3 tipte sunulur

Hafif ila orta yükler için kayar raflarımız, depolama malı ve taleplere bağlı olarak 4 tipte sunulur:

  • Ray bağlantılı sistemde kollu tahrik: Rayların zemine ankrajlanmış olması sayesinde bu tip, yüksek ve ince yapı tipleri için de uygundur.

  • Ray bağlantısız sistemde kollu tahrik: Bu sistem tipinin montajı sırasında mevcut zeminin değiştirilmesine gerek olmadığından, raysız sistem neredeyse tüm alanların üzerine sorunsuz bir şekilde kurulabilir ve özel zeminler ya da ısıtılmış zeminler için de çok uygundur.

  • Elektrikli tahrik ve RFID teknolojisi: Burada kayar rafların çok yönlülüğünü, modern RFID teknolojisinin avantajlarıyla birleştiriyoruz. Böylece güvenli ve konforlu bir şekilde kumanda edilebilen ve büro, atölye ve arşivdeki çok sayıda uygulama için uygun bir raf sistemi oluşur.

[---Error_NoJavascript---]