Özel kullanım

Kişisel verileri, yalnızca size bildirilen amaçlar için topluyoruz, işliyoruz veya kullanıyoruz. Sizin rızanız olmadan kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Kişisel verilerin alınması ve devlet kurumlarına veya bu gibi bilgileri almaya yetkili makamlara gönderilmesi yalnızca yasaların belirttiği ölçüde ve/veya bir mahkeme kararı sonucu mecbur kaldığımızda gerçekleşir. Bizim ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcıların çalışanları gizliliği korumaya ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin hükümlerine uymaya yasal olarak mecburidir.

[---Error_NoJavascript---]