Bir bakışta avantajlarınız

 • Haznelerin, kartonların, tablaların ve askılı malların koruyucu ve güvenli bir şekilde taşınması (35 kg'ye kadar)

 • Sistemin yatırım geri dönüşü bir yılın altında

 • Düşük yer ihtiyacı sağlayan bariyersiz taşıma çözümü

 • Taşınan malların külfetsiz sıralanması

 • Azami kapasiteyle kolayca baş eder

 • Kolay ölçeklenebilirlik

 • Azami ergonomi için farklı yapılar

 • Külfetli sensör teknolojisiz insan güvenliği

 • Sistem uyarlamaları ve genişletmelerde yüksek esneklik

 • Mevcut sistemlere kolayca entegrasyon

 • İşletme içi malzeme akışlarına kolayca bağlanma