Büyük Kırılma Anı

1953: Kilometre taşı

Devrimsel Lager-Fix kasamız geliştirildi; Ön Tarafında Açık Alanı Bulunan İstiflenebilir Bir Kasa.

1961/62: Küreselleşme başlıyor

Almanya dışındaki ilk şirketimiz İsviçre'de kuruluyor, hemen ardından İngiltere'de de ikincisi kuruluyor.

[---Error_NoJavascript---]