Ierīces var tikt izvēlētas pēc zemāk minētajām funkcijām