GoToWebinar-plattform

Insamlande av uppgifter och rättslig grund

Vi samlar in följande uppgifter från dig för att kunna genomföra våra webbinarier:

Inlogg /Registrering

  • Namn, förnamn

  • E-postadress

  • Företag

  • Ämne / Intresse


Genomförande av webbinariet

  • Talade inlägg

  • Chattbidrag

  • Röstningsbidrag

  • Deltagande i webbinariet

  • Integrerat frågeformulär


Registrering och utvärdering av webbinariet

  • Videoinspelning av webbinariet


Vi samlar in dessa uppgifter på grundval av ditt samtycke, artikel 6 (1) lit. a) GDPR, som du kan ge som en del av din registrering till webbinariet. Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till marketing@ssi-schaefer.com. Detta påverkar inte lagenligheten av den databehandling som utförs förrän du återkallar dem.

Användning av Pardot – Personuppgiftsbiträde

Inbjudningsprocessen för våra webbinarier drivs via Pardot, en tjänst som tillhandahålls av Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Databehandling av Salesforce-företag och Salesforce-data som är pro-cessors utanför EES, särskilt i USA eller andra länder för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddstid av EU-kommissionen, kan inte uteslutas. Därför har vi slutit de standardavtalsklausuler som 

För mer information om Salesforces behandling av data, se Salesforces integritetspolicy:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Vi använder Salesforce som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna för de ändamål som anges av oss och är också avtalsenligt skyldiga av oss att behandla dina uppgifter uteslutande i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Den rättsliga grunden för salesforces pro-cessing av dina uppgifter för vår räkning är artikel 28 GDPR.

Användning av GoToWebinar – Dataprocessor

Vi använder GoToWebinar, en tjänst som tillhandahålls av LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), för att genomföra våra webbseminarier. Databehandling av LogMeIn-företag och LogMeIn-personuppgiftsbiträden utanför EES, särskilt i USA eller andra länder för vilka det inte finns något beslut om adekvat skyddstid av EU-kommissionen, kan inte uteslutas. Därför har vi slutit de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46(2) lit.c) GDPR med LogMeIn.

För mer information om LogMeIns behandling av data, se LogMeIns integritetspolicy: https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Vi använder LogMeIn som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträden får endast använda uppgifterna för de ändamål som vi har specificerat och är också avtalsenligt skyldiga av oss att behandla dina uppgifter uteslutande i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar. Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter av LogMeIn för vår räkning är artikel 28 GDPR.