İki model – Azami uyumluluk

Farklı güce sahip iki model arasında seçim yapma şansına sahipsiniz. Model 2Pick® cp (case picking), özellikle palet veya roll konteyner gibi ağır yüklerin taşınması için uygundur. 2Pick® pp (piece picking), parça komisyonlama için hazne ve karton taşıma uzmanımız.

Her iki model de bölme raf, palet ve akış rafı [Link: Palet depolama] gibi yarı otomatik çözümleri, Pick by Light, Pick by Voice ve Pick by Vision uygulamalarının yanı sıra LOGIMAT® depo asansörümüz gibi dikey kaldırıcılarımızla destekler. Böylece 2Pick® azami esneklik ve uyumluluk demektir.