Personas datu apstrādes iemesls

Mēs izmantojam Jūsu sniegto personas informāciju, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, apstrādātu pasūtījumus vai sniegtu Jums piekļuvi konkrētai informācijai vai piedāvājumiem. Klientu attiecību uzturēšanas nolūkos mēs vai atsevišķa pakalpojuma sniedzējs, ar kuru mēs esam noslēguši līgumu, var izmantot šo personas informāciju, lai informētu Jūs par produktu piedāvājumiem vai veiktu tiešsaistes aptaujas labākai mūsu klientu vajadzību un prasību apmierināšanai. Šāda veida datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts.

Protams, mēs respektēsim, ja Jūs nevēlēsieties sniegt savus personas datus mūsu klientu attiecību veidošanas atbalstam (īpaši tiešā mārketinga vai tirgus izpētes vajadzībām). Mēs nepārdosim vai citādi nereklamēsim Jūsu personas informāciju trešajām personām.