Efter proces

Gennemse SSI SCHÄFER-løsninger efter supply chain-proces

Highlight image for market sector Retail & Wholesale

Hvad mener vi med intralogistik?

Hvad mener vi med intralogistik?

Intralogistik eller materialehåndtering er de logistiske materiale- og varestrømme, der finder sted i en virksomhed. Begrebet er en afgrænsning fra transport af varer uden for distributionscentret.  


Den tyske sammenslutning af maskin- og anlægsproduktion (VDMA) definerer materialehåndtering som den interne bevægelse af varer og materialer, samt de dermed forbundne logistiske aktiviteter, som informationsflow og varehåndtering i industri, handel eller offentlige institutioner. 


Det interne materialeflow bliver ikke kun betragtet fra et rent teknisk perspektiv, men også ud fra et aspekt i procesorganiseringen og informationsstyringen.  Det problemfri og effektive samspil mellem det hele er en af de største udfordringer i implementering af interne logistiksystemer. 

 Hvad er processerne i intern logistik?   

Med materialeflow menes bevægelse af varer og tilhørende data i en virksomhed. Målet er at optimere flowene for at få større effektivitet. Generel skelnes der mellem de forskellige kategorier:   

  • Lagring 

  • Plukning og håndtering 

  • Transportsystemer 

  • Software 

De respektive områder arbejder sammen og skal koordineres i en god intralogistisk proces.

Software Solutions for your logistics

Hvad er vareindgang?

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Hvad er transportsystemer?

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Hvad er indlagring?

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Hvad er plukning?

Shipping buffer

Hvad er forsendelse?

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Hvad er en returvare?

Har du spørgsmål eller bemærkninger?