Enerji teftişi ve iyileştirmesi

Bunun haricinde müşterilerimize, EN 16247'ye göre bir enerji teftişi, yani mevcut taşınmazların enerji açsından bir değerlendirmesini, sunuyoruz. Ayrıca, ISO 50001 uyarınca bir enerji yönetim sisteminin ve sertifikasyonun kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bunların hepsi, müşterilerimize enerji tasarrufunda iyileştirmeleri gösterme ve gerçekleştirme hedefimizle örtüşmektedir. İyileştirme tedbirleri çerçevesinde, ekonomiklik hesapları sayesinde bunların yatırım getirisini gösteriyoruz. Bu tedbirleri, mütemadiyen yapılan teftişlerle kontrol ediyoruz ve böylece tasarrufları etkili bir şekilde ispatlıyoruz.