Lojistik yazılımının stratejik anlamı

Bu dönüşüm süreçlerinde lojistik yazılımı, malzeme akışlarının ve süreçlerin akıllı ağ bağlantısı için, olağanüstü stratejik bir öneme sahiptir. Aranan sadece yazılım modülleri değil, özel gereksinimler için sistem çözümleridir.

Lojistik görevlerin değişmesi ve karmaşıklığın artmasıyla, her bir yerine getirme alt süreçleri arasındaki koordinasyon talebi artar.

İlgili tüm mal hareketlerini ve rezervasyonlarını kapsamlı bir şekilde takip edebilmek için, tedarik zincirindeki tüm veri ve mal akışlarının optimizasyonu, kontrolü ve izlenmesi amacıyla bir üst otorite gerekir.

Tüm siparişler, ana veriler, stoklar ve stok değişiklikleri, yürütme birimleri ve tüm katılımcıların durumu gerçek zamanlı olarak bağdaştırılır. Tedarik zinciri böylece aktif ve tam kapsamlı bir şekilde kontrol edilebilir. Bunun anlamı şu: Lojistik yazılımı, komple bir çözüm olarak görülmelidir. Bir yandan sistem maksimum verimle çalıştırmalı ve diğer yandan olası ara birim problemlerinden kaçınılmalıdır.

SSI SCHAEFER kendi yazılım paketi WAMAS® ile fark yaratır ve talepleri fazlasıyla karşılayan, hazır bir yazılım çözümü sunar. WAMAS® lojistik yazılımımızla, tüm intralojistik bileşenlerin dikey entagrasyonunu sağlıyoruz ve böylece müşterilerimize performanslı bir komple sistem sunuyoruz.

[---Error_NoJavascript---]