Overholdelse

Ansvarlig og etisk adfærd, overholdelse af lovkrav og fair konkurrence er de grundlæggende principper for vores forretningssucces

SSI SCHAEFER Compliance Icons

Overholdelse

Hos SSI SCHÄFER betyder overholdelse mere end blot at overholde love - integritet, fair konkurrence og bæredygtig forretningspraksis danner grundlaget for vores virksomheds succes og afspejler grundlæggerfamiliens værdier.

Adfærdskodeks

SSI SCHÄFER-gruppens adfærdskodeks opsummerer vores værdier i ti adfærdsprincipper. Den er bindende for alle medarbejdere og ledere verden over og fungerer som en vejledning i det daglige arbejde samt en beslutningshjælp i komplekse situationer.

Adfærdskodeks for forretningspartnere

Overholdelse af alle lovbestemmelser er også af største vigtighed i samarbejdet med vores samarbejdspartnere. Adfærdskodeksen for forretningspartnere i SSI SCHÄFER-gruppen gør dette klart gennem de adfærdsprincipper, der er relevante for forretningspartnere, og repræsenterer grundlaget for forretningsforbindelser med integritet.

Menneskerettighedspolitik

I menneskerettighedspolitikken forpligter ledelsen af SSI SCHÄFER-koncernen sig til virksomhedens egen menneskerettighedsstrategi og bekræfter sit mål om at styrke menneskerettighederne og forhindre menneskerettighedskrænkelser. Dette inkluderer bestræbelsen på kun at sælge projekter og fremstillede produkter, der overholder menneskerettighederne.

Whistleblower system

Whistleblower-systemet i SSI SCHÄFER-gruppen tilbyder en beskyttet kanal, der er i overensstemmelse med EU's whistleblower-direktiv. Denne platform kan bruges til at rapportere eksisterende, potentielle eller forestående misbrug - både hos SSI SCHÄFER selv og i vores forsyningskæde. Whistleblower-systemet er tilgængeligt for vores medarbejdere samt for kunder, leverandører og alle andre personer, der har tilknytning til SSI SCHÄFER. Den er tilgængelig syv dage om ugen og døgnet rundt over hele verden. Menuen er tilgængelig på tysk og engelsk. Via fritekstfeltet kan noter om mulige forseelser også indtastes på ethvert sprog.

Oplysninger om følgende emner kan indsendes via whistleblower-systemet:

  • Korruption

  • Bedrageri, underslæb og tyveri

  • Konkurrenceforseelser

  • Hvidvaskning af penge og finansiering af ulovlige aktiviteter

  • Overtrædelser af regnskabs- og bogføringsregler

  • Overtrædelser af eksportkontrol- og sanktionsbestemmelser samt skatte- eller toldkrav

  • Menneskerettighedskrænkelser inkl. mobning, diskrimination og chikane

  • Overtrædelser af miljø-, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser

  • Andre civile og strafferetlige overtrædelser af adfærdskodeksen for forretningspartnere

Her er linket til whistleblower-systemet:

https://www.bkms-system.com/ssi-schaefer

Forretningsorden Whistleblowing System SSI SCHÄFER Gruppen

Har du spørgsmål eller bemærkninger?