Kişisel verilerin silinmesi ve erişimin kısıtlanması

İlgili bireylerin kişisel verilerini yalnızca GDPR Madde 17 ve 18 uyarınca belirlenen amaçlar doğrultusunda veya şirketimizin yasal zorunlulukları gereğince kullanıyoruz. Yasal yönetmelikler uyarınca kişisel veriler, verilerin saklanması AO veya HGB (Alman Ticaret Kanunu) gibi ticari ya da vergiyle ilgili yönetmeliklerde olduğu gibi kanunen zorunlu olmadığı sürece artık gerekli olmadığında veya yasalarla belirtilen süre sonunda silinir. Bu durumlarda verilere erişim kısıtlanır.

[---Error_NoJavascript---]