Forebyggende tjenester

Vi beskytter og vedligeholder med kontinuerligt overblik og permanent tilgængelighed

Customer Service & Support Preventive Services

Optimal systembeskyttelse

Forebyggende vedligeholdelse udføres af vores specialuddannede serviceteknikere ved hjælp af et computeriseret vedligeholdelsesstyringssystem (WAMAS Maintenance Center, tidligere SSI CMMS).

WAMAS Maintenance Center er en elektronisk serviceportal til effektivt at styre og kontrollere vedligeholdelses- og reparationsarbejde på dit system. Big data er et centralt aspekt af Industry 4.0. Ved hjælp af værktøjet kan relevante data lagres, konsolideres og visualiseres for at udlede dybe konklusioner.

WAMAS Maintenance Center fordele:

 • Papirløse processer og elektronisk dokumentation af vedligeholdelsesaktiviteter

 • Løbende oversigt over dit systems vedligeholdelseshistorik

 • Permanent tilgængelighed af teknisk dokumentation

 • Problemforebyggelse via analyse af langtidsdata

 • Planlægning og optimering af forebyggende vedligeholdelse

 • Detaljeret liste over vedligeholdelsesopgaver for hver komponent i systemet

 • Effektiv tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet

 • Liste over brugte reservedele og praktisk registrering via SSI SCHÄFER webshop i serviceportalen

Ud over selve vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter forebyggende ydelser også inspektioner, sikkerhedsinspektioner, systemovervågning samt uddannelse af dine medarbejdere. Du drager fordel af forbedret systemtilgængelighed gennem tidlig defekt- og sliddetektion.

Vores forebyggende tjenester består af

Maintenance

Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter både den visuelle og akustiske vurdering sammen med alle aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde systemets specificerede tilstand. SSI SCHÄFER udfører vedligeholdelsen med erfarne og certificerede serviceteknikere. Som følge heraf kan alt nødvendigt arbejde udføres allerede i løbet af vedligeholdelsen.

Inspection

Vores inspektioner sikrer, at du altid er tydeligt informeret om dit anlægs tilstand. Anvendelsen af erfarne serviceteknikere sikrer en pålidelig vurdering af hele systemets aktuelle tilstand.

 • Regelmæssige inspektioner af kvalificeret personale

 • Kendskab til systemets aktuelle tilstand baseret på inspektionsrapporten

 • Detaljeret statusrapport for systemet

 

Safety Inspection

Operatører i EU skal mindst en gang om året udføre en sikkerhedsinspektion for at verificere systemets sikre tilstand i overensstemmelse med landespecifikke direktiver. SSI SCHÄFER udfører disse eftersyn med hjælp fra specialuddannede serviceteknikere.

 • Bevis på, at alle personlige værnemidler fungerer korrekt og er effektive

 • Reducerede omkostninger, da der ikke kræves yderligere inspektioner af en separat myndighed

 • Mindre administrative overhead- og produktionsrestriktioner, da sikkerhedseftersynet udføres sammen med andre eftersyn og vedligeholdelsesaktiviteter

Rack Inspection

Standarden EN 15635 "Anvendelse og vedligeholdelse af lagerudstyr" regulerer omfanget og proceduren for inspektion af lagerfaciliteter.                                                                                                                               SSI SCHÄFERs egne officielt certificerede reolinspektører udfører inspektionerne via en visuel kontrol. Resultaterne er dokumenteret og angivet med et inspektionsskilt. Hvis reparationer er påkrævet, udføres udskiftningen hurtigt og af en kvalificeret medarbejder.


Følgende reolsystemer kræver inspektion:

System Monitoring

Systemovervågning omfatter alle nødvendige tiltag for at sikre, at lagerets computersystemer forbliver operationelle på lang sigt. SSI SCHÄFER udfører overvågningen ved hjælp af et specialværktøj og af kvalificerede teknikere via fjernservice.

 • Manuel vurdering med jævne mellemrum for at identificere og eliminere mangler

 • Identifikation af potentielle fejl gennem langtidsobservation

 • Hurtig reaktion på systemfejlmeddelelser

 • Levering af løsningsforslag og performance data i en månedlig rapport

I lyset af den hurtige udvikling af malware og den stigende kompleksitet i systemmiljøet, der tilbyder et øget mål for cyberangreb, får teknologisk modne, integrerede beskyttelsesmekanismer til virksomhedsnetværk mere og mere betydning. Metoderne "virtuel patching" og "hærdning" er udbredte og tilgængelige i SSI SCHÄFER-porteføljen.

Med "Active Patching" går SSI SCHÄFER et skridt videre: Servicemodulerne tilpasser løbende alle gængse IT-systemer med definerede, regelmæssige intervaller. Identificerede svage punkter peges på og lappes omgående, mens sikkerhedshullerne elimineres direkte ved kilden. Den konstante søgning og evaluering samt selve patchen muliggør en konstant evaluering af den respektive situation.

Patchhåndteringen udføres af vores kvalificerede medarbejdere, og de definerede tidsvinduer er reguleret af servicekontrakter. Hvis der er behov for handling i tilfælde af en akut potentiel risiko, er vores fjernsupport, som kan nås via en hotline, til enhver tid tilgængelig.

Dine fordele:

 • Proaktiv eliminering af sikkerhedshuller med "Active Patching"

 • Løbende evaluering af situationen ved konstant eftersøgning, vurdering og patching.

 • Fjernelse af sikkerhedshuller direkte ved kilden

 • Opdateret oversigt over mulige sikkerhedshuller i systemet til enhver tid

 • Installation af sikkerhedsopdateringer med jævne mellemrum

Training and Certification

Dine faciliteter og systemer skal bruges korrekt for at opnå deres fulde potentiale og forhindre unødvendig nedetid. SSI SCHÄFER tilbyder dig den nødvendige træning direkte efter ibrugtagning og efter behov. Uddannelsen afsluttes altid med et certifikat.

 • Vedligeholdelsestræning på systemets lokation eller på vores teknologicenter

 • Operatør- og administratoruddannelse (valgfri omskoling efter ændringer i personalet)

 • Kvalificerede undervisere med omfattende faglig ekspertise (tilgængelig på forskellige sprog)

 • Online læringsplatform for løbende og uafhængig træning af dine teknikere
  ( SSI eAcademy )

Case Study Schaeffler

Experience the project interactively in the animation below. (Switch to english on lower left side.)

Forebyggende tjenester

Optimal systembeskyttelse

Ud over selve vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter forebyggende ydelser også inspektioner, sikkerhedsinspektioner, systemovervågning samt uddannelse af dine medarbejdere. Du drager fordel af forbedret systemtilgængelighed gennem tidlig defekt- og sliddetektion.

Rack inspektion

Standarden EN 15635 'Anvendelse og vedligeholdelse af lagerudstyr' regulerer omfanget og proceduren for inspektion af lagerfaciliteter.

Læs mere

Besøgte vedligeholdelse

Vedligeholdelsesaktiviteterne omfatter både den visuelle og akustiske vurdering, sammen med alle nødvendige aktiviteter for at opretholde den specificerede tilstand af systemet.

Customer Service & Support Reactive Services

Reaktive tjenester

Vertical Lift Module LogiMat® - Assembly / Maintenance

Livscyklus - Ledelse

HR Campaign Brochure

Lagersikkerhedsstyring

Har du spørgsmål eller bemærkninger?