Plauktu pārbaude

Standarts EN 15635 „Uzglabāšanas iekārtu pielietošana un uzturēšana” nosaka uzglabāšanas iekārtu pārbaudes darbības un kārtību. SSI SCHÄFER pašu oficiāli sertificētie plauktu sistēmu inspektori veic pārbaudes, izmantojot vizuālu kontroli. Rezultāti tiek dokumentēti un norādīti servisa grāmatiņā. Ja ir nepieciešami remontdarbi, nomaiņu ātri veic kvalificēts darbinieks.

 

 

 

 


 


Pārbaudes ir nepieciešamas šādām plauktu sistēmām: