Hvad er plukning?

Plukning af varer er en af de mest omkostningstunge og arbejdskrævende processer i både lagre og distributionscentre. Her får du et overblik over plukkesystemer til en effektiv logistikkæde og hurtig ordrebehandling.

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Hvad er plukning i logistikken?

Ordreplukning er grundlæggende arbejdet med at plukke lagervarer til en ordre enten manuelt eller fuldautomatisk. Der er forskellige former for plukning i et distributionscenter, som varierer baseret på lagerbeholdning, branche og omfanget af transaktioner i opfyldelsesentret. Når en ordre er plukket, bliver den pakket og sendt til enten slutbrugeren eller detailhandlen. 

Manuel plukning

Forskellige løsninger til manuel plukning efter vare-til-person-princippet afrunder vores produktsortiment inden for plukkesystemer. Også her har medarbejderne en vigtig rolle. Vi støtter dine plukkere med smarte, modulopbyggede løsninger, der optimerer effektiviteten og pålideligheden og samtidig fremmer et sundt arbejdsmiljø. 

Et af vores systemer til manuel plukning er baseret på plukning med en signallampe ved hver lagerhylde (Pick By Light). Det papirløse system, som nemt kan integreres i eksisterende plukkeprocesser, er enkelt at betjene, har maksimal leveringspålidelighed og kort gåafstande for medarbejderne. Med RF Picking og Pick by Voice tilbyder vi flere muligheder inden for manuel plukning.

Dine fordele:

 • Højeste plukkekvalitet

 • Optimalt materialeflow

 • Reduktion af fejlprocenter

 • Maksimal beskyttelse af dine produkter

 • Enkel integration i eksisterende processer

 • Optimal skalérbarhed

 • Hurtig implementering

 • Ergonomiske arbejdsstationer

Manual Picking

Maximizing ergonomics is key when it comes to picking and SSI SCHAEFER has an array of solutions for manual picking. Whether it's voice picking, pick by light, pick to tote...

Read more
Picking of hanging garments with RFID scanner

Semiautomatisk plukning

Vi leverer også løsninger, der er tilpasset dine behov for semiautomatisk plukning. Hastighed, nøjagtighed, skånsom håndtering af artiklerne og ergonomi ved arbejdsstationerne for medarbejderne er vigtige for din bæredygtige succes. 

Ergonomisk optimeret Pick-to-Tote-arbejdsstationer med høj plukkeydelse til poser og kasser.

Vores vare-til-person-arbejdspladssystem Advanced Pick Station med varianter i et eller to niveauer, er ergonomiske optimerede Pick-to-Tote-arbejdsstationer med en plukkeydelse på op til 1.000 pluk i timen. Ordrerne plukkes direkte i ordrekassen. Med tydelig guidning af medarbejderen og overvågning af indkast ved hjælp af fotoceller ved målpunkterne, Pick by Light og lysgitter, garanteres høj kvalitet i plukningen. En anden unik egenskab ved vores arbejdsplads Advanced Pick Station er vores ergonomiske koncept ergonomics@work!®. Et gennemtænkt bevægelsesforløb ”ovenfra og ned” reducerer arbejdsbelastningen. Kontaktflader i metal er beklædt med berøringsvenlig træbeklædning og bidrager til øget ergonomi. Systemdesignet tager også hensyn til medarbejdere med handicap.

Dine fordele:

 • Plukning efter vare-til-person-princippet

 • Maksimal plukkekvalitet, fejlkvoten er reduceret til et minimum

 • Øget plukkeydelse op til ti gange hurtigere, sammenlignet med almindelig plukning

 • Ingen fejlpluk takket være fotocelleovervågning

 • Plukning direkte i ordrekasser

 • Ergonomisk optimeret

Semi Automated Picking

Humans remain an essential and economical factor when it comes to performing many picking activities. Using semi-automated picking systems from SSI SCHAEFER for your...

Læs mere
Get and Pick

Fuldautomatisk plukning

Brug af robotløsninger til materialehåndtering varierer fra kollipluk over portalrobotter til friarmsrobotter, som kan lagre, plukke, depalletere og palletere kasser, flere lag og tungt, uhåndterligt gods.  Automatiske plukkesystemer udfører komplekse ordresammensætninger fuldautomatisk, pålideligt og på kort tid. De tilbyder ekstrem hurtig ordrebehandling på højeste kvalitetsniveau, uanset arbejdsbelastning. Selv ved spidsbelastninger garanteres størst mulig produktivitet og et optimalt materialeflow på lageret. 

Vi tilbyder forskellige økonomiske systemløsninger til mange forskellige krav.

Med vores plukkesystem A-Frame tilbyder vi en automatisk plukkeløsning, der giver mulighed for, at komplekse ordrer kan behandles hurtigt og fejlfrit, også ved spidsbelastninger. A Frame er særlig egnet til medicinal- og kosmetikindustrien.

Vores SSI Robo-Pick er den første fuldautomatiske plukkecelle, til plukning ved hjælp af robotter samt systemer til plukning af højdynamiske enkeltenheder. Systemet er integreret i en automatisk logistik løsning, designet i henhold til den patenterede 3D-MATRIX Solution®, og innovative og moderne plukkeløsninger kan uden problemer integreres i infrastrukturen i dit eksisterende lagerstyringssystem for den hurtigste ordrebehandling. Takket være det specielle design af 3D-MATRIX Solution® behandles lagerkuben som et åbent system i alle sider – på den måde opstår uafhængige processer og samtidig undgår man flaskehalse. 3D-MATRIX Solution® giver adgang til alle artikler i lagersystemet og betjener samtidig alle tilsluttede vare-til-person-arbejdsstationer direkte med de ønskede lagerartikler.

Uanset, hvilket SSI SCHÄFER-system, der er mest velegnet for dig til automatisk ordreplukning, får du altid en række fordele, når du bruger det.

Dine fordele:

 • Høj produktivitet ved spidsbelastninger

 • Optimale udvidelsesmuligheder takket være det modulopbyggede design

 • Effektiv rumudnyttelse takket være høj produkttæthed

 • Konstant høj kvalitet og udfaldssikkerhed, også ved spidsbelastninger

 • Høj effektivitet, da tidskrævende manuelle plukninger falder bort

Automated Picking

SSI SCHAEFER’s picking systems compile complex orders fully automatically, reliably, and in the shortest possible time. Extremely rapid order processing with the very highest...

Læs mere
A-Frame

Hvad er forskellen mellem person-til-vare- og vare-til-person-plukning?

Person-til-vare eller mand-til-vare er egentlig selvforklarende. Lagermedarbejderen bevæger sig hen til lagerstedet og plukker den pågældende vare på kasseniveau. Medarbejderne kan plukke kasser direkte til en palle (pick to pallet), eller de kan plukke og placere dem på et conveyorsystem (pick-to-belt) for videre transport til en pallefacilitet eller en transportzone. Varemodtagelse kan enten klares manuelt eller af en ASRS-maskine, hvis et reservelager bevares i et automatiseret system. Normalt er plukkearealet ved denne type plukning enten en fuld palle (statisk eller rullebane til paller) eller en reol med kolliene. Systemet er også meget fleksibelt ud fra et gennemstrømningsperspektiv, da du kan tilføre mere arbejdskraft i spidsbelastningperioder.  Et typisk plukkehastighed er fra 150-250 kasser i timen.

Vare-til-person-plukning, der også kaldes for vare-til-mand-plukning, er ret selvforklarende, da at produkterne, som skal plukkes, tages fra et ASRS-system og bringes hen til medarbejderen eller en robot til plukning. Denne plukketype øger medarbejderens produktivitet, da lange gåafstande falder bort, men det kræver relativt høje investeringer på grund af den automatisering, der bliver brugt til at transportere produktet hen til medarbejderen. Det er en god måde til tilføjelse af kasseplukning til et transportanlæg, men husk, at der er mindre fleksibilitet som følge af et fast antal plukkepladser. Da der er mangel på arbejdskraft, og det somme tider kan være vanskeligt at finde medarbejdere, bliver operatører ofte erstattet af robotter gennem en øget investering for at opnå det højeste niveau af automatisering, der også flytter medarbejderne væk fra barske, iskolde miljøer. 350 kolli per time eller op til 650 kolli per time mellem en person eller en plukkerobot er normale plukkehastigheder.

Hvilken plukkeløsning er den rigtige til mit anvendelsesområde?

Der er mange forskellige typer af plukning til lager- og opfyldelsessystemer. Mens nogle er helt ideelle til et anvendelsesområde, er andre det ikke. Det er mest hensigtsmæssigt at kende detaljerne ved hver type og rådføre sig med en specialist. Afhængigt af dine lagerprocesser og -arbejdsgange kan en applikation også omfatte mere end en form for ordreplukkeløsning. De fleste opfyldelsescentre har dog flere mål, som de vil kunne nå, når det kommer til plukning.

Hvordan opnås minimering af fejlkvoter?

I forhold til lageret er 100 % leveringsdygtighed og -pålidelighed er ordrebehandling et must i teknologien i dag. Der må ikke være plukkefejl, gennemløbstidene skal være korte og der skal være gennemsigtighed på lageret og i hele forsyningskæden. Plukning af varer er en af de mest omkostningstunge og arbejdsintensive processer i både lagre og distributionscentre, og hver gang en plukket ordre forlader distributionscentret, er der risiko for, at produktet bliver beskadiget, og du mister en kunde.

Derfor har SSI SCHÄFER udviklet mange forskellige plukkesystemer, som gør dig i stand til at minimere fejlkvoten. Uanset om en tilpasning kræver manuel eller automatiseret plukning, kan præcisionen øges gennem teknologi og arbejdsflowprincipper.

Afhængigt af lager eller distributionscenter er der forskellige plukkemetoder, som enkeltordrepluk, zonepluk, batchplukning eller bølgeplukning. Endvidere kan en fuldautomatisk løsning kombineres med en manuel løsning for at øge gennemstrømningen i ordreplukningen og forbedre præcisionen. Da ordreplukning påvirker lønsomheden i et distributionscenter, er det vigtigt, at den korrekt plukkemetoder benyttes for at få de største fordele. Hovedparten af processerne sigter typisk mod:

Hvordan reduceres gåafstanden for medarbejderne?

Tælling af skridt ved ordreplukning er ikke den bedste måde at holde sig i form på. Faktisk koster det penge, at medarbejderne har lange gåafstanden i et distributionscenter. Moderne WMS-teknologi strømliner ordreplukkeruter og optimerer både lagerlayout og manuel plukning, baseret på ordrehistorik.

Er fejlfri plukning en realitet?  

Ja, og det skal være topstrategien i enhver lagerløsning. Ifølge Retail TouchPoints har returneringsprocenten fra detailhandlen nu ramt 20%, den højeste nogensinde. Under COVID-19 pandemien gav den kraftige stigning i e-handelsordrer anledning til et stort problem for forhandlerne – returvarer.   Andelen af returvarerne ligger på 8-10% i en fysisk butik. E-handelsprocenterne er højere, og spidsbelastningen i julen kan komme helt op på 30%.  Præcision er derfor ekstremt vigtigt ved ordreplukning. En løsning til fejlfri plukning er altid bedst og hjælper med at optimere indtjeningen.

Kan arealoptimering øge plukkehastigheden?

Det kan være vanskeligt at finde arealer til lagre lige nu. Selv med renter, der stiger 10%, er det ikke altid, at lagerarealer er tilgængelige. Dette scenarie har fået distributions- og opfyldelsescentre til at maksimere arealet. Hvad angår plukning er det vigtigt at forstå placeringen af lagerbeholdningen. Optimering af både manuel og automatisk plukning giver et bedre workflow og sparer penge. Tal med en ekspert om at få gennemført en dataanalyse, hvis du ikke allerede har gjort det.   Undertiden er det også små ændringer i workflow-processerne, der giver bedre resultater og højere plukkehastigheder - selv ved manuel drift.

Hvad er de forskellige ordreplukkemetoder?

En ting er sikkert: Den korrekte plukkemetode har stor betydning for tids- og ressourceforbruget på lageret. Selv om en bestemt metode kan virke bedst til et bestemt anvendelsesområde, er det altid fornuftigt at rådføre sig med en specialist for at få en bedre forståelse af fordelene og ulemperne ved de respektive alternativer.

Batchplukning

Ved batchplukning plukker en medarbejder flere ordrer på en gang. Her plukkes et parti (en batch) af ordrer på samme tid ved hjælp af en samlet liste med information om flere ordrer. Forestil dig, er det modtages to eller tre ordrer med en eller to af samme artikler. Dette betyder, at flere ordrer kan plukkes på kortere tid. Flere ordrer samles i en fællesordre (én plukning), plukkes varebaseret og pakkes først senere som enkeltordrer. Batchplukning reducerer transporttiden og reducerer presset ved plukning af en enkeltordre.

Klyngeplukning

Klyngeplukning fungerer på samme måde som batchplukning, men med en forskel. Klyngeplukning er en stykplukproces, der giver mulighed for at plukke varer til flere ordrer på samme tid ved at klynge dem til plukklynger. Du skal derefter kun besøge afhentningsstedet én gang Det minimerer også transporttiden, men omfatter plukning af flere SKU’er

Diskret ordreplukning

Diskret ordreplukning er formentlig en af de mest almindelige måder til plukning af en ordre.  Alt efter anvendelsesområde er den dog ikke altid den mest effektive. Dog er det den plukkemetode, der er nemmest at forstå, da den kun involverer en enkelt ordreplukker, som plukker en ordre, en linje ad gangen. Metoden er simpel, har hurtig responstid til ordreopfyldelse og giver nem sporing af ordreplukkenøjagtighed. Denne metode bruges hovedsageligt i centrallagre, der har et mindre antal SKU’er eller bulkvarer. 

Bølgeplukning

Bølgeplukning ligner batchplukning. Den væsentligste forskel er, at der er et planlægningsvindue for bølgeplukning, mens der ikke er et planlægningsvindue for diskret plukning Software giver mulighed for bølgeplukning og tager skifteholdstider og spidsbelastninger i betragtning. Denne metode er ekstremt optimeret og bruges, hvor der er mange SKU’er og ordrer.

Zoneplukning

Zoneplukning er plukningens version af samlebåndsmetoden. Hele plukkeområdet inddeles i zoner, og medarbejderne får hver især ansvaret for en eller flere zoner, hvor de skal plukke fra. Ordrerne flyttes fra en zone til den næste i takt med at de plukkes. Her er det altså kasserne med ordrerne i, der kommer til medarbejderne, og ikke omvendt, som ved basis- og batchplukning.  Hvis en ordre inkluderer SKU’er fra flere zoner, plukkes SKU’erne fra en zone og sendes videre til en anden, hvor ordren færdiggøres. Det kaldes for sekventiel zoneplukning eller pick and pass-plukning.

Software Solutions for your logistics

Hvad er vareindgang?

Overview of store order picking area with conveyor
Country Road Group fashion Omni Fulfilment Centre - Melbourne, Australia

Hvad er transportsystemer?

High-bay warehosue with storage and retrieval machine Exyz

Hvad er indlagring?

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Hvad er plukning?

Shipping buffer

Hvad er forsendelse?

SSI Carrier, Logistics software WAMAS, IT, RF Picking, Radio Frequency Picking,

Hvad er en returvare?

Har du spørgsmål eller bemærkninger?