Order Verifier

Order Verifier ger automatisk kvalitetskontroll av plockorder

SSI SCHÄFER har utvecklat en effektiv lösning som du kan använda för att undvika felplockning och uppfylla lagens krav på spårbarhet av order. Den nya  Order Verifier gör det möjligt att kontrollera och dokumentera dina plockade order helautomatiskt. På så sätt reducerar du felfrekvensen vid plockningen till nära noll och uppfyller kraven enligt kvalitetsnivån Sex Sigma.

Order Verifier har en kapacitet på upp till 6 000 artiklar per timme, vilket motsvarar ca 300 behållare. Produkterna identifieras, kontrolleras och dokumenteras i ett enda steg. Den underliggande tekniken är mycket exakt och har redan patentsökts.

Jämfört med manuell eller semi automatisk plockning ger denna teknik en kostnadsfördel på upp till 95 procent. Därigenom betalar sig  Order Verifier i de flesta fall på mindre än två år.

De besparingar du uppnår med Order Verifier kommer till stånd på två sätt. För det första reducerar du plock felen och de därav följande returerna, och för det andra blir kontrollprocessen fullständigt automatiserad. Systemet kan användas antingen som en stand-alone-lösning eller integreras i ett befintligt system. Det lämpar sig alltså för retrofitting.

ORDER VERIFIER FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Möjligt att kontrollera dina plockade order helautomatiskt. Reducera felfrekvensen vid plockningen till nära noll

I det första steget levereras produkterna i lagerlådor och töms ut på ett transportband. På detta transportband separeras produkterna och transporteras in till avläsningsstationen. I avläsningsstationen registrerar och dokumenterar en skanner de olika produkterna med en genomloppshastighet av 2,5 m/s.

Beroende på kraven sker detta med 1D-streckkoder, 2D-matrixkoder eller RFID-transpondrar. I det sista steget samlas produkterna igen i lådorna och fortsätter så på sin väg till kunden.

 • Lämpligt för produkter som väger upp till 1 kg och med måtten från 50 x 15 x 10 mm upp till 300 x 200 x 200 mm

 • Maximal genomströmning 6 000 produkter/timme (motsvarande ca 300 behållare/timme)

 • Längden på separationsbanden anpassas individuellt med hänsyn till produktportföljen

 • Produktidentifiering med en 6-sidig skanner med en hastighet av 2,5 m/s

 • Helautomatisk identifiering och dokumentation

 • Läser av 1D- sch 2D-streckkoder (matrixkoder) samt RFID-transpondrar

 • Motsvarar de lagstadgade bestämmelserna för Track & Trace

 • Uppfyller kraven i lagstiftningen om ursprungsmärkning 

 • Automatisering av kontrollprocesserna

 • Uppfyller kvalitetsnivån Sex Sigma

 • Komplett leveransdokumentation

 • Break even på mindre än två år

 • Enkel integration i ditt system​​​​​​​

PLOCKNING OCH LAGRING I ETT SYSTEM

Förhindra plockfel och följ lagkraven för orderspårbarhet.

Order Verifier

Med Order Verifier kan du automatiskt kontrollera och ta emot order. Därmed reducerar du antalet plockfel till nästan noll och uppfyller Six Sigma-kvalitetsmålen.

NEDLADDNING

Broschyr Order Verifier

Broschyr  Oder Verifier

795.7 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?