Hvad mener vi med intralogistik?

Hvad mener vi med intralogistik?

Intralogistik eller materialehåndtering er de logistiske materiale- og varestrømme, der finder sted i en virksomhed. Begrebet er en afgrænsning fra transport af varer uden for distributionscentret.  


Den tyske sammenslutning af maskin- og anlægsproduktion (VDMA) definerer materialehåndtering som den interne bevægelse af varer og materialer, samt de dermed forbundne logistiske aktiviteter, som informationsflow og varehåndtering i industri, handel eller offentlige institutioner. 


Det interne materialeflow bliver ikke kun betragtet fra et rent teknisk perspektiv, men også ud fra et aspekt i procesorganiseringen og informationsstyringen.  Det problemfri og effektive samspil mellem det hele er en af de største udfordringer i implementering af interne logistiksystemer. 

 Hvad er processerne i intern logistik?   

Med materialeflow menes bevægelse af varer og tilhørende data i en virksomhed. Målet er at optimere flowene for at få større effektivitet. Generel skelnes der mellem de forskellige kategorier:   

  • Lagring 

  • Plukning og håndtering 

  • Transportsystemer 

  • Software 

De respektive områder arbejder sammen og skal koordineres i en god intralogistisk proces.