Bouwplanning en duurzaamheid

Wij zorgen voor de gehele constructieplanning van het systeem, inclusief de infrastructuur en voorzieningen buiten de deur.

Onderaanzicht van bomen waar een deel van een machine van SSI SCHÄFER te zien is

Efficiënte langetermijnopslag optimaliseert energieverbruik

Bij het plannen van systemen hebben we in het bijzonder aandacht voor de energie-efficiëntie en duurzaamheid. Wij zorgen voor een compleet pakket aan sleutelklare logistieke aspecten, inclusief alles van de keuze voor een locatie tot de architectonische en bouwtechnische planning, evenals het optimale ontwerp van duurzame en energie-efficiënte systemen en constructie technologie.

Het optimaliseren van het energieverbruik in uw magazijn is niet alleen beter voor het milieu; het verlaagt tegelijkertijd de totale bedrijfs- en onderhoudskosten van het systeem. Dan kunt u er zeker van zijn dat uw investeringen beschermd zijn op de lange termijn.

Solide expertise en vele jaren aan ervaring stellen SSI SCHÄFER in staat om energie-efficiënte langetermijnopslag te realiseren – zelfs al vanaf de logistieke planning en constructie. Vanuit onze brede selectie aan intralogistieke diensten denken wij in termen van systemen en uitgebreide oplossingen voor het behalen van efficiënte en duurzaam succes.

Energie-efficiënt vanaf dag één

Bij het ontwerpen en implementeren van een langetermijnopslag en orderpicksysteem denkt SSI SCHÄFER uiteraard na over de energie-efficiëntie, omdat dit een standaardaspect van de systeemplanning is. Dit betekent onder meer:

 • Systeemonderdelen gerangschikt in de optimale volgorde

 • Gebruik van energie-efficiënte componenten en aansturing

 • Lichtgewicht ontwerp

 • Compacte opslagconcepten

 • Gebruik van aandrijvingseenheden met optimale efficiëntie

 • Aandrijvingsvermogen compenseert voor lege ladingen

 • Geminimaliseerde frictie door uitstekende afstemming van het materiaal

 • Uitschakelen op commando

 • Slimme besturing van de SRM-hoofdassen

 • Apparatuur ontworpen voor energieterugwinning

Groen gebouw

Bij de planning van een nieuw logistiek gebouw kan al rekening worden gehouden met een klimaatneutraal en zuinig energiegebruik. De diensten van SSI SCHÄFER omvatten niet alleen groene producten, maar ook energieadvies en -planning, certificering en controle, en subsidieadvies.

Lees meer
3D Depiction of Beeline, Germany

Energie-efficiëntie in de intralogistiek

Groen bouwen en groene logistiek

Hieronder volgt een selectie van gebieden waarin wij u adviseren en met u samenwerken om deze te implementeren:

Gebruik van regeneratieve energieën

 • Wat zijn de opties voor fotovoltaïsche, geothermische of zonne-energie?

Verlichting

 • Zijn er spaarlampen geïnstalleerd? Is er een oplossing voor aanwezigheidscontrole?

Verwarming

 • Zijn er zinvolle aanvullingen zoals pelletverwarming, stadsverwarming uit biogasinstallaties of zwarte lichamen?

Bouwmaatregelen

 • Is een energiegeoptimaliseerd dak- en gevelontwerp mogelijk? Zijn de poorten, deuren en sloten voldoende geïsoleerd?

 • Welke invloed heeft de keuze van een compacte opslagoplossing op de energie-efficiëntie?

Vastgoedduurzaamheid en groen bouwen zijn voor ons twee prioriteiten. Bij SSI SCHÄFER staan deze aspecten bekend als groene logistiek. U ontvangt van SSI SCHÄFER bouwcertificaten met internationaal erkende kwaliteitskeurmerken voor duurzaamheid en energiezuinig bouwen. Op verzoek certificeren onze deskundigen de gebouwen volgens de DGNB-, LEED- of BREEAM-normen.

Afhankelijk van de technologie die in een logistiek gebouw wordt gebruikt, is elektriciteit nodig om werkstations, grondtransportbanden en andere apparatuur van stroom te voorzien, of ook om de hallen te koelen. Daarnaast moeten er ook ruimtes worden ingericht voor de infrastructuur, zoals transformatorstations voor centrale en decentrale oplaadpunten. Een doeltreffend energieconcept kan bijdragen tot een goede logistieke en bouwkundige planning en een deel van de elektriciteitskosten compenseren. Volgens het principe "zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk" kunnen oplaadconcepten met batterijen of een energiegeoptimaliseerde werking van de logistieke uitrusting aanzienlijke besparingsmogelijkheden bieden.

Bij compacte goederenopslag wordt hetzelfde doel nagestreefd: door de opslagdichtheid van de bestaande opslagruimte te maximaliseren kan de opslagcapaciteit met meer dan 90% worden verhoogd of de gebruikte oppervlakte met 40% worden verminderd. Exploitanten profiteren hiervan omdat zowel de grootste opslaghoeveelheid als het verminderde bouwvolume, samen met lagere bouw- en koelingskosten, een tegenwicht vormen voor het constante energieverbruik van een temperatuurgecontroleerde opslagfaciliteit.

Bovendien bieden wij onze klanten ook een energie-audit volgens de EN 16247-normen als evaluatie van het bestaande onroerend goed. Wij helpen u ook om een energiebeheersysteem op te zetten en een certificering volgens ISO 50001 te verkrijgen. Al deze diensten hebben tot doel energiebesparende optimalisaties voor onze klanten te identificeren en uit te voeren. De doeltreffendheid van deze optimaliseringsmaatregelen wordt geïllustreerd door hun ROI-berekeningen. Wij beoordelen deze maatregelen voortdurend door herhaalde audits en door de besparingen gedurende het hele proces effectief te documenteren.

Lid van het duurzaamheidsinitiatief

 

 

Wij zijn Alliantielid van het duurzaamheidsinitiatief Blue Competence. Blue Competence is een initiatief van de VDMA, voor de promotie en communicatie van duurzame oplossingen voor de machinebouwindustrie. Door het merk "Blue Competence" te gebruiken, verbinden wij ons aan deze twaalf Duurzaamheidsrichtlijnen van de Machinebouwindustrie.(www.bluecompetence.net/about).

Duurzaamheidsrichtsnoeren van de machinebouwindustrie:

PREAMBLE
Ons begrip van trendsettende duurzaamheid is gebaseerd op de beginselen van economisch succes, eerlijkheid, respect & verantwoordelijkheid en omvat de dimensies maatschappij, ecologie & economie. Wij verstaan onder duurzame actie de definitie van het Brundtland-rapport1 en de definities van de Duitse "Rat für Nachhaltige Entwicklung".

STRATEGISCH:
1. Duurzaamheid is een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsstrategie.
2. Wij creëren solide bedrijfsregelingen met duurzame waarden en verzekeren ondernemerssucces.
3. Onze technologieën en oplossingen bevorderen wereldwijde duurzame ontwikkelingen.

OPERATIEF:
4. Duurzaam denken en handelen komt tot uiting in onze processen en producten.
5. Wij handelen met aandacht voor de hulpbronnen en komen op voor klimaatbescherming.
6. Ons personeel is ons meest waardevolle bezit. Wij bevorderen betrokkenheid en participatie.
7. Wij komen op voor het behoud van de mensenrechten.

CULTUUR:
8. Ons bedrijf is een habitat.
9. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in onze regio.
10. We doen, wat we beloven!

COMMUNICATIEF:
11. Wij onderhouden actief het netwerk met alle deelnemers.
12. Wij communiceren transparant over ons duurzaam handelen.

Vragen of opmerkingen?