Diamond-behållare

Snabb, säker, ekonomisk och kompletteringsbar – med Diamond-behållare från SSI SCHÄFER drar du nytta av en betydande tidsbesparing vid tömning av behållaren. I stället för en kamtipp är avfallsfordonen utrustade med Diamond-lyft (eller en kombination av båda systemen). Diamond-lyften tar upp behållaren, låser den och möjliggör därigenom snabb och säker hantering vid upptagning, tömning och avsättning av behållaren. Genom den självcentrerande upptagningen med Diamond-lyften sker tömningen upp till 20 procent snabbare är vid konventionell tömning. Samtidigt skyddar det fasta behållarsätet mot olyckor. Genom bortskaffningen i enmansdrift och den optimerade hanteringen uppnås enorma besparingsmöjligheter. 
Olika utföranden för olika behov

Diamond-behållarna från SSI SCHÄFER finns i olika storlekar från 60 till 360 liter och i olika färger. Beroende på dina behov kan vi erbjuda individuell prägling på lock och behållare, alternativa låssystem och olika inkastöppningar i locket. Även bullerdämpande alternativ finns tillgängliga.

DIAMOND-BEHÅLLARE – DET EKONOMISKA AVFALLSHANTERINGSSYSTEMET

 • Snabbt: betydande tidsbesparing vid upptagning och tömning

 • Ekonomiskt: tömning i enmansdrift möjlig

 • Säkert: behållaren sitter väl fast vid tömning tack vare säker låsning

 • Kompletteringsbart: snabbt och enkelt byte från GMT-behållare till DU-system

 • Finns i olika storlekar mellan 60 och 360 liter

 • Kompatibel med Diamond-lyften och kamtippfordon

 • Tillverkas av polyeten med hög densitet (HDPE)

 • Enkel montering av transponder

 • Bullerdämpande locköppning tack vare 4 gångjärn

 • Den säkra behållarfästet skyddar samtidigt mot olyckor

 • Genom den självcentrerande upptagningen sker tömningen upp till 20 % snabbare är vid konventionell tömning

 • Tillval: DU 120 liter med integrerat underrede, förstärkt hjulhus och hjullager, individuella präglingar på behållaren

 • Många valfria låssystem och olika inkastöppningar i locket

 • Dessutom finns bullerdämpande alternativ tillgängliga

DOWNLOADS

Brochure Diamond-Containers EN

Brochure Diamond-Containers EN

194.1 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]