Adres eklemeli kapak makinesi

Adres eklemeli kapak makinesi, haznelerin otomatik kapaklanmasıyla eşzamanlı olarak bir adres belgesinin eklenmesine hizmet eder. Hazneler makineye gelmeden okunarak, siparişe özgü adres belgesinin basımını başlatır. Hazne makineye aktarıldığı esnada, yazıcıdan gelen belgeler doğrulanır ve özel bir kağıt konveyöründe ara depolanır. Belge orada, hazne ve kapak arasına sıkıştırılabilecek şekilde bekler. Burada da şu geçerlidir: Doğru işlenmiş yük taşıyıcıları yollarına devam eder. Akışta hatalar tespit edilirse, o zaman hazne dışarı aktarılır.

  • Bir makinede kapaklama ve adresleme

  • Kapasiteye bağlı olarak farklı konfigürasyonlar mümkün (Single/Double)

  • Bir makinede birden hazne yüksekliği mümkün

  • Farklı üreticilerin yazıcılarını kullanmak mümkün

[---Error_NoJavascript---]