Bir bakışta avantajlar

Şunlar için merkezi bilgilendirme kaynağı:

  • Sistem görüntüleme

  • Performans rakamları

  • Malzeme akışı görüntüleme

  • Depolama konumu fonksiyon durumu:
    Merkezi mesaj toplama ve dağıtım, çeşitli alarm düzeylerine sahip alarm yönetimi, hata bilgilendirme servisleri ve biletleme sistemi

  • Sistem bilgilerinin farklı gösterimi

  • Günlük kullanıcı ve yönetim bilgileri

  • Çeşitli bilgilerin tek bakışta kombinasyonu

  • Uzun süreli verilerin analizi

[---Error_NoJavascript---]