Individuella förpackningslösningar som garanterar säkerheten för dina produkter

För att dina produkter ska skyddas optimalt för transport eller lagring erbjuder SSI SCHÄFER lösningar som är anpassade individuellt till storleken på dina produkter.