Överföring till logistikföretag

För att vi ska kunna leverera din order skickas dina adressuppgifter, och om möjligt, din e-postadress och ditt telefonnummer till logistikföretaget som fått i uppdrag att utföra leveransen av din order. Personuppgifterna överförs i enlighet med artikel 6.1 (b) GDPR, för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig.