Sistem izleme

Sistem denetimi, depo bilgisayar sistemlerinin kesintisiz işletiminin uzun vadede korunması için gerekli tedbirleri kapsar:

 • Sistem denetimi bir denetim aracının yanı sıra kalifiye teknikerler yardımıyla, uzaktan bakım yöntemiyle yapılır

 • Servis, depo bilgisayar sisteminin kesintisiz işletiminin uzun vadede korunması için gerekli tedbirleri kapsar

 • İlgili arabirimlerde belirlenen problemlere karşı tedbir alınması da kapsam dahilindedir

 • Sistemle ilgili parametrelerin hedefli denetimi:

  • Donanım

  • İşletim sistemi

  • Aplikasyon

 • Düzenli aralıklarla manuel kontrol, zayıf noktaların teşhisini ve giderilmesini mümkün kılar

 • Uzun vadeli gözlem sayesinde hata potansiyelinin teşhisi

 • Sistem hata mesajlarına hızlı reaksiyon

 • Çözüm önerilerinin yanı sıra performans verileri aylık olarak raporlanır ve sunulur

[---Error_NoJavascript---]