Entegre Lojistik Sistemi

E-ticaret ve neticesinde satıcıdan alıcıya pazardaki değişim, olağanüstü büyüme rakamlarını ve olağanüstü değişiklikleri getirir. Kişiselleştirilmiş üretim, artan müşteri beklentileri ve daha kısa ürün ömrü döngüsü gibi, ürün dünyalarındaki ve koleksiyonlarındaki hızlı geçişler, bunların sonucudur. Daha yüksek sipariş frekanslarında daha küçük sipariş miktarları, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için intralojistiği zorluyor.

Piyasa koşullarına uyum sağlamak için, tüm satış kanalları için entegre bir lojistik platformuna ve bununla bağlantılı olarak, esnek bir depo yönetim sistemi ortamında, kanalları kapsayan bir lojistik planlamasına, karakteristiğine ve kontrolüne ihtiyaç duyulur.

[---Error_NoJavascript---]