Bir bakışta avantajlarınız

 • Kağıtsız komisyonlama sistemi

 • Ses kontrollü idare

 • Depoda eller serbest

 • Eşzamanlı birden fazla pick işlenebilir

 • Doğrudan depo yönetimiyle koordineli komisyonlama işi

 • Kolay ve hızlı adaptasyon

 • Esnek sayıda personel kullanılabilir

 • Sezona bağlı dalgalanmalarda gerekli komisyonlama performansına kolay uyum

 • Barkod tarayıcısı ve ekran girişiyle kombinasyon mümkün

 • Kablosuz veriye kıyasla performans artışı: yüzde 20'ye kadar

 • Ölçeklenebilir ve uygun maliyetli çözüm