Batch Scan and Sorter

Scanning och sortering på minsta möjliga yta med Batch Scan and Sorter

Batch Scan and Sorter från SSI SCHÄFER erbjuder ett snabbt sätt för företag att höja sin kapacitet och effektivitet inom orderplockning. Systemet kan automatiskt registrera och kontrollera artiklar som redan plockats med den effektiva batch pick metoden med 1D- och 2D-streckkodsläsning och därefter fördela dem på olika kundorder.

Systemet består av fyra områden. På lastningsstationen läggs de plockade produkterna manuellt på en V-formad bandtransportör. Efter att de separerats passerar de med en hastighet av 2,0 m/s genom Schäfer Scan Machine, där kameror skannar varje produkt på alla 6 sidor.

När informationen bearbetas och analyserats, placeras artiklarna synkront med sorteraren, individuellt i gondoler innan de läggs i lagerlådan eller kartonger på sina sorteringsdestinationer. Tack vare sin mångsidighet kan sorteraren, med en kapacitet på 4 500 styck/timme, användas inom många olika områden och för olika uppgifter eller branscher, både vid varumottagning, för returer eller för ordersortering. Den enda begränsningen är att produkterna inte får vara klotformiga och att måtten 260 x 180 x 180 mm inte får överskridas.

För att tillgodose kundernas krav på bästa sätt, anpassas inmatningen till sorteraren och utmatningen från den till de kundspecifika artiklarna.

PLOCKNINGSPROCESS & FÖRDELAR

1. Plockning, Orderna plockas batchvis (en låda innehåller x order) och förs med transportör system till manuell eller automatisk separering.
2. Separering, Produkterna tas ut ur batchlådan en och en, och läggs på ett transportband som för dem direkt in i Schäfer Scan Machine.
3. Identifiering:, Produkterna identifieras och dokumenteras med en hastighet av 2,0 m/s.

4. Sorterar synkronisering, Produkterna fylls i gondolerna en och en synkront med sorteraren.
5. Sortering, Gondolerna transporterar produkterna till sorteringsdestinationerna (1 destination = 1 order) och lämnar av produkterna på rätt destination. Läs fel och andra fel hamnar i feldestinationen.
6. Ordern slutförs, Under varje sorteringsdestination står lagerlådan, som byts ut manuellt eller av transportör systemet. Felaktiga produkter eller order förs till en station för manuell efterkontroll.

  • Lämpligt för produktdimensioner från 50 x 10 x 10 mm till 260 x 180 x 180 mm

  • Produktidentifiering med en 6-sidig skanner med en hastighet av 2,0 m/s

  • Automatisk styrning inklusive fotodokumentation

  • Användningsområden: Healthcare & Cosmetics 

  • Enkel integration tack vare 3D-sorterare

  • Hög kapacitet, 4 500 enheter/timme

  • Upp till en produktvikt på 1 kg

NEDLADDNING

Broschyr Batch'n Pick Scan Sorter

Broschyr Batch'n Pick Scan Sorter (EN)

502.2 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?