SSI SCHÄFER - Company Values

Uppförandekoden för SSI SCHÄFER-koncernen

Tillsammans kommer vi att göra regelefterlevnaden till en ny framgångshistoria på SSI SCHÄFER! 

Regelefterlevnaden på SSI SCHÄFER betyder mer än att bara följa lagen – genom integritet, rättvist beteende i konkurrens och hållbara investeringar vill vi förbli en viktig banbrytare i intralogistikbranshen i framtiden. Förutom ekonomisk framgång är transparenta och begripliga åtgärder särskilt viktiga för oss, varigenom vi upprätthåller förtroendet för SSI SCHÄFER-koncernen liksom vår trovärdighet och anseende. 


Uppförandekoden för SSI SCHÄFER-koncernen återspeglar just dessa värden i de tio uppförandeprinciper. Den är giltig för alla anställda och chefer över hela världen och fungerar som en vägledning för deras dagliga arbete och som ett beslutsunderlag i svåra situationer. 

DOWNLOADS

Code of Conduct SSI SCHAEFER Group_2021_EN.pdf

null

6.3 MB

Verhaltenskodex SSI SCHÄFER Gruppe_2021_DE.pdf

null

6.3 MB
Hur kan vi hjälpa?