Mums ir svarīga Jūsu datu aizsardzība

Novērtējam Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Tāpat vēlamies, lai, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūs justos droši par savu personas datu aizsardzību. Atbilstība Vispārīgai datu aizsardzības regulai (GDPR) un Vācijas Federālajam datu aizsardzības likumam (BDSG) mums ir pašsaprotama.

Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kādos gadījumos notiek datu vākšana un kā šī informācija tiks izmantota. Mēs esam veikuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka gan mēs, gan mūsu ārējie pakalpojumu sniedzēji ievēro datu aizsardzības noteikumus.