Atık kumbaraları

Ateş galvanize çelik sacdan atık kumbaraları: Hurda cam, hurda kağıt ve diğerlerinin merkezi toplanması için

İster hurda cam, hurda kağıt, hafif ambalaj, artık çöp veya hurda elektronik; ateş galvanize çelik sacdan atık kumbaralarımızla, aynı konteynerin içinde aynı anda üçe kadar geri dönüşüm maddesi toplanabilir. İçeri atma açıklıklarında kendiliğinden kapanan klapeler, yangın oluşumunu ve yağmur girişini önlüyor.

SSI SCHAEFER'in kendini kanıtlamış sisteminin yüksek ekonomikliğinden ve rasyonel tek adam işletiminin sağladığı hızlı ve kolay boşaltmadan yararlanın.

Tek odalı ve çok odalı sistem

Tek odalı sistemimizde, atık kumbarasında sadece bir madde toplanır. Bu, özellikle bir maddenin yüksek çöp sürümünün olduğu lokasyonlarda tavsiye edilir. Buna karşın çok odalı sistemde, türler kendi aralarında ayrılır. Konteyner, bölme duvarları yardımıyla iki ila üç odaya kadar bölünür. Modüler temel sistemimiz sayesinde, sonradan bölme duvarı montajı, her zaman mümkündür.

 

Hızlı, basit, güvenilir ve uygun maliyetli

SSI SCHAEFER atık kumbarası sistemi kullandığınızda, diğer atık kumbaralarına kıyasla %66 performans artışından faydalanmış olursunuz! Bu sizin için şu anlama geliyor: Bir saat içinde, standart atık kumbaraları 12 kez boşaltılırken, SSI SCHAEFER atık kumbaraları 20 kez boşaltılır.

Gürültü yalıtımında da normun üstündeyiz. Cam şişelerin içeri atılması sırasında oluşan emisyon değerleri, Federal Çevre Dairesi'nin belirlemiş olduğu sınıf 1 gürültü sınırının altında. Bu nedenle sistemimiz "Düşük gürültülü" olarak sınıflandırılmıştır. Bunu şöyle sağlıyoruz: Kauçuk ve elastik bir içeri atma klapesi, tüm yan duvarların ve zeminin köpükle kaplanması, çatı bölgesinde bir yalıtım matı yanı sıra plastikle kaplanmış bir düşme freni.

Bunun haricinde, çöp toplama araçlarında bulunan kendini kanıtlamış Grumbach sistemimiz, boşaltma işlemi sırasında ek bir gürültü yalıtım etkisi sağlıyor; konteynerin iyi dalma derinliği, konteynerin toplama aracına sessiz, zemine yakın bir şekilde boşaltılmasını sağlıyor.

ATIK KUMBARASI: ATIK VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MADDELERİN AKILLI TOPLANMASI

 • Rasyonel tek adam işletiminde hızlı ve kolay boşaltma

 • Konteyner boyutları: 1,6 m3, 3,2 m3 ve 5,0 m3

 • Sağlam ve uzun ömürlü: "Made in Germany" kalitesi, çelik sac malzeme, tam banyo ateş galvanize, istek üzerine ilave boyama

 • Her zaman hızlı bir donatıma izin veren, modüler temel sistem: Atık kumbaraları bölme duvarlarıyla iki ila üç odaya bölünebilir ve böylece tek bir konteynerle aynı anda üçe kadar geri dönüştürülebilir madde toplanabilir.

 • Daha çok verimlilik: Bir saat içinde, standart atık kumbaraları 12 kez boşaltılırken, SSI SCHAEFER atık kumbaraları 20 kez boşaltılır

 • Geri dönüşümün işaretlenmesi için köşeler ve belirtici çıkartmalar

 • İçeri atma açıklıklarında kendiliğinden kapanan klapeler, yangın oluşumunu ve yağmur girişini önlüyor

 • Konteynerin boşaltma işlemi sırasında, iyi dalma derinliği sayesinde, ek gürültü yalıtım etkisi

 • Kaba ve büyük hacimli ambalaj çöpleri için özel tipler

 • Özel donanım: 2 ve 3 odalı sistem için bölme duvarları, gürültü yalıtımı, tekstil için özel klape, hafif ambalaj / artık çöp için büyük atma klapesi, boyama

 • Başka atma açıklıkları veya bölme duvarları, düşük bir külfetle takılabiliyor.

 • Opsiyonel: Atık kumbarası 3,2 m3 – montajsız/ vidalanabilir: Taşıma hacminin %70 düşürülmesi, yerinde hızlı ve kolay montaj, hasarlı parçalar tek tek değiştirilebilir, özel tipler mevcut atık kumbarası sistemleriyle uyumludur

DOWNLOADS

Brochure Depotcontainer EN

Brochure Depotcontainer EN

393.8 KB

DO YOU HAVE QUESTİONS OR REMARKS?

[---Error_NoJavascript---]