Hvad er indlagring?

Varer opbevares på et lager, til de skal hentes på et andet tidspunkt. Indlagring bliver derfor defineret som ”parkeringstiden”.

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Hvad er indlagring i logistikken?

Ved indlagring forstås opbevaring af varer i et begrænset tidsrum. Ud over transportsystemer og håndtering er det en af de tre hovedprocesser inden for logistik. Ved indlagring bliver varerne opbevaret på lageret i en længere periode, hvilket giver en bedre udnyttelse af driftsmidlerne.

Baseret på antallet af lagerenheder (SKU’er), produkttyperne enhedsstørrelse, temperaturkravene, flowbehovene og økonomisk gennemførlighed kan dette kriterium diktere, hvilken form for indlagring, der passer bedst til dig. Der er væsentligt forskellige lagerløsninger, der fungerer bedst i manuelle, semiautomatiske eller fuldautomatiske systemer.

Lagerløsninger

SSI SCHÄFER tilbyder dig den helt rigtige løsning, uanset om du lagrer europaller, store lastbærere eller paller. Vi er din totalleverandør af løsninger, der øger...

Læs mere
Case Study KNV

Warehouse Automation

By automating the entire warehouse system or part of the warehouse, customers can lay the foundation for more efficient in-house material flows and enhance their productivity.

Læs mere
Storage and Retrieval Machine Exyz

Warehouse Modernization

Warehouse modernization or “retrofitting” enables the successive renewal or expansion of facilities while also adapting them to the current conditions and market requirements.

Læs mere
Customer Service & Support CSS

Hvilke forskellige lagerprincipper findes der?

Der er forskellige  lagermetoder, som anvendes afhængigt at valg lagringsløsning. Der skelnes mellem:

 • Kaotisk lagring

 • Last In First Out (LIFO)

 • Last In First Out (FIFO)

 • First Expired First Out (FEFO)

 • Highest In First Out (HIFO)

 • Lowest In First Out (LOFO)

Hvad er forskellen mellem Last In First Out (LIFO) og First In First Out (FIFO)?

FIFO-princippet (First In First Out) er hensigtsmæssig, når der lagres varer med begrænset holdbarhed, eller når det er nødvendigt at overvåge batches eller produktserier. FIFO-princippet er betegnelsen for en lagervurderingsmetode, som basalt set går ud på, at de varer, der først bliver købt ind, er de varer, som bliver solgt først.  FIFO-metoden bruges primært ved letfordærvelige varer, der ikke kan indlagres på ubestemt tid på grund af udløbsdatoerne.

Metoden “Først ind først ud” (FIFO), betyder, at du sigter mod at udlagre de produkter, der ankommer først på dit lager. LIFO-metoden bruges primært i detailhandlen og er særligt egnet til ikke-fordærvelige varer uden en udløbsdato.

Både FIFO-metoden og LIFO-metoden kan bruges til værdiansættelse af lagerbeholdningen, da de er godkendt af skattemyndighederne.

En udvidelse FIFO-metoden er ”Først-udløbet-først ud” (FEFO) er en sorteringsmetode, der sikrer, at de ældste produkter med den tidligste udløbsdato plukkes først. Her bliver produkterne med den kortest ”bedst-før”-dato fjernet på lagerlisten. Denne metode anvendes primært i levnedsmiddelindustrien.


Legbordstellingen R 3000

Manuel lagring

Pallet Racking

Semiautomatisk lagring

Pallet Racking

Automatiseret lagring

Automatiseret lagring og hentning (ASRS)

Shuttler indgår i et ASRS (automatiseret lagrings- og hentningssystem. En shuttle leverer indlagret gods til brugerne til enten produktion eller effektuering af ordrer. Alle lagershuttler samarbejder med et reolsystem, som muliggør høj lagertæthed. Et lagerhåndteringssystem styrer shuttlen til en lagerposition, og shuttlen tager mod de artikler, som opbevares i beholdere, bakker, kasser, skuffe eller på en palle og leverer dem til et vare-til-person-system (G2P) til emballering eller montering.

Hvad er et automatiseret lagrings- og hentningsystem (ASRS)?

Automatiserede lagrings- og hentningssystemer (ASRS) består af et stort antal computere og robotstyrede systemer til automatisk placering og hentning af artikler på bestemte lagerpositioner. Systemet består normalt af forudbestemte pladser, hvor maskinerne kan følge specifikke ruter for at hente artikler. I et automatiseret lagrings- og hentningssystem (ASRS) er der flere måder til at løse lagring af hentning af gods. Disse tilpasninger anvendes normalt i virksomheder, som har brug for at flytte produkter hurtigt til enten just-in-time-produktion eller effektuering af ordrer. De fleste automatiserede systemer anvender forskellige tilvalg, afhængigt af hvilken type artikler, som lagres. Fordelene ved at implementere en ASAS-løsning giver meget hurtigere gennemstrømning, men også nøjagtig ordreopfyldelse, hvilet er afgørende for e-handel eller kritiske anvendelsesområder i sygeplejen. Endvidere gør ASRS-systemer det muligt for organisationer at optimere lagerarealet og reducere arbejdsbelastningen på lageret, hvilket er vanskeligt i visse områder. Og da det betyder mindre håndtering af produkterne, er ASRS-løsninger meget mere sikre og giver færre produktskader, da de ikke bliver udsat for lige så mange stød.

Forskellige shuttler og specifikke anvendelsesområder

Da der er forskellige udstyrsmulighed for en ASRS-løsning, kan en specialist fra SSI SCHÄFER hjælpe dig med at finde frem til den løsning, der er den rigtige for dig. For eksempel er behovet helt anderledes for en stor mængde smådele, der skal sendes hver for sig, end et mindre antal kasser, der bliver indlagret separat eller kombineret og afsendt på en palle.  SSI SCHÄFER har en række løsninger til både indlagring og udlagring til individuelle enheder, kasse- eller pallelagring. Der kan også være andre kriterier, der skal tages i betragtning, alt efter det specifikke anvendelsesområder, som:

 • Omnichannel-opfyldelse

 • Kostbare artikler

 • Receptpligtig medicin eller narkotika

 • Dybfrost og kølelagring

 • Samlesæt

 • Just-in-time-produktion

 • Detailhandel med fødevarer

De fleste ASRS-lagerløsning udnytter shuttleløsninger. Disse robotstyrede udlagringssystemer fungerer ved at hente artikler inden for selve lagringsenheden. Lagershuttler kan være single-level, multi-level eller flere shuttler per niveau. Der er også andre muligheder, som lagerautomater eller løsninger til tungt gods, der anvender palleløsninger. 

Hvilken lagermetoder tager købsprisen i betragtning?

Der er to metoder, der tager købsprisen i betragtning. Højeste ind Første ud (HIFO) og Laveste ind Første ud (LOFO). Med HIFO-metoden bliver produkterne med den højeste pris udlagret først. Denne metode er relativt kompleks, da den kræver mange lagerbevægelser til at fjerne de dyreste produkter fra lageret. Metoden bruges af virksomheder, der bruger eller lagrer dyre råmaterialer. 

Med LOFO-metoden bliver produkterne med den laveste pris udlagret først. I lighed med HIFO-metoden er denne metode med tidskrævende og binder meget kapital, da de dyre varer forbliver på lageret. Fordelen er, at forbrugeromkostningerne på færdigvarerne er relativt lave i forhold til de lagrede produkter.

Hvad er lagerteknologi?

Lagerteknologi er en vigtig byggesten i virksomhedens interne logistik. Det er den ideelle indlagring og transport af varer i en virksomhed for at optimere forsyningskæden og processerne, reducere omkostningerne, øge produktiviteten og udnytte arealet på bedst mulige måde. En struktureret og gennemtænkt lagerløsning letter de daglige aktiviteter for alle medarbejdere på lageret og er nødvendig for at arbejde effektivt hvad angår økonomi og omkostninger.

Ud over de økonomiske fordele, er et af de primære fokusområder i lagerteknologi sikkerheden og miljøforenelig indlagring af farlige materialer. Særlige komponenter, som brandsikringsudstyr og stativer til påfyldning af tromler, benyttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er knyttet til miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed. 

Der findes mange forskellige lagerløsninger afhængigt af produkt og krav.  Det afhænger at, hvor stort og tungt godset er, om det skal opbevares i kasser, hvad temperaturen skal være og hvor ofte, der er tilgang til dem. For at få driften til at køre gnidningsløst er det fornuftigt at investere tid i lagersystemernes design for at optimere produktiviteten og virksomhedens succes på langt sigt.

WMS: Hvad kan det, og har vi brug for det i den interne logistik? 

Hvilke varer, på hvilken lagerposition og i hvilken lagerzone de befinder sig, afhænger af den valgte allokering og transportstrategi. Et lagerstyringssystem eller et Warehouse Management System (WMS), som det også kaldes, har tidligere oftest været brugt i store og komplekse lagre, men tendensen har ændret sig, og i dag kan også små og mellemstore virksomheder have stor gavn af et WMS til optimering af hele processen fra modtagelse af ordrer til forsendelse.

Med de data, der er registreret i softwareløsningen i et WMS, holder du styr på kunder, lagerbeholdning, batches og lagerpositioner.  Alle oplysninger er tilgængelige med ét tryk på en knap. Softwaren administrerer og styrer alle integrerede processer inden for intern logistik, lige fra den effektive og fleksible ordrebehandling over varebevægelses- og ressourceoptimering.  Det gælder også formidling og analyse af logistiske nøgletal (KPI’er).

For at kunne udnytte fordelene ved en automatiseret løsning på lageret - for eksempel hvad angår hastighed, dynamik og sikkerhed - er automatiseret lager- og conveyorteknologi også knyttet til softwaren. Det såkaldte MFS (materiale flowsystem) synkroniserer og harmoniserer informations- og vareflowet under hensyntagen til lagerstrategien.

Software Solutions for your logistics

Hvad er vareindgang?

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Hvad er transportsystemer?

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Hvad er indlagring?

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Hvad er plukning?

Shipping buffer

Hvad er forsendelse?

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Hvad er en returvare?

Har du spørgsmål eller bemærkninger?