Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi közlemény

Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat pályázók számára

Adatvédelmi nyilatkozat SSI SCHÄFER Németország

Nagyra értékeljük cégünk, termékeink és szolgáltatásaink iránti érdeklődését, és szeretnénk, ha személyes adatainak védelme tekintetében biztonságban érezné magát, amikor felkeresi weboldalunkat. Mert nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Az általános adatvédelmi rendelet és az új BDSG (szövetségi adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek való megfelelés számunkra magától értetődő.

Szeretnénk, ha tudná, mikor gyűjtünk adatokat, és hogyan használjuk fel az információkat. Technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy az adatvédelmi előírásokat mind mi, mind külső szolgáltatóink betartsák.

P

A személyes adatok az Ön személyazonosságára vonatkozó információk. Ezek közé tartozik pl. információk, például név, cím, telefonszám, e-mail cím. Ezeket az információkat mindig az Általános Adatvédelmi Szabályzat követelményeinek és a társaságunkra vonatkozó egyéb adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel.

Weboldalunk használatához általában nem szükséges személyes adatokat közölnie. Bizonyos esetekben azonban szükség lehet a személyes adatok feldolgozására, például az Ön által igényelt bizonyos szolgáltatások biztosításához.

Ugyanez vonatkozik például az információs anyagok és a megrendelt áruk küldésére vagy az egyedi kérdések megválaszolására. Szükség esetén erről tájékoztatjuk.

Ha ezen személyes adatok feldolgozásának nincs jogalapja, akkor megkapjuk az Ön hozzájárulását.

Ezen kívül csak azokat az adatokat tároljuk és dolgozzuk fel, amelyeket önként ad át nekünk, és ha szükséges, azokat az adatokat, amelyeket automatikusan gyűjtünk, amikor meglátogatja internetes oldalainkat (pl. az Ön IP-címe és a felkeresett oldalak neve, az Ön által használt böngésző). és az Ön operációs rendszere, a hozzáférés dátuma és ideje, a használt keresőmotorok, a letöltött fájlok neve).

Ha igénybe veszi szolgáltatásainkat, általában csak ilyen adatokat gyűjtünk a szolgáltatások nyújtása céljából. Ha részletesebb adatokat kérünk, a kérdéses tájékoztatás önkéntes. A személyes adatok kezelése kizárólag az igényelt szolgáltatás teljesítése, illetve szükség esetén jogos üzleti érdekeinek védelme érdekében történik.

A következő kategóriákba tartozó személyes adatok gyűjtése történhet, amikor meglátogatja weboldalunkat, vagy más, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt feldolgozás során:

 • Törzsadatok (nevek, címek stb.)

 • Az Ön által megadott egyéb személyes adatok (személyes érdeklődés stb.)

 • A szerződés adatai (ügyfélszám, szerződésszám stb.)

 • Tartalmi adatok (szövegek, fotók, videók stb.)

 • Elérhetőségek (e-mail, telefonszám, stb.)

 • Metaadatok (IP-címek, eszközinformációk stb.)

 • Használati adatok (meglátogatott tartalom, hozzáférési idők stb.)

 • Az érintettek ezáltal az ajánlataink felhasználói/leendő vásárlói.

Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet, az EU-tagállamok egyéb adatvédelmi törvényei és egyéb adatvédelmi rendelkezések hatálya alatt:

Ehhez a weboldalhoz

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
Germany

Jelentkezőknek:

a jogi személy, amelynél jelentkezett.

Hírlevelek címzettjei számára:

Fritz Schäfer GmbH
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
Germany

Felveheti a kapcsolatot a Fritz Schäfer GmbH & Co KG adatvédelmi tisztviselőjével a következő címen: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Pályázók számára:

Az SSI Schäfer Automation GmbH (Németország) vagy az SSI Schäfer IT Solutions GmbH (Németország) kérelmezői kapcsolatba léphetnek az illetékes adatvédelmi tisztviselővel a következő címen: datenschutz.giebelstadt@ssi-schaefer.com.

Az SSI Schäfer csoport összes többi német szervezetének jelentkezői felvehetik a kapcsolatot a felelős adatvédelmi tisztviselővel a következő címen: 

datenschutzbeauftragter.neunkirchen@ssi-schaefer.com
 

Hírlevelek címzettjei számára:

A Fritz Schäfer GmbH adatvédelmi tisztviselőjét a következő címen érheti el:
datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com

Az Ön által megadott személyes adatokat arra használjuk, hogy válaszoljunk kéréseire, feldolgozzuk megrendeléseit, vagy hogy hozzáférést biztosítsunk bizonyos információkhoz vagy ajánlatokhoz. Az Ügyfélkapcsolat-kezelés azt is megkövetelheti, hogy mi vagy az általunk szerződött szolgáltató felhasználja ezeket a személyes adatokat, hogy tájékoztassuk Önt termékajánlatokról, vagy online felméréseket végezzenek ügyfeleink igényeinek és követelményeinek jobb kiszolgálása érdekében. Az ilyen típusú feldolgozások jogalapja. Művészet. 6. bek. 1 lit. b, f) GDPR.

Természetesen tiszteletben tartjuk, ha nem kívánja megadni személyes adatait ügyfélkapcsolatunk támogatása érdekében (különösen direkt marketing vagy piackutatási célból). Nem adjuk el vagy más módon értékesítjük az Ön személyes adatait harmadik feleknek.

Az Ön által online megadott személyes adatokat csak a megjelölt célokra gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

A személyes adatok gyűjtése és az ilyen információk átvételére jogosult állami intézmények és hatóságok részére történő továbbítása csak a vonatkozó jogszabályok keretein belül történhet, vagy bírósági határozat alapján. Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató cégek kötelesek a titoktartást és az általános adatvédelmi rendelet előírásait betartani.

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célból kezeljük, az adatkezelés a Ptk. 6. bek. 1 a GDPR. Ha az ilyen adatkezelés az Önnel való szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez szükséges, az adatkezelés az Art. 6. bek. 1 b GDPR. Egyes esetekben, pl. adókötelezettségek teljesítése érdekében például törvényi kötelezettség terhelhet bennünket személyes adatok kezelésére. Ilyen esetekben ennek jogalapja a 6. § (1) bekezdése. 1 c GDPR. Ritka esetekben a feldolgozás az Ön létfontosságú érdekeinek vagy más természetes személy védelme érdekében is történhet. Ebben a kivételes esetben a feldolgozás a Kbt. 6. bek. 1 napos GDPR. Végezetül, a feldolgozási műveletek alapulhatnak az 1. cikkben is. 6. bek. 1 f GDPR. Ez az eset áll fenn, ha az adatkezelésre társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme érdekében kerül sor, feltéve, hogy az Ön érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságai nem érvényesülnek. Ilyen jogos érdek már akkor is elfogadható, ha Ön ügyfelünk. Ha a személyes adatok kezelése a 6. § (1) bekezdésén alapul. 1 f GDPR, jogos érdekünk üzleti tevékenységünk végzése.

Weboldalunk használata során szervezési és technikai okokból a következő információkat tároljuk: az Ön által felkeresett oldalak neve, az Ön által használt böngésző és az Ön operációs rendszere, a hozzáférés dátuma és időpontja, a használt keresőmotorok, a letöltött fájlok neve és az Ön IP-címe.

Az összegyűjtött információk a weboldalunk tartalmának megfelelő továbbításához szükségesek. Ezen túlmenően ezeket a technikai adatokat anonim módon és kizárólag statisztikai célból értékeljük annak érdekében, hogy weboldalunkat folyamatosan fejleszthessük, internetes szolgáltatásainkat vonzóbbá tegyük, valamint hogy a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére álljanak a vádemeléshez szükséges információk kibertámadás esetén. támadás. Ezeket az adatokat a többi személyes információtól elkülönítve tároljuk biztonságos rendszereken. Nem használható az egyének személyazonosságának megállapítására. Az adatkezelés a weboldalunk hatékony, biztonságos biztosításához fűződő jogos érdekünk alapján történik, az Art. 6. (1) bekezdés f) pontja értelmében a Kbt. A GDPR 28. cikke.

A jogszabályi előírások miatt weboldalunk olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik velünk a gyors elektronikus kapcsolattartást és a közvetlen kommunikációt. Ez magában foglalja az e-mail cím megadását és adott esetben a kapcsolatfelvételi űrlapot. A felhasználó adatainak feldolgozása ebben a vonatkozásban az Art. A GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja.

Ha e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlap használatával lép kapcsolatba velünk, az Ön által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az Ön által részünkre önként továbbított információkat kérésének feldolgozása vagy az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk, majd azonnal töröljük. Nem osztják meg harmadik felekkel.

Az érintettek személyes adatait az Art. A GDPR 17. és 18. §-a alapján csak annyiban, amennyiben az a mögöttes cél eléréséhez szükséges, vagy ha a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek előírják. Ha az adattárolás célja már nem áll fenn, vagy törvényes megőrzési időszakot jelölnek ki, pl. a bevételi kód vagy a kereskedelmi kód kereskedelmi vagy adójogi előírásai miatt a személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően törlésre kerülnek, kivéve, ha törvényi kötelezettségünk van ezen adatok további tárolására. Ilyen esetekben a személyes adatok feldolgozása korlátozott.

Felelős vállalatként tartózkodunk az automatizált döntéshozataltól és profilalkotástól.

A személyes adatok törlésre kerülnek a törvényes megőrzési időszak lejártát követően, ha a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez már nincs szükség rájuk.

A személyes adatok megadását egyes esetekben törvény vagy szerződés írja elő. Emiatt szükséges lehet, hogy olyan személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket nekünk kell feldolgoznunk, például szerződéskötéskor. Például a szerződés megkötéséhez személyes adatokat kell megadnia. Ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy a szerződés nem köthető meg.

A személyes adatok megadása előtt kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőinkkel. Tisztázzák, hogy adott esetben jogszabály vagy szerződés írja elő a személyes adatok megadását, és milyen következményekkel járna ezen adatok megadásának elmulasztása.

Az adatkezelésért felelős adatkezelőként technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket tettünk a Ptk. A GDPR 32. cikke. Ez különösen az adatok bizalmas kezelését, integritását és elérhetőségét biztosító intézkedéseket foglal magában. Ezenkívül eljárásokat alakítottunk ki annak biztosítására, hogy az érintett jogai, a személyes adatok törlése és az ilyen adatok fenyegetésére adott azonnali reagálás biztosított legyen. A személyes adatok védelmét már a hardver és szoftver fejlesztésekor és kiválasztásánál is biztosítjuk az Art. elveinek megfelelően. A GDPR 25. cikke. Minden munkavállalónk és adatkezelésben részt vevő személy köteles betartani az Általános Adatvédelmi Szabályzatot és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb jogszabályokat, valamint a személyes adatok bizalmas kezelését.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása esetén az információkat titkosított formában továbbítjuk, hogy megakadályozzuk az adatokkal való harmadik fél általi visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan frissítjük.

Az internet alapú adatátvitel azonban általában biztonsági réseket rejthet magában, így az abszolút védelem nem garantálható.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinket módosítsuk, ha a technikai fejlődés miatt szükséges. Ezekben az esetekben az adatvédelmi szabályzatunkat is ennek megfelelően frissítjük. Ezért kérjük, hogy tartsa be Adatvédelmi nyilatkozatunk aktuális verzióját.

Ha a weboldalunkon található külső hivatkozásokat használ, ezekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik. Ha linkeket adunk meg, akkor biztosítjuk, hogy a hivatkozott weboldalakon a hivatkozás létrehozásakor ne legyen a vonatkozó jogszabályok megsértése. Arra azonban nincs befolyásunk, hogy más szolgáltatók megfeleljenek az adatvédelmi és biztonsági előírásoknak. Ezért kérjük, olvassa el más szolgáltatók weboldalain található adatvédelmi nyilatkozatait.


Amikor meglátogatja valamelyik weboldalunkat, előfordulhat, hogy cookie-k formájában tárolunk információkat az Ön számítógépén. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket egy webszerver küld a böngészőjébe, és a számítógép merevlemezén tárolódnak.

Az Internet protokoll címén kívül a felhasználó személyes adatait nem tároljuk. Ezen információk célja, hogy automatikusan felismerjék Önt weboldalaink következő látogatása során, és megkönnyítsék a navigációt. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy például egy weboldalt az Ön érdeklődési körének megfelelően szabjunk személyre, vagy tároljuk jelszavát, hogy ne kelljen minden alkalommal újra megadnia.

Weboldalainkat természetesen cookie-k nélkül is megtekintheti. Ha nem szeretné, hogy felismerjük számítógépét, a böngésző beállításaiban a „Ne fogadja el a cookie-kat” lehetőség kiválasztásával megakadályozhatja, hogy a cookie-k tárolása merevlemezén történjen. Még a már beállított cookie-k is törölhetők a böngészőn keresztül. Ennek részleteit a böngésző gyártójának utasításaiban találja. Ha nem fogadja el a sütiket, az ajánlataink funkcionális korlátozásához vezethet.

SÜTI TÍPUSA
állandó süti
állandó süti

SÜTI NEVE
nQ_cookieId
nQ_visitId

TARTOMÁNY
kliens domain
kliens domain

A TÁROLT CÉL ÉS ADATOK
Felhasználó azonosítása
A felhasználói munkamenet azonosítása

LEJÁRAT
1 év
1 év

16 éven aluli személyek szüleik vagy gondviselőik beleegyezése nélkül semmilyen személyes adatot nem adhatnak át nekünk. Nem kérünk személyes adatokat gyermekektől és serdülőktől, nem gyűjtjük és nem osztjuk meg harmadik felekkel.

Ha hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, kapcsolattartási adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy exkluzív eseményekre szóló meghívókat és belépőket, valamint intralogisztikai termékekkel és megoldásokkal kapcsolatos információkat küldjünk Önnek e-mailben - az SSI Schäfer Csoport más vállalataitól is. A jogalap az Art. 6. bek. 1 lit. egy DSGVO. Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Adatait addig tároljuk, amíg vissza nem vonja a hozzájárulását, ha van ilyen.

A leiratkozás bármikor lehetséges a hírlevélben erre a célra megadott linken vagy a hozzánk küldött megfelelő üzeneten keresztül. Az Ön vezetéknevét és a hírlevél feliratkozással kapcsolatban továbbított egyéb adatait ezt követően haladéktalanul töröljük.

Az adatkezelés az érintett címzett hozzájárulásán alapul a Ptk. 6. bek. 1 lit a), Art. 7 DSGVO a 7. § (2) bekezdésével összefüggésben. 2. § 3. UWG vagy 7. § (2) bekezdés. 3 UWG. A felhasználó hírlevelünkre való feliratkozásának igazolása jogos érdekünkön alapul az Art. 6. bek. 1 lit. f) DSGVO, mivel ez lehetővé teszi számunkra a hozzájárulás bizonyítását. A felhasználó által feltétlenül megadott e-mail címet e célból addig tároljuk, amíg a felhasználó vissza nem vonja a hírlevélhez való hozzájárulását.

Erre a célra a Pardot szoftvert használjuk, amely a Salesforce EMEA Limited ("Salesforce") szolgáltatása. Ebben az összefüggésben nem zárható ki az EGT-n kívüli Salesforce-vállalatok és Salesforce-vállalkozók általi adatfeldolgozás, különösen az Egyesült Államokban vagy más olyan országokban, amelyekre vonatkozóan az EU Bizottsága nem hozott megfelelőségi határozatot. Ezért megkötöttük az EU Bizottság által jóváhagyott szabványos adatvédelmi záradékokat az Art. 46. ​​(2) bek. c DSGVO Salesforce-szal.

Az adatok Salesforce általi feldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Salesforce adatvédelmi szabályzatát:

https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Adatfeldolgozóként a Salesforce-t használjuk. Az adatfeldolgozók az adatokat kizárólag az általunk meghatározott célokra használhatják fel, és szerződésben is kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Ön adatait kizárólag jelen adatvédelmi szabályzatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük. Az Ön adatainak a nevünkben történő Salesforce általi feldolgozásának jogalapja az Art. 28 GDPR.

Jelszóval védett közvetlen hozzáférést biztosítunk a tárolt készletadatokhoz (ügyfélszámla) minden vásárló számára, aki ennek megfelelően regisztrál. Itt megtekintheti teljesített, nyitott és nemrég feladott rendeléseinek adatait, valamint kezelheti azok címét, banki adatait és hírlevelét. Ön vállalja, hogy a személyes hozzáférési adatokat bizalmasan kezeli, és nem teszi hozzáférhetővé illetéktelen harmadik fél számára. Nem vállalunk felelősséget a visszaélt jelszavakért, kivéve, ha mi vagyunk felelősek a visszaélésért.
A „bejelentkezve maradni” funkcióval szeretnénk a lehető legkellemesebbé tenni weboldalaink látogatását. Ez a funkció lehetővé teszi szolgáltatásaink használatát anélkül, hogy minden alkalommal újra be kellene jelentkeznie. Biztonsági okokból azonban újra meg kell adnia jelszavát, például ha módosítani szeretné személyes adatait, vagy megrendelést szeretne leadni. Javasoljuk, hogy ne használja ezt a funkciót, ha a számítógépen több felhasználó osztozik. Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan beállítást használ, amely minden munkamenet után automatikusan törli a tárolt sütiket, a „bejelentkezve maradni” funkció nem lesz elérhető.

Kérjük Önöket, hogy pályázóink adatkezelését is vegyék figyelembe:
https://www.ssi-schaefer.com/en-de/company/careers/privacy-policy-for-applicants-523390

Rendelése feladásához az Ön lakcímadatait és adott esetben e-mail címét és telefonszámát időpont egyeztetésre továbbítjuk a szállítással megbízott logisztikai cégnek. Az Ön adatainak továbbítása a szerződés teljesítése érdekében történik a Ptk. 6. bek. 1 lit. b) GDPR.

Egyes termékeket közvetlenül a gyártó szállít Önnek. Ebben az esetben címadatait továbbítjuk a gyártónak a megrendelt áru kiszállításához. Az Ön adatainak továbbítása a szerződés teljesítése érdekében történik a Ptk. 6. bek. 1 lit. b) GDPR.

Annak érdekében, hogy előleget (előlegfizetés, részletfizetés stb.) tudjunk biztosítani Önnek, gondoskodnunk kell arról, hogy ez a fajta fizetési művelet ne vezessen visszaéléshez, és megvédje a fogyasztókat a gazdasági túlterheléstől. Vállalatunk ezért a fizetésképtelenség alapú nemteljesítések, a fizetési hajlandóságból eredő visszaélések, valamint a harmadik felek általi helytelen használat elleni védelem érdekében a Hiteliroda hitelbejelentő rendszeréhez kapcsolódik (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Clubs Association Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Köln).

Az SSI SCHÄFER Csoport egy visszaélést bejelentő rendszert működtet bizonyos kötelességszegések tisztázására, különös tekintettel a saját alkalmazottaira vagy az SSI SCHÄFER Csoport ellátási láncán belüli személyekre/alkalmazottakra. Ez biztosítja, hogy az SSI SCHÄFER Csoport ellátási láncán belüli személyek megfelelő csatornával rendelkezzenek a megfigyelt visszaélések bejelentésére, és ezáltal hozzájáruljanak az SSI SSCHÄFER Csoport folyamatos megfelelőségéhez.

A visszaélés-bejelentő rendszer keretében előfordulhat, hogy olyan bejelentések érkeznek, amelyek az SSI SCHÄFER Csoport ellátási láncán belül Önről, mint munkavállalóról vagy egyéb módon érintett személyről is tartalmaznak információkat. Ilyen lehet például, ha egy bejelentő azt állítja, hogy az Ön részéről olyan kötelességszegést követett el, amely azonnal irrelevánsnak vagy nem kellően alátámasztottnak bizonyul. Az is elképzelhető, hogy az Önnel kapcsolatos információk csupán egy olyan bejelentés részét képezik, amely egy másik személy állítólagos kötelességszegésére vonatkozik. Ha a beérkezett közlemény az Ön esetleges lényeges kötelességszegésére utal, és a későbbiekben megindul a vizsgálat, erről külön tájékoztatjuk Önt, amint ez lehetséges, a vizsgálat céljának veszélyeztetése nélkül.

Ezeket az adatokat elsősorban az esetleges visszaélések tisztázása érdekében dolgozzuk fel, saját igényeink érvényesítése és szükség esetén jogi védelem mellett.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az állítólagos kötelességszegés tisztázásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), valamint jogi kötelezettségünk a visszaélést bejelentő rendszer működtetésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). .

Ha a kötelességszegés megkívánja, megoszthatjuk személyes adatait más érintett felekkel vagy kormányzati hatóságokkal.

Személyes adatait anonimizáljuk vagy töröljük, legkésőbb amint az általunk követett célt elértük, vagy más módon megszűnik.

Ha Ön a visszaélést bejelentő rendszeren keresztül maga jelenti be a visszaélést, kérjük, vegye figyelembe a külön adatvédelmi tájékoztatót. Ezeket közvetlenül a whistleblowing rendszerben tekintheti meg.

A visszaélés-bejelentő rendszer használatáért és a személyes adatok kapcsolódó kezeléséért felelős személy általában a Fritz Schäfer GmbH & Co KG, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen, Németország (mi, mi). A visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül benyújtott információk ezért kezdetben a Fritz Schäfer GmbH & Co KG-hez, mint felelős félhez szólnak. Ha az SSI SCHÄFER Csoport egy másik vállalatának személyes adatait egy visszaélést bejelentő beadvány érinti, akkor az SSI SCHÄFER Csoport ezen érintett vállalata az adott ügyben való érintettségének mértékétől függően további független felelős félnek tekinthető. , a Fritz Schaefer GmbH & Co KG mellett a vizsgálati eljárás lebonyolítására és a személyes adatok kapcsolódó kezelésére. A Fritz Schäfer GmbH & Co KG adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az SSI SCHÄFER Group és a Fritz Schaefer GmbH & Co KG adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit a datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com címre lehet küldeni.

A GDPR és a nemzeti adatvédelmi törvény értelmében és keretein belül Önnek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és az adatkezelés korlátozásához, valamint az adatok hordozhatóságához. Ezenkívül jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, pl. a Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, mint a Fritz Schäfer GmbH & Co KG illetékes adatvédelmi hatósága.

Amennyiben az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kezeljük, Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak a GDPR-ral összhangban és hatályain belüli kezelése és a nemzeti adatvédelmi törvényt az Ön konkrét helyzetéből fakadó okok miatt. A tiltakozási jog gyakorlása esetén a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait; kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az adatkezelés jogi igények érvényesítését, érvényesítését vagy védelmét szolgálja.

Jogos érdekeinkből adódóan a Kbt. 6. bek. 1 lit. f) GDPR szolgáltatásaink felhasználóinak és érdeklődőinek kommunikálása és tájékoztatása érdekében különféle jelenlétet tartunk fenn a közösségi oldalakon. Amennyiben az adott platform szolgáltatói megszerzik a felhasználók hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, ez a Ptk. 6. bek. 1 lit. a), Art. 7 GDPR.

Nem lehetetlen, hogy az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli felhasználók személyes adatai feldolgozhatók. Ez megnehezítheti az érintettek számára szolgáltatásaik érvényesítését.

A személyes felhasználói adatok kezelése piackutatási és hirdetési célból rendszeresen történik. A felhasználói adatok alapján profilok jönnek létre, amelyek lehetővé teszik például az adott felhasználó állítólagos érdeklődésének megfelelő hirdetések megjelenítését. Ez rendszeresen úgy történik, hogy cookie-kat helyez el a felhasználó által használt eszközön.

A tájékoztatást és az Ön jogainak érvényesítését közvetlenül az alább felsorolt ​​szolgáltatókhoz kell intézni, mivel csak ők férhetnek hozzá a felhasználók személyes adataihoz, és csak ők tudnak megfelelő intézkedéseket tenni és tájékoztatást adni.

Ha továbbra is segítségre van szüksége jogai gyakorlásához, természetesen felveheti velünk a kapcsolatot.

Jelenlétünket az alábbi közösségi oldalakon tartjuk fenn:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (Facebook), Data Policy https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out Possibilities https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen or http://www.youronlinechoices.com/

 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter), Privacy Policy https://twitter.com/privacy, Opt-Out Opportunities https://twitter.com/personalization

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google.  Youtube), Privacy Policy https://policies.google.com/privacy, Opt-Out-Options  https://adssettings.google.com/authenticated

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) - Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out-Optionshttps://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 • XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany (Xing) - Privacy Policy and Opt-Out-Options  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A használat magában foglalja a Universal Analytics módot; Ez lehetővé teszi az adatok, a munkamenetek és az interakciók több eszközön történő hozzárendelését egy álnevű felhasználói azonosítóhoz, így a felhasználók tevékenységei több eszközön is elemezhetők.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén vannak tárolva, és lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják. Ha azonban ezen a weboldalon az IP-anonimizálás aktiválva van, akkor az Ön IP-címe előzetesen csonkolásra kerül az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes feleiben. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítják a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott csonkolják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Google Analytics kibővítette az IP-anonimizálást ezen a webhelyen, hogy garantálja az IP-címek anonimizált formában történő gyűjtését („IP-maszkolás”). Az Ön böngészőjéből a Google Analytics keretében továbbított IP-cím nem keveredik össze más Google-adatokkal. A használati feltételekről és az adatvédelemről a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a https://policies.google.com/?hl=hu-HU oldalon talál további információt.

A Google ezeket az információkat a nevünkben arra használja fel, hogy értékelje a webhely Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a webhelyen végzett tevékenységekről, és a webhely- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra, a webhely üzemeltetője számára.

Az adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján történik a Ptk. 6. (1) bekezdés a) pontja alapján.

A kezelt adatok címzettje a Google.

Az általunk küldött, cookie-khoz, felhasználónevekhez (például felhasználói azonosítókhoz) vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azok az adatok, amelyek megőrzési ideje lejárt, havonta egyszer automatikusan törlődnek.

Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, ha a böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozza a cookie-k tárolását; azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

Ezen túlmenően Ön megakadályozhatja, hogy a weboldal használatához kapcsolódó cookie-k által generált adatokat (beleértve az Ön IP-címét) a Google gyűjtse és feldolgozza, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngésző beépülő modult: http:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Letiltó cookie-k használatával is megakadályozhatja, hogy adatai gyűjtésre kerüljenek a webhely jövőbeli látogatásai során. Annak megakadályozása érdekében, hogy a Universal Analytics adatokat gyűjtsön különböző eszközökön, minden használt rendszeren el kell végeznie a leiratkozást.

Az opt-out cookie-t ide kattintva állíthatja be:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A videók beágyazásához a YouTube szolgáltatót használjuk. A videókat kiterjesztett adatvédelmi módba ágyazták be [CV1]. A legtöbb webhelyhez hasonlóan azonban a YouTube is cookie-kat használ, hogy információkat gyűjtsön a webhely látogatóiról. A YouTube ezeket az információkat videóstatisztikák gyűjtésére, a csalások megelőzésére, a felhasználóbarátság javítására és más dolgokra használja fel. Ezzel kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózattal is. Amikor elindítja a videót, ez más adatfeldolgozási folyamatokat indíthat el. Erre nincs befolyásunk. A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információ az adatvédelmi nyilatkozatában található: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

A Doubleclick by Google a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltatása. A Doubleclick by Google cookie-kat használ az Ön számára releváns hirdetések megjelenítéséhez. Ebben a folyamatban a böngészője egy álnevű azonosító számot (ID) rendel hozzá, hogy ellenőrizze, mely hirdetések jelentek meg a böngészőjében, és mely hirdetésekre kattintottak. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat. A DoubleClick cookie-k használata csak a Google és partnerwebhelyei számára teszi lehetővé, hogy a webhelyünkön vagy más internetes oldalakon tett korábbi látogatások alapján hirdetéseket váltsanak. A sütik által generált információkat a Google egy egyesült államokbeli szerverére továbbítják értékelés céljából, és ott tárolják. A Google betartja a „Privacy Shield” megállapodás adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának „Privacy Shield” programjában. Az adatokat a Google csak akkor továbbítja harmadik félnek, ha azt törvény írja elő, vagy a megrendelés feldolgozásával összefüggésben. A Google semmilyen körülmények között nem keveri össze az Ön adatait a Google által gyűjtött egyéb adatokkal.

Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önről gyűjtött adatait a Google kezelje, valamint a fent leírt adatkezelési módokat, valamint a megadott célt. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával akadályozhatja meg; azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ha így tesz, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a weboldal használatához kapcsolódó cookie-k által generált adatokat (beleértve az Ön IP-címét) a Google gyűjtse és feldolgozza, ha letölti és telepíti a DoubleClick címsor alatt található alábbi link alatt elérhető böngésző beépülő modult. Bővítés deaktiválása. Alternatív megoldásként letilthatja a Doubleclick cookie-kat ezzel a leiratkozással.

Az Art. A GDPR 15. §-a értelmében bármikor ingyenesen beszerezhet tőlünk információkat és másolatot az Önre vonatkozó, általunk tárolt és feldolgozott személyes adatokról.

Ez a hozzáférési jog kiterjed a feldolgozás céljaira, az érintett személyes adatok kategóriáira, a címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, lehetőség szerint a személyes adatok kezelésének várható időtartamáról. tárolni, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumokat, az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni való jog meglétét, vagy az adatkezelés általunk történő korlátozását, vagy tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen, Panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, és ha nem Öntől gyűjtöttek személyes adatokat, minden rendelkezésre álló információt annak forrására és az automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, a Ptk. A GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése, valamint – legalábbis ezekben az esetekben – érdemi információ az érintett logikáról, valamint az ilyen feldolgozás jelentős és várható következményeiről.

Önnek joga van arra is, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatait továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez, és hogy milyen megfelelő biztosítékok vonatkoznak az átvitelre.

Helyesbítés joga

Ezen túlmenően az Art. A GDPR 16. §-a értelmében Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, Ön jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére is.

Törlési jog

Az Art. A GDPR 17. §-a értelmében Önnek jogában áll kérni az Önre vonatkozó, általunk tárolt adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha az alábbi indokok valamelyike ​​fennáll: A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. ; pontja szerinti adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását visszavonja. 6. (1) bekezdés a) pontja vagy az Art. A GDPR 9. cikkének (2) bekezdése a) pontja alapján, és ha nincs más jogalap az adatkezelésre; szerinti adatkezelés ellen tiltakozik. 21. (1) bekezdése alapján, és nincs nyomós jogos ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen az Art. 21. cikk (2); a személyes adatot jogellenesen kezelték; a személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében; pontja szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték a személyes adatokat. 8. (1).

Ahol a személyes adatokat nyilvánosságra hoztuk, és kötelesek vagyunk a Ptk. A GDPR 17. § (1) bekezdése alapján az adatok törlése érdekében ésszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a személyes adatokat feldolgozó többi adatkezelőt arról, hogy Ön a személyes adatokra mutató hivatkozások, másolatok vagy replikációk törlését kérte.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Art. A GDPR 18. §-a értelmében Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozására, ha az alábbiak valamelyike ​​fennáll: Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, és arra az időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

Az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri felhasználásának korlátozását; már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; szerinti adatkezelés ellen tiltakozott. 21. (1) bekezdése szerint, amíg nem ellenőrizzük, hogy cégünk jogos indokai felülírják-e az Önét.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Art. A GDPR 20. §-a értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, bármikor széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ezen túlmenően Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, amennyiben az adatkezelés a Ptk. szerinti hozzájáruláson alapul. 6. (1) bekezdés a) pontja vagy az Art. A GDPR 9. (2) bekezdés a) pontja, vagy az Art. A GDPR 6. (1) bekezdése b) pontja alapján, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához vagy a ránk ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.

Ezen túlmenően Ön az Ön által tárolt személyes adatokat közvetlenül továbbíthatja tőlünk egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és ha ez nem érinti mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga

Az Art. A GDPR 20. §-a értelmében Önnek joga van arra, hogy az Ön sajátos helyzetére hivatkozva bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatainak az Art. 6. (1) bekezdés e vagy f. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Ha tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait vagy szabadságait, vagy jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét szolgálja.

Ha személyes adatait direkt marketing célból dolgozzuk fel, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat ilyen célból.

Önnek joga van az Ön sajátos helyzetével összefüggő okokból tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok tudományos vagy történeti kutatási, illetve statisztikai célú feldolgozása ellen az Art. 89. § (1) bekezdése alapján, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

A 2002/58/EK irányelvtől függetlenül az információs társadalom szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó műszaki előírásokat alkalmazó automatizált eljárások elleni tiltakozási jogának gyakorlása az Ön mérlegelési körébe tartozik.

A visszavonáshoz való jog

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, az Art. 7. (3) bekezdése alapján.

A megerősítés joga

Önnek jogában áll megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem.

Right to lodge a complaint

In addition, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Art. 77 of the GDPR. You can generally contact the supervisory authority in your regular place of residence or workplace or our headquarters.

Gyűjtött adatok és jogalap

Webináriumaink lebonyolítása érdekében az alábbi adatokat gyűjtjük Öntől:

Bejelentkezés / Regisztráció

 • Név, keresztnév

 • Email cím

 • Vállalat

 • Téma / Érdeklődés

A webinárium megvalósítása

 • Szóbeli hozzászólások

 • Chat hozzájárulások

 • Szavazási hozzájárulások

 • Részvétel a webináriumon

 • Integrált kérdőív

A webinárium rögzítése és értékelése

 • A webinárium videófelvétele

Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása alapján gyűjtjük, az Art. 6 (1) lit. a) GDPR, amelyet a webináriumra való regisztráció részeként adhat meg. Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a marketing@ssi-schaefer.com e-mail címen. Ez nem érinti az Ön visszavonásáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

A Pardot – Adatfeldolgozó használata

A webináriumainkra való meghívási folyamatot a Pardot, a Salesforce EMEA Limited ("Salesforce") által nyújtott szolgáltatás működteti. Nem zárható ki az EGT-n kívüli Salesforce-vállalatok és Salesforce-adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozás, különösen az Egyesült Államokban vagy más olyan országokban, amelyekre vonatkozóan az EU Bizottsága nem hozott megfelelőségi határozatot. Ezért megkötöttük az EU Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket az Art. 46. ​​(2) bek. c) GDPR a Salesforce szolgáltatással.

A Salesforce adatfeldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Salesforce adatvédelmi szabályzatát:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Adatfeldolgozóként a Salesforce-t használjuk. Az adatfeldolgozók az adatokat kizárólag az általunk meghatározott célokra használhatják fel, és szerződésben is kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Ön adatait kizárólag jelen adatvédelmi szabályzatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük. Az Ön adatainak a nevünkben történő Salesforce általi feldolgozásának jogalapja az Art. 28 GDPR.

GoToWebinar – Adatfeldolgozó használata

Webináriumaink lebonyolítására a GoToWebinar szolgáltatást, a LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn") által nyújtott szolgáltatást használjuk. Nem zárható ki az EGT-n kívüli LogMeIn cégek és LogMeIn feldolgozók által végzett adatfeldolgozás, különösen az USA-ban vagy más olyan országokban, amelyekre vonatkozóan az EU Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot. Ezért megkötöttük az EU Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket az Art. 46. ​​(2) bek. c) GDPR a LogMeIn segítségével.

A LogMeIn adatkezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a LogMeIn adatvédelmi szabályzatát:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international
Adatfeldolgozóként a LogMeIn-t használjuk. Az adatfeldolgozók az adatokat csak az általunk meghatározott célokra használhatják fel, és szerződésben is kötelezzük őket arra, hogy az Ön adatait kizárólag jelen adatvédelmi szabályzatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük. Az Ön adatainak a nevünkben történő LogMeIn általi feldolgozásának jogalapja az Art. 28 GDPR.