SSI SCHÄFER Maintenance Philosophy

SSI SCHÄFER Maintenance Philosophy - den förbättrade SSI Resident Maintenance®

SSI SCHÄFER Maintenance Philosophy (SMP) är en avancerad metod av SSI SCHÄFER Resident Maintenance, som säkerställer att vi tillhandahåller våra kunder ”More than just a Service” (Mer än bara en tjänst).

SMP:s nyckelelement

 • SSI Resident Maintenance®-team

 • moderna ingenjörs- och underhållsprocesser

 • integrerade serviceverktyg- och system

SMP:s mål

 • Support all of the system (business) requirements

 • Exceedance of legal requirements in regards to health and safety

 • Provision of planned, preventive and predictive maintenance to our customer systems

Fördelar med SMP

 • SSI SCHÄFER är din expert och kommer att vara din tillförlitliga parter. Med oss kan du fokusera på din kärnverksamhet.

 • Vi använder oss av en metod som utesluter överraskningar, d.v.s. reducerar risker och utgifter och begränsar oväntat behov av tekniska resurser.

 • Vi är kapabla till att tillhandahålla överenskomna prestandanivåer efter behov.

 • Vårt proaktiva sätt att ge support hjälper dig att förbättra de tjänster du erbjuder till dina kunder, som i sin tur maximerar Return on Investment (ROI).

 • Våra tjänster är ändamålsenliga och kostnadseffektiva eftersom de kommer från endast en källa.

 • Vår team leder dig genom underhållsprocessen av ditt system under hela dess livslängd.

SMP:s process

För att ​​​​​​​kunna leva upp till vår filosofi ”More than just a Service” (Mer än bara en tjänst) följer vi en process som består av tre steg:

 • Steg 1 - servicedesign: Tjänster skräddarsys till individuella affärsbehov tillsammans med dig.

 • Steg 2 - serviceövergång: Kvalificerade SSI SCHÄFER medarbetare förbereder allt som behövs för att kunna gå live med tjänsten..

 • Steg 3 - servicedrift: Daglig användning av SMP och allt den står för; vi hjälper dig att köra dina system så ändamålsenligt som möjligt.