prece no noliktavas tiek nogādata pie klienta, sauc par nosūtīšanu.

Shipping buffer

Kā optimizēt nosūtīšanas procesu?

Svarīgākie nosūtīšanas procesa posmi ir šādi:

  • preču kravas nosūtīšanas dokumentu un pavaddokumentu izveide,

  • preču iepakošana un komplektēšana,

  • transportēšanai piemērota iepakojuma un transportēšanas veida izvēlēšanās,

  • kravas nodošana kravas ekspeditoram vai nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējam,

  • atgriezto preču pārvaldība.

Augšminētajā ķēdē, tieši nosūtīšana veido svarīgu vispārējo procesu, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem procesiem vai procesu soļiem, kur iesaistītas gan iekšējās, gan ārējās sistēmas. Nosūtīšanas pamatā tiek ņemti vēra divi svarīgi faktori: kravas nosūtīšanas fiziskā maršruta izmaksas un, piegādes laika ziņā, ekonomiski izdevīgais attālums.

Tieši nosūtīšana, kā noliktavas intraloģistikas procesu pēdējais solis, ir klientu pieredzes kvalitātes galvenais faktors. Taču tā nav tik vienkārša kā pārvietot produktu no punkta A uz punktu B. Nosūtīšanas procesu veido nelieli, bieži vien komplicēti uzdevumi, kas ir jāizpilda laikus, lai nodrošinātu ātru un precīzu piegādi.

Tā kā nosūtīšana ir pēdējais solis, pirms klients savu pasūtījumu saņem, ir svarīgi apzināties, ka ikvienam procesam jūsu uzņēmumā ir tieša ietekme uz nosūtīšanu. No pasūtīšanas līdz saņemšanai, atlikšanai un komplektēšanai — ikviens solis pasūtījumu tuvina nosūtīšanai.

Ņemot vērā augšminēto, parunāsim par to, kā iestatīt nosūtīšanas operāciju jūs noliktavas vadības sistēmā, par labāko procesu pārvaldības praksi, programmatūras papildiespējām un preču darbplūsmām.

Nosūtīšanas process

Ikviens preces pārvietošanas solis ved uz tās sagatavošanu nosūtīšanai. Tātad komplektēšana un iepakošana ir būtiski svarīgas nosūtīšanas procesa daļas. Ideālā gadījumā komplektēšana ir jāveic pirms nosūtīšanas laika. Izmantojot viedu komplektēšanas procesu, jūsu komplektētāji var būt apmierināti ar nekļūdīgajiem rezultātiem, kas tiek nodoti klientam. Kad preces ir nokomplektētas, tās ir attiecīgi jāiepako un jānomarķē. Ja komplektētās preces ir trauslas, tās noteikti ir jāiepako dubultai un drošai aizsardzībai.

Dažām no precēm var būt nepieciešama papildus dokumentācija — eksporta deklarācija, specifiski marķējumi - to visu ir vērts noskaidrot iepriekš, pirms prece tiek izsūtīta. Ideāli, ja šīs specifiskās prasības tiek norādītas WMS programmatūrā un noliktavas personāls laicīgi tiek brīdināts par šādu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

Nozīme ir arī pasūtījumu izmēriem un svaram. Pirms nosūtīšanas sistēmai ir jāveic svara un preču izmēru mērījumi. Ja noliktavas WMS ir iebūvēts svēršanas un izmēru noteikšanas risinājums, kravas var nepārtraukti virzīties uz priekšu, kamēr šie dati tiek sagatavoti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu nodrošināt ātru un precīzu piegādi.

Pārvadājumu faktori

Pirms pasūtījumus var nosūtīt, tie ir jāmarķē. Tas ir saistīts ar pēdējo soli, pirms paku var izsūtīt, — pareizā pārvadātāja atrašanu. Jūsu WMS var noteikt optimālo pārvadātāju jūsu pasūtījumiem, pamatojoties uz pieejamību cenas ziņā, efektivitāti vai jebkādiem citiem faktoriem.

Visi šie faktori ved uz pasūtījumu izlaišanu no noliktavas rampas. Runājot par rampām, — lielākās noliktavās parasti atrodamas atsevišķas saņemšanas un nosūtīšanas rampas, bet mazākās noliktavās varētu nākties izmantot vienu un to pašu rampu abu šo funkciju nodrošināšanai. Šādā gadījumā vislabākais risinājums ir atsevišķas rampu darba maiņas. Jebkurā gadījumā rampām ir jābūt tīrām un kārtīgām — tas ir nepieciešams gan efektīviem nosūtīšanas procesiem, gan darbinieku drošībai.

Shipping buffer

Nosūtīšanas problēmu novēršana

Tā kā nosūtīšana ir saistīta ar tik daudziem dinamiskiem procesiem, iespējamās problēmas šajā procesa ceļā ir neizbēgamas. Noliktavas darbību var apstādināt daudzi faktori, tostarp šādi:

  • Cilvēkresursa pieļautās kļūdas

  • Drošības apdraudējumi

  • Noliktavā radušies sastrēgumi

  • Pīķa laikā radies pasūtījumu pieaugums/ iztrūkums

Šādu veidu izaicinājumi rodas gan manuāli apkalpotās, gan daļēji un pilnīgi automatizētās noliktavās. Svarīgi ir apzināt šīs problēmas un rast risinājumus to novēršanai. Ja nosūtīšanas zona ir pārblīvēta, tā rada bīstamus apstākļus, kas var palēnināt darbu un kaitēt darbiniekiem. Ir daudz veidu, kā aizsargāt un optimizēt atvēlētās zonas preču nosūtīšanai un saņemšanai . 

Software Solutions for your logistics

Preču saņemšana

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Preču pārvietošana

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Preču uzglabāšana

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Preču komplektēšana

Shipping buffer

Preču nosūtīšana

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Preču atgriešana

Kā varam Jums palīdzēt?