Årets sista Update

Update nr 33

I sista numret läser ni om Artificiell Intelligens. Vi berättar om vårt nya logistikprojekt tillsammans med Schaeffler - det är just nu Europas modernaste logistikcenter. Hur ser den ryska marknaden ut? och självklart mycket mer.

Trevlig läsning.

Update No. 33 (EN)


2.7 MB